Lääkäri tekee käsillään sydänmerkin

Arvoperusteisen terveydenhuollon seminaarisarja

Arvoperusteisen terveydenhuollon seminaarisarja käsittelee teemaa eri asiantuntijoiden puheenvuorojen kautta. Seminaarisarja järjestetään kolmena tilaisuutena joulukuun 2021 – maaliskuun 2022 välisenä aikana. Tilaisuudet järjestetään koronatilanteen vuoksi etäyhteydellä. 

Seminaarisarjan ovat järjestäneet Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopiston Sote-akatemia, Health Campus Turku ja MSD.

Maksuton seminaarisarja koostuu kolmesta 2-3 tunnin asiantuntijaluentotilaisuudesta. Tutustu ohjelmaan alempana tällä sivulla!

Luentotallenteet ovat katsottavissa tällä sivulla kahden viikon ajan kunkin tilaisuuden jälkeen.

Seminaarisarjasta saa opintotunteja Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tohtorin tutkinnon jatko-opintoihin.
Lisäksi seminaarisarjasta saa opintotunteja erikoislääkärikoulutukseen. Katso erikoisalat sivun alalaidasta.

Lisätiedot: sote@utu.fi

 

Ilmoittautuminen seminaareihin

 

Tutustu puhujaesittelyihin!

 


15.12.2021 kello 15:30–18:30
Mitä on arvoperusteinen terveydenhuolto VBHC

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii kehitysjohtaja Leena Setälä.

Mika Kortelainen – Terveystaloustieteen professori, Turun yliopisto; Johtava tutkija, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT)
– Miksi terveysmenot ovat kasvaneet?
– Priorisointi ja terveydenhuollon palveluvalikoima
– Terveydenhuollon taloudellinen arviointi
– Mikä on arvoperusteinen terveydenhuolto ja miksi sitä tarvitaan?
– Esimerkkejä arvoperusteisen terveydenhuollon käytön hyödyistä

Sakari Suominen – Kansanterveystieteen professori, Turun yliopisto ja the University of Skövde
– Kuinka käyttäytymislääketiede liittyy kansalaiskeskeiseen (arvoperusteiseen) terveyteen
– Käyttäytymistä ohjaavat välilliset ja välittömät tekijät
– Rakenteelliset ja yksilötason tekijät

 

26.1.2022 kello 15:30-18:30
Miten vaikuttavuutta johdetaan?

– Miten vaikuttavuustietoa tuotetaan ja käytetään terveydenhuollon johtamisessa?
– Mikä on potilaan kokema hyöty vaikuttavuustiedon käyttämisestä?

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii kehitysjohtaja Leena Setälä.

Apulaisprofessori Paulus Torkki, Helsingin yliopisto
– Miten johdetaan vaikuttavuusperustaisesti: millaisia keinoja on hyödyntää vaikuttavuustietoa?

Toimialuejohtaja Ville Äärimaa, TYKS
– Käytännön näkökulmia vaikuttavuuden johtamiseen

Ylilääkäri Jukka Pitkänen, Terveystalo
– Vaikuttavuuden arviointi ja vaikuttavuudella johtaminen työterveyshuollossa

 

16.2.2022 klo 15:30-18:30
Datasta vaikuttavuutta

Arho Virkki, DI, FT, Tietopalvelujohtaja ja Eeva Kronqvist, palvelupäällikkö, Auria Kliiniset tietopalvelut, VSSHP
Sote-tietoallas vaikuttavuuden ja sote-palvelujärjestelmän kehittämisessä
– Millaisia ovat Aurian tietoallas ja tietopalvelutoiminta? Keitä ne palvelevat ja miten? Case-esimerkkejä innovatiivisia palveluista ja data-analyyseistä.
– Miten analytiikkaosaamista kehitetään?
– Miten tietoaltaan ajatellaan palvelevan tulevaa hyvinvointialuetta ja yhteistoiminta-aluetta

LT, kehitysjohtaja Antti Iivanainen, Apotti Oy
Mitä data kertoo systeemivaikuttavuudesta?
– Miten sote-datasta voidaan louhia vaikuttavuustietoa?
– Miten sote-palvelujen vaikuttavuutta kehitetään uusin välinein?

Emeritusprofessori Risto Huupponen, Turun yliopisto, Biolääketieteen laitos
Lääkehoidon arkivaikuttavuus ja sote-datan hyödyntäminen
– Lääkehoidon arkivaikuttavuus
– Miksi ja miten arkivaikuttavuutta tutkitaan
– Mahdollisuudet ja rajoitteet

 

Anna palautetta seminaarisarjasta!

 

Yhteistyökumppanit:

Health Campus Turku Turun yliopisto  Sote-akatemia - vahvistu monialaisuudesta

 

 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri  MSD - Inventing for life

 

 

Seminaarisarjasta myönnetään opintotunteja seuraaville erikoisaloille (tuntimäärä suluissa):
Akuuttilääketiede(7), Terveydenhuolto (EL)(7), Patologia(7), Perinnöllisyyslääketiede(7), Plastiikkakirurgia(7), Psykiatria(7), Psykiatria / runkokoulutus(7), Radiologia(7), Reumatologia(7), Sisätaudit / eriytyvä koulutus(7), Sisätaudit / runkokoulutus(7), Suu- ja leukakirurgia (EL)(7), Sydän- ja rintaelinkirurgia(7), Syöpätaudit(7), Työterveyshuolto(7), Oikeuspsykiatria(7), Urologia(7), Verisuonikirurgia(7), Yleiskirurgia(7), Yleislääketiede(7), Hammaslääketieteellinen diagnostiikka/suun mikrobiologia(7), Hammaslääketieteellinen diagnostiikka/suupatologia(7), Hammaslääketieteellinen diagnostiikka/suuradiologia(7), Hampaiston oikomishoito(7), Kliininen hammashoito / lasten hammashoito(7), Kliininen hammashoito / parodontologia(7), Kliininen hammashoito/ kariologia ja endodontia(7), Kliininen hammashoito/ protetiikka ja purentafysiologia(7), Suu- ja leukakirurgia (EHL)(7), Ortopedia ja traumatologia(7), Nuorisopsykiatria(7), Anestesiologia ja tehohoito(6), Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede(7), Endokrinologia(7), Foniatria(7), Fysiatria(7), Gastroenterologia(7), Gastroenterologinen kirurgia(7), Geriatria(7), Ihotaudit ja allergologia(7), Infektiosairaudet(7), Kardiologia(7), Keuhkosairaudet ja allergologia(7), Kirurgia / runkokoulutus(7), Kliininen farmakologia ja lääkehoito(7), Kliininen hematologia(7), Neurologia(7), Kliininen kemia(7), Kliininen mikrobiologia(7), Kliininen neurofysiologia(7), Korva,- nenä- ja kurkkutaudit(7), Käsikirurgia(7), Lastenkirurgia(7), Lastenneurologia(7), Lastenpsykiatria(7), Lastentaudit(7), Liikuntalääketiede(7), Naistentaudit ja synnytykset(7), Nefrologia(7), Neurokirurgia(7), Terveydenhuolto (EHL)(7)