Jalkakäytävä-liikennemerkki järven rannalla.

Vahvistu yhteistyöstä

Yhteistyö ja hankkeet

Sote-akatemian tehtävänä on edistää monialaista yhteistyötä. Osallistumme työelämän ja palveluiden kehittämiseen yhdessä muiden toimijoiden kanssa tarjoten kehittämistyön tueksi koko yhteisömme osaamisen ja kokemuksen. Toimintamme teemat  esimerkiksi lasten, nuorten ja perheiden palvelutmonialaisen osaamisen vahvistaminen ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen  näkyvät kehittämisyhteistöissä ja hankkeissa, joissa olemme mukana.

Osaamispuu®-koulutusalusta on Sote-akatemian ja Itä-Suomen yliopiston Jatkuvan oppimisen keskuksen yhteistyön tulos. Osaamispuun monipuolinen koulutustarjonta vahvistaa lapsi- ja perhepalveluissa työskentelevien ammattilaisten yhteistä osaamista. Koulutukset on koottu Osaamispuun oksille aihealueittain osaamismoduuleiksi, joiden sisällöistä kävijä voi valita omia tarpeitaan vastaavan koulutuskokonaisuuden.

Sote-akatemia on mukana sosiaalityön oppiaineen lastensuojelun työelämäprofessuuri -hankkeessa (LasuPoP). Hankkeen tavoitteena on vahvistaa lastensuojeluun liittyvää tietopohjaa, toteuttaa tutkimusta, kehittää koulutusta sekä tehdä yhteistyötä kentän kanssa. LasuPoP-sivuille on mm. kerätty lastensuojeluun liittyvää tutkimustietoa sekä tutkijoiden toimenpidesuosituksia.

Sote-akatemia toimii Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry:n tiedekummina. Tiedekummiyhteistyön kautta tuemme lasten, nuorten ja perheiden parissa tehtävän järjestötyön tutkimusperustaisuutta sekä saamme arvokasta ja ajankohtaista tietoa kentän tarpeista ja ilmiöistä. Tiedekummiyhteistyöstä lisää Turun yliopiston blogissa.

Sote-akatemia on tällä hetkellä mukana kuudessa tutkimus-, kehittämis– ja verkostohankkeessa:

Sote-akatemia on myös ollut vuodesta 2018 alkaen mukana alueellisen ja kansallisen tason sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistyössä. Sipilän hallituskaudella Turun yliopisto koordinoi Varsinais-Suomen sote-uudistukseen liittynyttä Tutkimus, koulutus ja kehittäminen -teemaryhmää ja sen alatyöryhmiä, jotka tuottivat raportit aihealueeseen liittyen: tutkintokoulutus, täydennyskoulutus, kehittäminen ja tutkimus.

Vuonna 2021 aloitti Varsinais-Suomen sote-palvelujen kehittämisen Tutkimus, kehittäminen, innovaatio ja osaaminen (TKIO) -teemaryhmä, jonka tavoitteena on laadukkaan tutkimuksen, innovaatio- ja kehittämistoiminnan sekä koulutuksen ja jatkuvan oppimisen edellytysten varmistaminen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valmistelussa ja toiminnassa.