Sote-akatemian opettajat

Sote-akatemian järjestämissä koulutuksissa on mukana opettajia kaikista Turun yliopiston tiedekunnista.

Vastuuopettajat koordinoivat oman tiedekuntansa Sote-akatemiaan liittyvää koulutusta ja sen kehittämistä.

 

Vastuuopettajat

Antti Airola.
Antti Airola Apulaisprofessori
Teknillinen tiedekunta
Terveysteknologia
Tiina Annevirta.
Tiina Annevirta Yliopistonlehtori
Kasvatustieteiden tiedekunta
Opettajankoulutuslaitos
Riikka Korja.
Riikka Korja Apulaisprofessori
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Psykologia
Päivi Lappalainen.
Päivi Lappalainen Professori
Humanistinen tiedekunta
Kotimainen kirjallisuus
Jarkko Rasinkangas.
Jarkko Rasinkangas Erikoistutkija
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Sosiaalitieteiden laitos
Eeli Saarinen
Eeli Saarinen Kehityspäällikkö
Turun kauppakorkeakoulu
Centre for Collaborative Research
Janne Salminen.
Janne Salminen Professori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Julkisoikeus
Sakari Suominen.
Sakari Suominen Professori
Lääketieteellinen tiedekunta
Kansanterveystiede
Minna Vainio
Minna Vainio Yliopistonlehtori
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Biologian laitos