Koulutusteema: Johtaminen ja juridiikka

Johtaminen ja juridiikka

Sote-palvelut vaativat omanlaistaan johtamista, jotta palvelut saadaan kustannustehokkaasti toimiviksi ja henkilöstön sekä asiakkaiden näkökulmasta mielekkääksi kokonaisuudeksi. Johtamistaidot ovat tärkeitä kaikille ammattilaisille työelämässä, mutta johtamisen merkitys korostuu entisestään etenkin moniammatillisuuden ja -toimijaisuuden roolin kasvaessa kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysaloilla. Oikeudelliset näkökulmat on osattava ottaa huomioon arjessa ja harvemmin kohdalle osuvissa ongelmatilanteissa. Sote-akatemian tarjonnasta löytyy juridiikan ja johtamisen teemoista monenlaista opiskeltavaa.


Tähän teemaan kuuluvia opintojamme:

Digitalisaatio sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa

Ihmisten johtaminen

Lastensuojelun perusteet: mitä minun tulee tietää monitoimijaisesta lastensuojelusta?

Liiketoimintaosaaminen sivistys-, sosiaali- ja terveyspalvelujen kontekstissa

Monikulttuurinen perhe ja lapsi, kansainvälinen yksityisoikeus lapsioikeudessa

Palvelujen yhteensovittaminen ja monialaisuus sosiaali- ja terveysaloilla

Sosiaali- ja terveydenhuollon perusoikeudet

Sosiaalioikeus

Muita koulutusteemojamme