UTUGS: Monialaisen osaamisen kehittäminen sosiaali-, terveys- kasvatus- ja opetusaloilla

Opintojakso on tarjolla jatko-opiskelijoille.

Jatko-opiskelija, tule mukaan opintojaksolle, jossa tutkimusperustaisuus yhdistyy työelämän kehittämiseen!

Tällä opintojaksolla perehdyt jatko-opiskelijana sosiaali, terveys-, kasvatus- ja opetusaloilla tehtävän monialaisen yhteistyön teoreettiseen taustaan ja harjoittelet tieteelliseen tietoon perustuvan materiaalin tuottamista sosiaali-, terveys- kasvatus- ja opetusaloilla tarvittavan monialaisen osaamisen ja yhteistyön kehittämisen tueksi. Opinnot on mahdollista suorittaa joustavassa aikataulussa ja ne toteutetaan perustuen valmentavaan ohjaukseen ja vertaistukeen.

Opintojaksolle haetaan motivaatiokirjeellä.
Opintoihin on jatkuva haku 1.9.2022–31.5.2023.

HUOM! Opintojakso on tarjolla vain Turun yliopiston jatko-opiskelijoille.

Opintopistemäärä: 5-10 op
Opintojaksokoodi: UGSK0003
Lisätietoja opinto-oppaasta

Selaa opintojaksoja teemoittain