Lapsi karhuhuppu päässään.

Koulutusteema: Lapset, nuoret ja perheet

Lapset, nuoret ja perheet

Lasten, nuorten ja perheiden parissa työskentelee moni ammattilainen suoraan tai välillisesti muun muassa kouluissa ja päiväkodeissa, terveydenhuollossa, sosiaalipalveluissa, poliisissa, järjestöissä ja seurakunnissa. Teema näkyy vahvasti myös sote-palveluiden kehittämistyössä ympäri Suomen. Esimerkiksi tulevaisuuden sote-keskuksessa monialaiselle lasten, nuorten ja perheiden palveluiden ymmärrykselle on tarvetta.

Sote-akatemia tarjoaa runsaasti opiskeltavaa lasten, nuorten ja perheiden palveluihin liittyen. Muistathan myös Osaamispuu®-koulutusalustan, johon on koottu keskitetysti opiskeltavaa lasten ja perheiden parissa työskenteleville. Osaamispuusta löytyy itseopiskelumateriaalia ja avointen yliopistojen opintoja myös muista korkeakouluista.


Tähän teemaan kuuluvia opintojamme:

Hyvinvointi ja oppiminen kasvatus- ja opetusyhteisöissä

Koulu lasten hyvinvointiympäristönä

Lastensuojelun perusteet: mitä minun tulee tietää monitoimijaisesta lastensuojelusta?

Monelle – moniammatillinen osaaminen hoidossa, kuntoutuksessa ja opetuksessa

Monikulttuurinen perhe ja lapsi, kansainvälinen yksityisoikeus lapsioikeudessa

Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet

Nuoret hoivaajat 1: Perheenjäsenen vakava sairaus, vamma tai päihteiden käyttö lapsuuden kokemuksena

Nuoret hoivaajat 2: Lapsen kehitysympäristöt ja perheen palvelut

(Avataan helmikuussa 2022): Nuoret hoivaajat 3: Lapsen ja perheen tukeminen

Surevan kohtaaminen

UTUGS: Monialaisen osaamisen kehittäminen lapsi- ja perhepalveluissa

Muita koulutusteemojamme