Koivikko ilta-auringossa.

Aidosti monialainen opintokokonaisuus

Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus

Monialainen, Turun yliopiston kaikkien tiedekuntien yhteinen opintokokonaisuus perehdyttää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen (sisote) muuttuvaan kenttään ja palveluiden yhdyspintoihin.

Mitä?

Opintokokonaisuudessa käsitellään sisote-kentän toimijoita, rakennetta sekä palveluiden yhteensovittamista ja muutosta. Opintojaksoilla on mukana opiskelijoita monista Turun yliopiston tiedekunnista ja oppiaineista sekä avoimesta yliopistosta. Opiskelu on monialaista ja esimerkiksi useimmat ryhmätyöt tai loppuraportit toteutetaan monitieteisissä ryhmissä. Lähes kaikki opintojaksot ovat tarjolla myös avoimessa yliopistossa.

Kenelle?

Opinnot sopivat kaikille kiinnostuneille koulutustaustasta tai ammatista riippumatta, erityisen hyvin esimerkiksi alan opiskelijoille ja jo ammatissa toimivien täydennyskoulutukseen.

Turun yliopiston opiskelijat voivat suorittaa opintoja osaksi omaa tutkintoaan. Tarjolla on myös jatko-opiskelijoille sopivia opintojaksoja.
Avoimen yliopiston kautta on mahdollisuus opiskella lähes kaikkea Sote-akatemian tarjonnasta.
JOO-sopimuksen piirissä olevan korkeakoulun opiskelijalla on myös mahdollisuus suorittaa Sote25-opintokokonaisuuden opintoja.

Hakujen ja ilmoittautumisten ajankohdat sekä lisätietoa löydät Opiskelijaksi Sote-akatemiaan -sivultamme.

Miten?

Sotesi25-opintoja voi suorittaa sekä 25 op:n kokonaisuutena että yksittäisinä opintojaksoina. Opintoja on mahdollista tehdä sekä Turun yliopiston tutkinto-opiskelijana että avoimessa yliopistossa.

Haku 25 op:n kokonaisuuteen järjestetään kerran vuodessa elokuussa. Mukaan valittavat tutkinto- ja avoimen yliopiston opiskelijat saavat suoritusoikeuden koko 25 op:n kokonaisuuteen. He ovat etusijalla opintojaksoilmoittautumisissa. Kaikki 25 op:n suorittajat liitetään automaattisesti yhteiselle Moodle-alueelle, josta löytää keskitetysti lukuvuoden aikana tapahtuvan opetuksen tiedot sekä ajankohtaiset päivitykset ja tiedotteet.

Mikäli opintojaksojen kiintiöihin jää tilaa, myös yksittäisten opintojaksojen suorittaminen on mahdollista sekä Turun yliopiston tutkinto-opiskelijoille että avoimen yliopiston opiskelijoille. Useimpien opintojaksojen maksimiopiskelijamäärä on 150, joten yksittäisille opintojaksoille jää usein tilaa myös yksittäisille suorittajille. Maksimiosallistujamäärä vaihtelee kuitenkin opintojaksokohtaisesti – katso tarkemmat tiedot opinto-oppaasta.

Tutustu Opiskelijaksi Sote-akatemiaan -sivuumme – löydät sieltä tarkempia tietoja hakujen aikatauluista sekä muuta lisäinformaatiota!

Missä?

Useimmat opintojaksot ovat suoritettavissa joko etäluentoina tai verkkokursseina. Erityisesti vapaavalintaisissa opinnoissa voi olla myös seminaarimuotoista, läsnäoloa vaativaa opetusta.

Oppimisalustana käytetään Turun yliopiston Moodlea. Yksittäisiä opintojaksoja on myös DigiCampuksen Moodle-alueella. Opintojen tarkemmasta sisällöstä ja suoritustavoista kerrotaan opinto-oppaassa.


Lisätietoja

 

Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus lukuvuonna 2020–2021

Opintojaksot

Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus lukuvuonna 2020–2021 (SOTE0200)

Ilmoittautumisohjeet ja -aikataulut löydät Opiskelijaksi Sote-akatemiaan -sivulta.


Syksy 2020

1. Johdatus: Sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelut palvelurakenteen uudistuksessa, 3 op (SOTE0010)
2. Liiketoimintaosaaminen sivistys-, sosiaali- ja terveyspalvelujen kontekstissa, 3 op (YH000048)
3. Hyvinvointi ja oppiminen kasvatus- ja opetusyhteisöissä, 3 op (LUOT0071)
4. Humanistisia näkökulmia terveyteen ja hyvinvointiin, 3 op (HTDK0042)

Kevät 2021

5. Digitalisaatio sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, 3 op (DTEK8111)
6. Sosiaali- ja terveydenhuollon perusoikeudet, 3 op (OTMV2024)
7. Palveluiden yhteensovittaminen ja monialaisuus sosiaali- ja terveysaloilla, 3 op (YTDK6010)
8.1. Ihmisten johtaminen (YH000049)
8.2. Tulevaisuusajattelu ja skenaariot sosiaali- ja terveydenhuollossa (SOTE0008)
8.3. Ikääntyvä väestö, terveys ja palvelut (SOTE0003)
8.4. Kokemustieto ja kokemusasiantuntijuus sosiaali- ja terveydenhuollossa (SOTE0004)
8.7. Monelle – Moniammatillinen osaaminen hoidossa, kuntoutuksessa ja opetuksessa (3/5 op) (SOTE0006)
8.8. Monikulttuurinen perhe ja lapsi, kansainvälinen yksityisoikeus lapsioikeudessa, 4 op (OTMV2027)

Muut ajankohdat

8.5. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, 2/4 op (SOTE0005) / Tammikuu–joulukuu 2021
8.6. Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet, 2 op (SOTE0007) / Suoritettavissa ympäri vuoden
8.9. Koulu lasten hyvinvointiympäristönä (LUOT0039) / Suoritettavissa ympäri vuoden
8.10. Luontoperustainen hyvinvointi (SOTE0009) / Suoritettavissa ympäri vuoden

Opintojen suorittaminen – 15/25 op:n kokonaisuus

Opintokokonaisuutta haetaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen sote@utu.fi.

Mikäli koostat opinnoistasi 15 tai 25 op:n kokonaisuuden, siihen tulee aina sisällyttää opintojakso Johdatus: Sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelut
palvelurakenteen uudistuksessa 3 op (SOTE0010).

25 opintopisteen suorittajat suorittavat:
– Johdatus: Sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelut palvelurakenteen uudistuksessa 3 op
– Kaikki opinnot ryhmästä ”Valinnaiset 1” (ks. alla)
– Minimissään 4 op ryhmästä ”Valinnaiset 2” (ks. alla)

15 opintopisteen suorittajat suorittavat:
– Johdatus: Sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelut palvelurakenteen uudistuksessa 3 op
– JOKO neljä opintojaksoa (12 op) ryhmästä ”valinnaiset 1” (ks. alla)
– TAI kolme opintojaksoa ryhmästä ”valinnaiset 1” ja vähintään 3 op ryhmästä ”valinnaiset 2” (ks. alla)

Pakolliset opinnot
SOTE0010 Johdatus: Sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelut palvelurakenteen uudistuksessa 3 op

Valinnaiset 1
YH000048 Liiketoimintaosaaminen sivistys-, sosiaali- ja terveyspalvelujen kontekstissa 3 op
LUOT0071 Hyvinvointi ja oppiminen kasvatus- ja opetusyhteisöissä 3 op
HTDK0042 Humanistisia näkökulmia terveyteen ja hyvinvointiin 3 op
DTEK8111 Digitalisaatio sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa 3 op
OTMV2024 Sosiaali- ja terveydenhuollon perusoikeudet 3 op
YTDK6010 Palveluiden yhteensovittaminen ja monialaisuus sosiaali- ja terveysaloilla 3 op

Valinnaiset 2
YH000049 Ihmisten johtaminen 2 op
SOTE0003 Ikääntyvä väestö, terveys ja palvelut 4 op
SOTE0004 Kokemustieto ja kokemusasiantuntijuus sosiaali- ja terveydenhuollossa 2 op
SOTE0005 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 2 – 4 op
SOTE0006 Monelle – Moniammatillinen osaaminen hoidossa, kuntoutuksessa ja opetuksessa 3 – 5 op
SOTE0007 Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet 2 op
SOTE0008 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot sosiaali- ja terveydenhuollossa 5 op
OTMV2027 Monikulttuurinen perhe ja lapsi, kansainvälinen yksityisoikeus lapsioikeudessa 4 op
LUOT0039 Koulu lasten hyvinvointiympäristönä  2 op
SOTE0009 Luontoperustainen hyvinvointi 2 op

Lisätietoja

Jussi Lehtonen.
Jussi Lehtonen tutkimuspäällikkö, FTjussi.lehtonen@utu.fi+358 50 326 3735

Koulutuksen kokonaisvastuu ja kehittäminen