Monelle – moniammatillinen osaaminen hoidossa, kuntoutuksessa ja opetuksessa 5 op

Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla jatko-opiskelijoille.

Monelle mahdollistaa ammattien välisen oppimisen ja yhteistyön.

Monellen juuret ovat Turun yliopiston psykologian, logopedian ja sosiaalityön oppiaineiden moniammatillisen opetusklinikan toiminnassa,  jonka moniammatillisuuden laajentamiseksi käynnistettiin vuonna 2015 yhteistyö Turun ammattikorkeakoulun ja Åbo Akademin sosiaali- ja terveysalojen koulutusohjelmien kesken. Myöhemmin mukaan on tullut myös Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos sekä Yrkeshögskolan Novia.

Toimintaympäristön nimi, Monelle, kuvastaa yhteistyön monialaisuutta sekä monia toimijoita hyödyttäviä tuloksia.

Vuosina 2016–2020 Monelle -opintojaksolle on osallistunut lähes 380 opiskelijaa lääketieteen, hammaslääketieteen, psykologian, logopedian, sosiaalityön, fysioterapian, hoitotieteen, hoitotyön, toimintaterapian sekä sosionomi- ja luokanopettajankoulutuksen aloilta.

Opintojakso koostuu teoriaosuudesta, moniammatillisesta pienryhmätyöskentelystä ja seminaareista. Oppiminen perustuu todellisten henkilöiden tilanteiden pohjalta muokattuihin tapauksiin, joita ryhmät työstävät opettaja- ja konsulttitiimin ohjaamana.

Työskentelyssä painottuu moniammatillisessa yhteistyössä harjaantuminen sekä asiakaslähtöisten tavoitteiden ja ratkaisujen tunnistaminen yhdessä. Ryhmätyöskentelyn päätteeksi ryhmät demonstroivat seminaareissa moniammatillisen keskustelutilanteen, jonka pohjalta seminaariin osallistujat käyvät yhdessä reflektoivaa keskustelua.

Lääketieteen, hammaslääketieteen, psykologian, logopedian, sosiaalityön, hoitotieteen ja luokanopettajankoulutuksen tutkinto-opiskelijoille tarkoitettu Monelle-opintojakso toteutetaan vuosittain keväällä. Katso tarkempia tietoja opinto-oppaasta.

Keväästä 2020 alkaen myös Turun yliopiston jatko-opiskelijat voivat suorittaa pedagogista osaamista vahvistavia opintoja Monellessa. Lisätietoja UTUGS-kurssista löydät opinto-oppaasta.

Haku kevään 2022 toteutukseen aukeaa syksyllä seuraaville oppiaineille:
Lääketiede, hammaslääketiede, psykologia, logopedia, sosiaalityö, hoitotiede, luokanopettajankoulutus (vain tutkinto-opiskelijoille)

”Olen oivaltanut, että moniammatillisuus on erittäin asiakaslähtöistä, kustannustehokasta ja omaa työtä  kehittävä asia.”

”Opin Monellessa oman oppimiseni tavoista, oman ammatti-identiteettini olemassaolon ja vahvistumisen, oman todellisen tiedon määrän.”

”Ymmärsin, kuinka laajasta palveluntarpeesta onkaan kyse, kun asiakkaan ongelmaa lähdetään ratkomaan.”

Monellen 2021 oppiaineet ja yhteyshenkilöt

Turun yliopisto


Åbo Akademi:

  • Psykologia: Mira Karrasch
  • Logopedia: Anna Schmidt


Turun Ammattikorkeakoulu:

  • Fysioterapia: Esa Bärlund
  • Toimintaterapia: Ankku Kaukinen
  • Hoitotyö: Hanna Ollikkala
  • Sosiaaliala: Kari Salonen


Novia:
Hoitotyö, Sosiaaliala: yhteyshenkilö Christine Alm

Lisätietoja vastuuopettajilta:

Selaa opintojaksoja teemoittain