Tekoälyakatemian tutkimus

Tutkimus

Tekoälyakatemia vastaa tulevaisuuden koulutus- ja tutkimustarpeisiin. Aito monialaisuus mahdollistaa tieteellisten läpimurtojen etsimisen tieteidenvälisiltä rajapinnoilta ja vahvistaa tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tekoälyakatemia tarjoaa yhteisen alustan eri tieteenalojen, yritysten ja yhteisöjen edustajille, mikä mahdollistaa yhteistyön tiivistämisen ja tarjoaa synergiaetuja. Tavoitteena on tieteidenvälinen vuoropuhelu, jossa kaikki jäsenet hyötyvät aidosti toistensa asiantuntemuksesta.

Tälle sivulle kerätään lisää tietoa Turun yliopiston tekoälyyn liittyvästä tutkimuksesta.