Vetenskapsdagarna och Forskarnatten

Välkommen till Vetenskapsdagarna i Åbo

Evenemanget presenterar vetenskap på ett intressant och lättförståeligt sätt till den breda allmänheten.

Vetenskapsdagarna i Åbo ordnas av Åbo Akademi och Åbo universitet. Vetenskapsdagarna erbjuder kunskap, upplevelser och nya insikter om vetenskap och forskning för alla åldrar.

Vetenskapsdagarna är redan en lång tradition. Huvudevenemanget ordnas vart annat år under fem dagar och en natt i Helsingfors. Det första enskilda evenemanget under namnet Vetenskapsdagarna hölls år 1954. Sin nuvarande form fick Vetenskapsdagarna år 1977.

Några gånger har regionala varianter av Vetenskapsdagarna ordnats, i Åbo år 2013 och 2015 med ekonomiskt stöd av Tieteen tiedotus ry och Suomen Kulttuurirahasto.

Vetenskapsdagarna och Forskarnatten 2019

13.00 Fredag 27.9 är reserverad för skolbesök då forskare från Åbo universitet och Åbo Akademi besöker flera skolor i Åbo, eller skolgrupper från besöker universiteten. Vid Åbo universitet ordnas också paneldiskussionen ”När forskare möter hat”, som är öppen för allmänheten.

Lördag 28.9 har forskarna ordet och besökarna får vid olika aktivitetspunkter själva pröva på hur det är att arbeta som forskare, vid besöks- och innovationscentret Joki  kl. 10–14.

Arrangörer är Åbo universitet och Åbo Akademi. Evenemangen är gratis och öppna för allmänheten.

Fredag 27.9. paneldiskussion kl. 10.00 vid Calonia (Caloniagränden 3), Cal1-salen

Inom en del områden utsätts forskare ofta för påtryckningar och hot. Det här begränsar forskarnas uttrycksfrihet och kan i värsta fall leda till självcencur. Särskilt inom Rysslandsforskning, invandringsforskning, näringsforskning och genusforskning utsätts forskare ofta för hatretorik.

I diskussionen deltar forskardoktor Johanna Vuorelma från Tammerfors universitet, kollegieforskare i filosofi Elisa Aalto från Åbo Universitet, chefen för PET-centret i Åbo Juhani Knuuti, samt Alexanderinstitutets forskningschef Markku Kangaspuro.

Debatten sker på finska.

Efter panelen har forskarna möjlighet att stanna i salen för fri diskussionen om ämnet. I diskussionen deltar också en representant för välfärdstjänsterna vid Åbo Universitet.

Forskarnatten fredag 27.9 kl. 18.00 i Åbo domkyrka

Det gemensamma temat för Åbo Akademis och Åbo universitets forskarnatt är känslor och musik. Forskarnatten går av stapeln i Åbo domkyrka fredagen den 27.9 kl. 18.

Kirsi Vainio-Korhonen, professor i finsk historia
Förnuft eller känsla – om det finska äktenskapets historia

Timo Vuorisalo, lektor i miljövetenskap
Varför är vi rädda för mörkret och förtjusta i parker – om känslornas evolutionsekologi

Virpi Lumma, akademiprofessor i evolutionsbiologi
Strid och kärlek i människo- och elefantfamiljer

Mikael Lindfelt, teologie professor
Om vetenskapens trovärdighet och ”all världens docenter”

Varje forskare presenterar sitt ämne kort, och därefter flyttar var och en till olika kapell för att diskutera ämnet närmare med publiken.

Kvällen kulminerar i resonans i Thomas av Aquinos sällskap. Uppförandet baserar sig på ett mångvetenskapligt forskningsprojekt där man har studerat medeltida liturgiska sånger av Thomas av Aquino. Under forskarnatten kan man delta i sången tillsammans med tillsammans med Hilkka-Liisa Vuori, docent i kulturhistoria vid Åbo universitet och sångare i gruppen Vox Silentii. Efter det introducerar Marika Räsänen, docent i kulturhistoria vid Åbo universitet, ämnet ur medeltidsforskningens perspektiv. Seppo Heikkinen, latinist och docent vid Åbofrån Helsingfors universitet, berättar om historien bakom de latinska texterna.

Forskarnatten är ett evenemang som arrangeras samtidigt i mer än 300 europeiska städer, där forskare och forskning lyfts fram. Temat för evenemanget i år är spår. Vilka spår lämnar vetenskapen i det här samhället och den här världen?

Förutom Åbo, kan man delta i evenemang också i Esbo, Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Karleby, Kuopio, Uleåborg, Rovaniemi, Sodankylä och Tammerfors.

Vetenskapslördag för hela familjen 28.9.2019

Vetenskapslördag för hela familjen, lördag 28.9.2019

Besöks- och innovationscentret Joki kl. 10–14

Cave-teatern

 • kl. 10.00 program för barn: Hyönteisten uskomaton pienoismaailma
 • kl. 11.00 Millennium Talks: Millennium Technology Prize 2018-vinnaren Tuomo Suntola: Vetenskap och teknik är för människa
  • Tuomo Suntola (f. 1943), är en finländsk fysiker och teknologie doktor som är känd för att ha utvecklat ALD  (engl. atomic layer deposition, ALD), en nanoteknik som möjliggör tillverkning av avancerade datorer och andra smarta produkter. Vi har alla nytta av ALD då vi använder smartmobiler, datorer och sociala medier. Tuomo Suntola fick Milleniumpriset för teknologi 2018.
 • kl. 12.00 Inför de stora mysterierna: Hjärnan och universum
 • Hjärnan öppnar sig – för 20 år sedan tänkte man att hjärnan var som en sten. Idag anses den vara som en amöba, som formas i relation till sin omgivning. Professor Hasse Karlsson och specialforskare Linnea Karlsson från forskningsprojektet FinnBrain vid Åbo universitet berättar hur våra hjärnor är unikt anpassade enligt både gener och miljö. FinnBrain-forskarna hittade i tiden nya forskningsstigar när de undersökte betydelsen av förhållandet mellan mor och barn för hjärnans utveckling. I dag intresserar man sig allt mer för tarmsystemet, mikrober, naturens mångfald och dess inverkan på hjärnan, vilken kan vara betydligt större än vi i dag vet.
 • Mörk materia – universums största gåta Mörk materia och mörk energi hör till universums största mysterier. Vi vet ännu inte vad de är, men vi vet hur de ser ut i universum. Pasi Nurmi, astronom och koordinator vid vetenskapscentret Tuorla berättar om universums uppbyggnad och effekten av mörk materia på galaxer och stjärnrörelser. Under föreläsningen får du också simuleringsbilder och videor som illustrerar universums uppbyggnad.

Workshop-rummet

 • kl. 10–11 professor Paula Salo: Hur kan jag sova bättre? (på finska)
  Människor sover en tredjedel av sitt liv. Professor Paula Salo berättar varför det är viktigt att sova, vilka saker som påverkar vår sömn, och hur du själv kan påverka ditt sovande.
 • kl. 12.00 Paneldiskussion: Till försvar för flyktingar och avvisade (på engelska)
 • Hur mår demokratin Finland? Hur väl lyckas rättsstaten trygga minoriteters mänskliga rättigheter? Vilka avtryck gör den växande populismen och flyktingfientligheten på myndigheternas arbete? Uppfyller Finland de förpliktelser man förbundit sig till i barn- och flyktingkonventioner? Har vår humanitet och respekt för det medmänskliga gått förlorad? I diskussionen deltar Årets flyktingman 2018 Ahmad Hosseini, Minna Saunders, projektchef vid Alla kvinnors hus, Eveliina Lyytinen, akademiforskare vid Migrationsinstitutet samt Stephen Phillips, doktorand i International Human Rights Law vid Åbo Akademi. Diskussionen leds av Jan Sundberg, professor emeritus i statsvetenskap vid Helsingfors universitet.
  Debatten förs på engelska.
 • kl. 13.00 Hjältar eller antihjältar – Irwin, Jäätteenmäki och Nykänen
  Hjältar föds såväl inom politik, idrott som inom musik. Men en hjälte kan på ett ögonblick förvandlas till en antihjälte när hon eller han agerar emot den bild av hjältemod och publicitet som skapats. Irwin Goodman, Anneli Jäätteenmäki och Matti Nykänen har alla upplevt både stunder av hjälte- och antihjälteskap i offentligheten. Hur kan båda sidor vara en del av en persons offentliga bild samtidigt? Hur påverkar det framgången? Professor Benita Heiskanen, professor Markku Jokisipilä och akademiprofessor Hannu Salmi diskuterar ämnet.

Amfiteatern

• kl. 10.00 Mod att motstå våld, professor juridik Heini Kainulainen

Aktivitetspunkter i Jokis aula kl. 10–14

Hitta din lekfulla själ
Åbo Universitets Pori Laboratory of Play undersöker vuxnas och barns lek. I PLoP Up -leklaboratoriet som riggas upp under Vetenskapsdagarna utmanas besökarna att testa leksaker och känna efter vilka lekar som är bäst. Både barn och vuxna är välkomna till PLoP Up.

Hur ser ditt tal ut?
Här kan du med hjälp av ultraljud se hur ditt tal rör sig i realtid. Bekanta dig med forskning kring talljud och hur talljud kan studeras visuellt.

Lär dig läkarens hantverk
Här får du testa hur det går till att sätta en venkateter, att ge en injektion eller att lyssna på hjärta eller lungor. Tala samtidigt med anställda och studerande från medicinska fakulteten vid Åbo universitet om utbildning och forskning på området.

I arkeologernas fotspår
Se minnen från forna århundraden som arkeologer grävt fram: benfragment, krukor, smycken. Bekanta dig med arkeologens verktyg, och pröva själva på att gräva efter skatter. Tala samtidigt med arkeologerna om deras arbete.

Lågtemperaturfysik – vad är det?
Vad händer i riktigt låga temperaturer? Flytande kväve är -196 grader och används inom fysikforskning, men kan också användas för att berätta mycket om världen runt om kring oss. Hur påverkar kyla olika material? Hur ser vi det här i vardagen? Hur kan låga temperaturer utnyttjas i framtida uppfinningar?

Robotverkstad
Lär dig bygga en LEGO-robot och öva dig att koda robotens rörelser. Du behöver ingen tidigare erfarenhet av robotbygge eller kodning. Verkstaden erbjuds av Turun kansainvälinen koulu.

Seeing the invisible
Kom på upptäcktsfärd in i organismen och in i cellen! Med hjälp av moderna mikroskopitekniker lär vi oss om hur molekylerna i celler fungerar, hurdana strukturer de bildar och hur de reagerar på förändringar i miljön. Vi lär oss hur celler kommunicerar med varandra och hur de samverkar för att bilda funktionella vävnader som tar hand om alla uppgifter som behövs i en levande organism.

Mångsidiga kemister
Kom och skapa konst med kemi och prova kemilabbutrustning! Samtidigt kan du fråga kemisterna om deras arbete. På plats är kemister från både universitetet och företag inom den kemiska industrin i Åbo.

Matematik och andra äventyr
Det var en gång en prinsessa, vars diamanter åts av en drake, och hundra små myror som. marscherade på en tråd. Vad hände sen? Äter draken prinsessans alla diamanter? Faller alla myror från tråden?
I matematikens workshop undersöker vi dessa och andra matematiska problem genom att experimentera och teoretiskt granska och beräkna. Vi lär oss olika metoder för matematisk problemlösning.

IT- Have fun with Nao! (på engelska)

Mareld
Den marina, encelliga dinoflagellaten Alexandrium ostenfeldii producerar ljus vid mekanisk störning. I vetenskapliga termer kallas fenomenet för bioluminiscens. Detta kan observeras under sensommaren i grunda vikar och sund längs den södra finska kusten och på Åland. A. ostenfeldii är den enda bioluminiscenta växtplankton-arten i norra Östersjön. Genetiska studier visar att den har funnits här i tusentals år, kanske lika länge som Östersjön existerat (ca 8000 år). Den mest sannolika förklaringen till varför A. ostenfeldii producerar ljus är det skydd som det ger mot predatorer. Djurplankton, alltså små kräftdjur verkar undvika celler som producerar ljus. Dinoflagellaten producerar även en skadlig, till och med dödlig molekyl, saxitoxin, som kan förlama människans nervsystem. De senaste studierna visar att A. ostenfeldii gynnas av höga vattentemperaturer samt förhöjda nivåer av näringsämnen i Östersjön.

Ta kontakt

Thurid Eriksson, kommunikationschef,  Åbo Akademi, thurid.eriksson@abo.fi, 0400 534430

Anne Paasi, viestintäjohtaja, Turun yliopisto
anne.paasi@utu.fi, 040 735 4858

Pamela Friström, informatör, Åbo Akademi
pamela.fristrom@abo.fi, 050 4856 422

Eeva-Maria Soikkanen, tapahtumakoordinaattori, Turun yliopisto
emsoik@utu.fi, 050 566 8776

Erja Hyytiäinen, tapahtumakoordinaattori, Turun yliopisto
erja.hyytiainen@utu.fi, 040 751 4793