Puut keväällä

Tervetuloa monialaiseen yhteisöön!

Opiskelijaksi Sote-akatemiaan

Meillä saat Turun yliopiston seitsemän tiedekunnan tarjoamana ainutlaatuisen näköalan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja kasvatusalan ajankohtaisiin teemoihin.

Opetuksemme perustuu tutkimukseen, jonka tiedekuntiemme opettajat ovat jalostaneet Sote-akatemian monialaisiksi opinnoiksi. Opintojaksomme eivät ole kooste olemassa olevasta opetuksesta vaan se on tuotettu vain Sote-akatemian tarjontaan.
Opintomme sopivat kaikille tieteenalasta tai koulutusalasta riippumatta. Toiminnassamme ovat mukana Turun yliopiston seitsemän tiedekuntaa.

Sote-akatemiassa voit suorittaa laajempia kokonaisuuksia tai yksittäisiä opintojaksoja sekä Turun yliopiston tutkinto-opiskelijana että avoimen yliopiston kautta.

Tältä sivulta löydät tarjontamme sekä ohjeita ilmoittautumiseen.
Muista myös Opintoneuvonta-palvelumme.

Ota yhteyttä: sote@utu.fi


Opintojen saatavuus eri kohderyhmille:

  • Turun yliopiston tutkinto-opiskelijat
  • Avoin yliopisto
  • Jatko-opiskelijat
  • MOOC (Massive Online Open Course) – kaikille avoimet verkkokurssit

 

AJANKOHTAISET HAUT JA ILMOITTAUTUMISET

25 op:n opintokokonaisuus

Opintokokonaisuuden opinto-oikeus 25 op 

 • HAKU OPINTOKOKONAISUUTEEN PÄÄTTYNYT 24.8.2020
 • Voit edelleen ilmoittautua yksittäisille opintojaksoille, mikäli kiintiöissä on tilaa. Katso ilmoittautumisohjeet sekä lisätietoja tältä samalta sivulta.
 • Seuraava haku 25 op:n kokonaisuuden suorittamiseksi järjestetään elokuussa 2021.

 

Syksyn 2020 yksittäiset opintojaksot


Syksyn yksittäiset opintojaksot

 • Syksyn tarjontamme haku alkaa elokuun alkupuolella. Seuraa tätä sivua sekä sosiaalisen median kanaviamme!

 


Syksyn yksittäiset opintojaksot

 • Syksyn tarjontamme ilmoittautuminen alkaa elokuun alkupuolella. Seuraa tätä sivua sekä sosiaalisen median kanaviamme!

 


Koko ajan suoritettavissa olevat MOOC-opintojaksot löytyvät kohdasta ”Vuoden ympäri – MOOC”

Kevään 2021 yksittäiset opintojaksot


Kevään yksittäisten opintojaksojen hakuajat

 


Kevään yksittäiset opintojaksot

 


Koko ajan suoritettavissa olevat MOOC-opintojaksot löytyvät kohdasta ”Vuoden ympäri – MOOC”

Vuoden ympäri – MOOC


Koulu lasten hyvinvointiympäristönä MOOC, 2 op (LUOT0039)Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet, 2 op (SOTE0007)Luontoperustainen hyvinvointi MOOC, 2 op (SOTE0009)

 

 


Koulu lasten hyvinvointiympäristönä MOOC, 2 op (LUOT0039)Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet, 2 op (SOTE0007)Luontoperustainen hyvinvointi MOOC, 2 op (SOTE0009)

Muut ilmoittautumiset

 • Moniammatillinen pedagoginen osaaminen (UGSK0001): Seuraavan haun ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin 
 • Monialaisen osaamisen kehittäminen lapsi- ja perhepalveluissa (UGSK0002): Seuraava haku alustavasti kesällä 2021 
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamiskokonaisuus: Haku vuodelle 2021 päättynyt.

Monitieteiset sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opinnot

Tietoa opinnoista

Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus – Sotesi25

Monialainen, Turun yliopiston seitsemän tiedekunnan yhteinen opintokokonaisuus (SOTE0200) perehdyttää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen (sisote) muuttuvaan kenttään ja palveluiden yhdyspintoihin.

Opintokokonaisuudessa käsitellään esimerkiksi sisote-kentän toimijoita, rakennetta sekä palveluiden yhteensovittamista ja moniammatillista yhteistyötä. Laajaa, muuttuvaa palvelujärjestelmän kenttää lähestytään monien tieteenalojen ja ammattilaisten näkökulmista.

Kokonaisuus sisältää seitsemän eri tiedekuntien tuottamaa sotesi-opintojaksoa, jonka lisäksi opiskelija voi valita vapaavalintaisia opintoja Sote-akatemian lähes koko 53:n opintopisteen tarjonnasta.

Opinnot sopivat kaikille sisote-palveluista kiinnostuneille, alan opiskelijoille sekä esimerkiksi  ammatissa jo toimivien henkilöiden täydennyskoulutukseen. Opintojaksot on suoritettavissa joko etäluentoina tai verkkokursseina. Joihinkin opintojaksoihin saattaa sisältyä myös läsnäoloa vaativia seminaaritapaamisia (koronatilanne huomioiden).

Opintoja voit suorittaa sekä Turun yliopiston opiskelijana että Turun yliopiston avoimen yliopiston opiskelijana. Opintojaksoja voi suorittaa joko yksittäin tai niistä voi koota 25 op:n sivuaineen. Katso lisätietoja alakohdasta Hakuohjeet.

Katso tarkempia tietoja opintokokonaisuuden omalta kotisivulta!

Turun yliopiston opinto-opas
Avoimen yliopiston opinto-opas

Opintotarjonta

Monitieteiset sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opinnot (SOTE0200)

Opintojakson nimeä klikkaamalla pääset yliopiston opinto-oppaaseen.


Johdatus: Sosiaali,- terveys- ja sivistyspalvelut palvelurakenteen uudistuksessa, 3 op (SOTE0010)

Keskeiset käsitteet ja toimijat, sisote-integraatio, uudistuvat palvelut

Liiketoimintaosaaminen sivistys-, sosiaali- ja terveyspalvelujen kontekstissa,
3 op (YH000048)

Sisote-palveluiden talous, markkinointi, yrittäjyys ja liiketoimintaideat

Hyvinvointi ja oppiminen kasvatus- ja opetusyhteisöissä, 3 op (LUOT0071)

Koulu lasten hyvinvoinnin tuottajana, vuorovaikutus, hyvinvoinnin tukemisen rakenteet

Humanistisia näkökulmia terveyteen ja hyvinvointiin, 3 op (HTDK0042)

Terveyden, sairauden ja hyvinvoinnin kulttuurisuus ja historiallisuus, taide ja mediat

Digitalisaatio sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, 3 op (DTEK8111)

Tietojärjestelmät, tieto- ja kyberturvallisuus, tekoäly

Sosiaali- ja terveydenhuollon perusoikeudet, 3 op (OTMV2024)

Lastensuojelun perusoikeudet, henkilötietojen suoja ja yksityisyys

Palveluiden yhteensovittaminen ja monialaisuus sosiaali- ja terveysaloilla, 3
op (YTDK6010)

Asiakaslähtöisyys, moniammatillisuus, sosiaaliset ja terveydelliset tekijät

Ihmisten johtaminen, 2 op (YH000049)

Ihmisten johtamisen perusteet, peruskäyttäytyminen sekä luontaiset taipumukset

Tulevaisuusajattelu ja skenaariot sosiaali- ja terveydenhuollossa, 5 op
(SOTE0008)

Tulevaisuudentutkimus, tulevaisuusajattelu, sisote-tulevaisuuskuvat ja skenaariot

Ikääntyvä väestö, terveys ja palvelut, 4 op (SOTE003)

Ikääntymisen teoriat, varautuminen vanhuuteen, ikääntyneiden palvelujärjestelmä

Kokemustieto ja kokemusasiantuntijuus sosiaali- ja terveydenhuollossa, 2
op (SOTE0004)

Kokemustiedon rakentuminen ja käyttö, terveyssosiologia, asiakaslähtöisyys

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, 4 op (SOTE0005)

Monitoimijaisuus ja -muotoisuus, hyvinvointijohtaminen, tutkimustieto hyte-työssä.
Maksuton täydennyskoulutus henkilöille, jotka eivät ole minkään korkeakoulun opiskelijoina – katso lisätietoja Hyten omalta sivulta! Koulutus alkaa tammikuussa 2021, haku syksyllä 2020.

Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet, 2 op (SOTE0007)

Monialainen yhteistyö, lapsen oikeuksien sopimus, lainsäädäntöä (MOOC)

Monikulttuurinen perhe ja lapsi, kansainvälinen yksityisoikeus
lapsioikeudessa, 4 op (OTMV2027)

Kansainvälisten perhesiteiden oikeudellisia kysymyksiä esim. isyys, adoptio ja
tapaamisoikeus

Monelle – Moniammatillinen osaaminen hoidossa, kuntoutuksessa ja opetuksessa, 5 op (SOTE0006)

Moniammatillinen yhteistyö hoidossa/kuntoutuksessa/opetuksessa, tiimityöskentely

Koulu lasten hyvinvointiympäristönä, 2 op (LUOT0039)

Koulun hyvinvointityön toimijat ja vastuut, oppilashuolto, koulu lasten hyvinvoinnin perustana

Luontoperustainen hyvinvointi, 2 op
(SOTE0009)

Käsitellään luontoperustaisen hyvinvoinnin perusteita, toimintakenttää sekä keskeisiä käsitteitä

Hakuohjeet

Avoinna olevat haut ja ilmoittautumiset on listattu tämän sivun yläosassa. Ne näkyvät myös tutkinto-opiskelijoiden opinto-oppaassa sekä avoimen yliopiston kotisivuilla.

Sekä tutkinto- että avoimen yliopiston opiskelijat voivat hakea Sote-akatemian 25 opintopisteen sivuainekokonaisuuden opinto-oikeutta kerran vuodessa elokuussa.
Haussa avautuu 110 paikkaa tutkinto-opiskelijoille (5 paikkaa jokaiselle tiedekunnalle, 75 paikkaa ilmoittautumisjärjestyksessä tiedekunnasta riippumatta) ja 35 paikkaa avoimen yliopiston opiskelijoille.
Mukaan valittavat opiskelijat saavat suoritusoikeuden koko 25 op:n kokonaisuuteen ja ovat etusijalla opintojaksoilmoittautumisissa. Tutkinto-opiskelijoiden opinto-oikeus on voimassa kaksi vuotta ja avoimessa yliopistossa 25 op:n suoritusoikeus 1,5 vuotta.

Opintojaksoja voi suorittaa myös yksittäin sekä avoimessa yliopistossa että tutkinto-opiskelijana Turun yliopistossa. Tämä on mahdollista, mikäli kiintiöissä on tilaa: etusijalla opintojaksoille ilmoittautumisissa ovat 25 op:n kokonaisuutta suorittavat opiskelijat.
Yksittäisten opintojaksojen ilmoittautumiset aukeavat syksyn osalta elokuun loppupuolella ja kevään osalta marras-joulukuun taitteessa. Ilmoittautumiset umpeutuvat kaksi viikkoa ennen opetuksen alkua. Katso tarkemmat tiedot tämän sivun ylälaidasta ”Ajankohtaiset haut”.
Yksittäisiä opintojaksoja valitaan suorittamaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Mukaan valittavien opiskelijoiden määrä vaihtelee kurssikohtaisesti riippuen siitä, miten paljon 25 op:n kokonaisuuden suorittajia on osallistumassa. Opiskelija saa ilmoittautumisajan päätyttyä tiedon, onko tullut valituksi mukaan kurssille.

JOO-opiskelijoiden kiintiö on viisi opiskelijaa / lukukausi. JOO-sopimuksen piirissä olevan korkeakoulun opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa Sotesi25-opintokokonaisuuden opintoja. Haku JOO-opintoihin on kaksi kertaa vuodessa: hakuaika syyslukukaudella tarjottaviin opintoihin päättyy 30.4. ja kevätlukukaudella tarjottaviin opintoihin 31.10. Varmista mahdolliset päivämäärämuutokset ja katso tarkempia lisätietoja JOO-opiskelusta ja hakemisesta osoitteesta www.joopas.fi. Joopas-sivustolla Sote25-opinnot löytyvät Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan sivuainetarjonnasta.

Heräsikö kysymyksiä? Tutustu Opintoneuvonta-sivuumme.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamiskokonaisuus

Tietoa opinnoista

Kuuluuko työhösi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinointi tai hyte-työn parissa työskentely kunnassa, järjestössä tai sairaanhoitopiirissä?

Tule mukaan maksuttomaan Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koulutukseemme, jossa pääset syventämään osaamistasi monitoimijaisesta hytetyö-orientaatiosta, hyvinvointijohtamisesta ja tutkimustiedon hyödyntämisestä hyte-työssä. Saat näkökulmia ja välineitä tehdä kielellisesti sekä kulttuurisesti vastuullista, monimuotoista hyte-työtä.

Koulutus rakentuu moduuleista, joihin sisältyy omaan työhön liittyviä kehittämistehtäviä. Moduuleita voi suorittaa maksimissaan viisi. Koulutus tarjotaan kokonaan verkko- ja etäopetuksena.

Katso lisää opintojakson omalta sivulta.

Koulutuksen toteuttavat Turun yliopisto, Kuntaliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja A-klinikkasäätiö yhteistyössä koulutuksen aikaisten alueellisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimijoiden kanssa.

Koulutuksen tuottaa Turun yliopiston Sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus- ja tutkimuskeskus Sote-akatemia. Koulutuksen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja koulutukseen ja hakemiseen liittyen antaa yliopisto-opettaja Anne Puuronen.

Kohderyhmä, hakuaika ja hinta

Kohderyhmänä ovat hyte-työn parissa työskentelevät kuntien hyvinvointikoordinaattorit, hyte-työryhmien jäsenet, kunnan eri toimialojen henkilöstö sekä järjestöjen ja sairaanhoitopiirien hyte-työntekijät eri puolilta Suomea.

Koulutus on maksuton. Koulutukseen valitaan enintään 240 opiskelijaa.
Koulutukseen valittava henkilö ei voi olla opiskelijana korkeakoulussa tutkintoon johtavassa koulutuksessa (maksuton OKM:n tarjoama täydennyskoulutus).

Koulutuksen kesto: tammikuu – marraskuu 2021.
Hakuaika on päättynyt.
Opiskelijavalinnasta ilmoitetaan viimeistään 9.11.2020.

Osaamistavoitteet, opiskelumuodot ja aikataulu

Koulutus koostuu asiantuntijaluennoista, verkkokeskusteluista ja itsenäisistä kehittämistehtävistä. Luentoja on mahdollista seurata etäyhteydellä ja myöhemmin tallenteena, osa luennoista on vain tallenteina. Jokaisen moduulin suorittamiseen tehtäväpalautuksineen on aikaa kuukausi.

Oppimisalustana toimii Turun yliopiston Moodle.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää hyvinvointiajattelua laaja-alaisesti yksilön, yhteisöjen ja yhteiskunnan kannalta
 • osaa tarkastella hyte-työtä kunnan toiminnan monitoimijaisesta näkökulmasta
 • osaa käyttää ja hyödyntää tutkimus- ja tilastotietoja hyte-työn monialaisessa käytännössä, johtamisessa ja kehittämisessä
 • ymmärtää kielen ja kulttuurin merkityksen hyte-työssä
 • on syventänyt taitojaan ja valmiuksiaan edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä

Koulutuksen kesto: tammikuu–joulukuu 2021.

Monelle – Moniammatillinen osaaminen hoidossa, kuntoutuksessa ja opetuksessa

Yleistä opinnoista

Monelle – Moniammatillinen osaaminen hoidossa, kuntoutuksessa ja opetuksessa (5 op) on neljän turkulaisen korkeakoulun yhteinen, aidosti moniammatillinen toteutus. Turun yliopiston Sote-akatemia, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu sekä Yrkeshögskolan Novia tarjoavat opiskelijoilleen ainutlaatuisen mahdollisuuden sisote-alan moniammatillisen työarjen harjoittelemiseen.

Monelle-opintojakso ei ole tarjolla avoimessa yliopistossa.


Turun yliopiston tutkinto-opiskelijoista sille voivat osallistua lääketieteen, hammaslääketieteen, psykologian, logopedian, sosiaalityön, hoitotieteen ja luokanopettajankoulutuksen opiskelijat.


Lisäksi Turun yliopiston jatko-opiskelijoille on oma 3–10 op:n opintojakso.
Katso lisätietoa Opiskelijalle-osiosta alta.

Tarkempi kuvaus ja lisätietoja löytyy Monellen omalta kotisivulta.

Opiskelijalle

Monelle – Moniammatillinen osaaminen hoidossa, kuntoutuksessa ja opetuksessa 5 op on neljän eri korkeakoulun (Turun yliopisto, Turun Ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi, Novia) yhteinen opintojakso.


Opinnoissa moniammatillisesti kootut tiimit tutustuvat yhdessä potilaan ja asiakkaan hoitoon siten, että jokaisella mukaan valittavalla ammattiryhmällä on oma osuutensa.

Mukana on kaikkiaan yhdeksän koulutusalaa: lääketiede, opettajankoulutus, psykologia, fysioterapia, toimintaterapia, sosiaaliala, sosiaalityö, hoitotyö, hoitotiede ja logopedia. Opintojakso on tarjolla vain näiden alojen opiskelijoille.

Lue lisää opintojaksosta opinto-oppaasta.


Jatko-opiskelija
 − tule kehittämään pedagogista osaamistasi monialaisesti!
Moniammatillinen pedagoginen osaaminen, 3–10 op.

Hae mukaan opintojaksolle, joka syventää pedagogista osaamista työelämälähtöisesti ja moniammatillisessa kontekstissa.

Opintojaksolla UTUGS:n jatko-opiskelija pääsee toteuttamaan ja kehittämään Monelle-opintojaksoa (Moniammatillinen osaaminen kuntoutuksessa, hoidossa ja opetuksessa) yhteistyössä vastuuopettajien kanssa.

Jatko-opiskelijoiden haku tapahtuu motivaatiokirjeellä, joka osoitetaan Jaanet Salmiselle jaanet.salminen@utu.fi.
Opintoihin valitaan enintään 10 jatko-opiskelijaa. Paikat täytetään motivaatiokirjeen ja opintojakson toteutukseen perustuvan tarpeen mukaan suoritusvaihtoehtoihin a ja b.
Haku päättyy 11.12.2020.

Katso lisätietoja opinto-oppaasta.

Kaikille avoimet verkkokurssit

Yleistä avoimista verkkokursseista

MOOC eli Massive Online Open Course on kaikille avoin verkkokurssi, jonka sisältöihin ja aineistoihin kuka tahansa pääsee tutustumaan.

Sote-akatemian toteuttamat MOOC-kurssit ovat tarjolla sekä Turun yliopiston tutkinto-opiskelijoille että avoimen yliopiston opiskelijoille.

MOOC-kurssien kaikki materiaalit ja sisällöt ovat maksutta kenen tahansa tutustuttavissa.
Mikäli henkilö haluaa kurssista suorituksen, hänen tulee olla joko Turun yliopiston tutkinto-opiskelija tai kirjautua Turun yliopiston avoimeen yliopistoon.
MOOC-kurssin aloitusosiossa annetaan ohjeet sekä tentteihin ilmoittautumisista että arvosanojen saamisesta rekisteriin.

Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet 2 op


Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet 2 op

MOOC antaa perusvalmiuksia monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamiseen sivistys-, sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla.

Opiskelija osaa tunnistaa monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen tarpeen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistysalan työssä sekä jäsentää monitoimijaisen yhteistyön merkityksen lapsen ja nuoren palvelupolussa. Lisäksi käsitellään lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteet ja niiden tarkoitus lapsen hyvinvoinnin edistämisessä. Kurssin käynyt ymmärtää myös lainsäädännölliset velvoitteet monitoimijaiselle yhteistyölle lasten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä.

MOOC-verkkokurssilla käsitellään monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen tausta- ja arvolähtökohdat, monitoimijaisen yhteistyön käsite, lapsen oikeudet sekä lapsen suojelemisen lainsäädännölliset lähtökohdat.

Opiskelija suorittaa kurssin itsenäisesti verkossa DigiCampuksen Moodle-oppimisympäristössä. Opintojaksolle ei ole ennakkoilmoittautumista ja sen voi suorittaa milloin tahansa, opiskelijan oman aikataulun mukaan. Opintojakso on vapaasti kaikkien suoritettavissa.

Mikäli opiskelija haluaa kurssista suoritusmerkinnän, hän voi osallistua tenttiin. Ohjeet sähköisen tentin suorittamiseen annetaan oppimisalustalla.
Hyväksytty suoritus voidaan lukea osaksi Sote-akatemian SOTE0200 Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus 25 op:n opintoja.
Opinnoista voidaan antaa suoritusmerkintä myös Turun yliopiston avoimessa yliopistossa.

Opintojakso on tarjolla myös Turun yliopiston / Sote-akatemian ja Itä-Suomen yliopiston yhteisellä Osaamispuu.fi-alustalla.

Katso myös Turun yliopiston opinto-opas.

Koulu lasten hyvinvointiympäristönä 2 op

Koulu lasten hyvinvointiympäristönä 2 op

MOOC-kurssilla tutustutaan koulun hyvinvointityön rakenteisiin ja periaatteisiin sekä niitä ohjaaviin säädöksiin. Samalla lasten hyvinvointiympäristön toimijat koulussa ja heidän roolinsa koulun toimintakulttuurissa tulevat tutuiksi. Kurssin suoritettuaan osaa tunnistaa omat vaikutusmahdollisuutensa lapsen kouluarjessa kokemaan hyvinvointiin. Myös ymmärrys monitoimijaisen yhteistyön mahdollisuuksista koulun hyvinvointiympäristön vahvistajana kasvaa.

Mikäli opiskelija haluaa kurssista suoritusmerkinnän, hän voi osallistua tenttiin. Ohjeet sähköisen tentin suorittamiseen annetaan oppimisalustalla.
Hyväksytty suoritus voidaan lukea osaksi Sote-akatemian SOTE0200 Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus 25 op:n opintoja.
Opinnoista voidaan antaa suoritusmerkintä myös Turun yliopiston avoimessa yliopistossa.

Opintojakso on tarjolla myös Turun yliopiston / Sote-akatemian ja Itä-Suomen yliopiston yhteisellä Osaamispuu.fi-alustalla.

Luontoperustainen hyvinvointi 2 op

Luontoperustainen hyvinvointi 2 op

Opintojaksolla opiskelija tutustuu luonnon ja eläinten tuottamiin hyvinvointivaikutuksiin sekä miten niitä käytetään osana erilaisia palveluja. MOOC-kurssi tutustuttaa esimerkkien kautta luontohyvinvoinnin kentällä toimiviin tahoihin ja samalla tulevat tutuiksi teemaan liittyvät peruskäsitteet. Opiskelija tutustuu myös luontoperustaiseen toimintaan liittyviin laatutekijöihin ja -kriteereihin ja rohkaistuu pohtimaan luontoperustaisen hyvinvoinnin tuottamisen tulevaisuuden näkökulmia ja vaihtoehtoja.

Mikäli kurssista haluaa suoritusmerkinnän, voi ilmoittautua opintojakson suorittajaksi. Ilmoittautumisen jälkeen oppimisalustalle avautuu suoritettavaksi tehtäviä. Luontoperustainen hyvinvointi MOOC on suoritettavissa sekä avoimen yliopiston kautta että Turun yliopiston tutkinto-opiskelijana. Ohjeet ilmoittautumiselle löytyvät oppimisalustalta.

Hyväksytty suoritus voidaan lukea osaksi Sote-akatemian SOTE0200 Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus 25 op:n opintoja.

Kysyttävää Sote-akatemian opinnoista?
Ota yhteyttä: sote@utu.fi

Lisätietoja

Jussi Lehtonen.
Jussi Lehtonen

Koulutuksen kokonaisvastuu ja kehittäminen

jussi.lehtonen@utu.fi+358 50 326 3735tutkimuspäällikkö, FT