Hankkeita joissa Turun normaalikoulu on mukana

FCLab.fi

Turun FCLab-toiminta rakentuu kolmen ydinkokonaisuuden ympärille: Turun mallin vakiinnuttaminen, paikkaan sitomattomat lab-kokeilut sekä vyöhykkeisyyden toteuttaminen nykyisessä oppimisympäristössä.

Turun mallissa tavoitteena on kehittää digitalisaatiota laajasti edistävä toimintamuoto, joka on monistettavissa helposti monissa kouluyhteisöissä ja olemassa olevia resursseja hyödyntämällä. Malliin kuuluvia toimintoja ovat mm. laitteiden inventointi, kyselynä toteutettu opettajien osaamisen sekä laitteiden ja sovellusten käytön kartoitus sekä kohdennettu koulutus digi-iltapäivämien muodossa.

Lab-kokeilut ja vyöhykkeisyyden toteuttaminen aloitetaan tekemällä pienimuotoisia testauksia. Onnistuneet kokeilut laajennetaan koko koulun toiminnaksi. Luokissa tehdään monipuolisesti erilaisia kokeiluja, jotka liittyvät mm. koodaamiseen, pelillisyyteen, teknologian hyödyntämiseen eri oppiaineiden opetuksessa sekä oppilaan aktiiviseen rooliin vyöhykkeisyyden osa-alueilla (tutki, syvenny, vaikuta, ilmaise, luo).

Opettajaopiskelijat otetaan hankkeessa mukaan aktiivisina toimijoina, ja toiminta nivotaan systemaattisesti osaksi opetusharjoittelua. Tulevien opettajien mukana Future Classroom –ajattelutapa leviää luontevasti alueen kouluihin.

FCLab Turun normaalikoulussa 2022-2023

  1. Digi-iltapäivämät – työhön iloa ja hyötyä laitteista, ohjelmista ja osaamista (myös eNorssin TVT-strategian toteuttamiseksi)
  2. Aulat toimiviksi – Oppimisympäristöjen kehittäminen FCLabin hengessä
  3. Yhteistyö OKL:n kanssa – Opiskelijoille systemaattinen osaamispolku harjoitteluissa

 

Lue lisää Suomen kaikkien harjoittelukoulujen FCLab.fi-hankkeesta: https://fclab.fi

Turun normaalikoulun FCLab-työryhmä

Katrine Arbøl-Lilleberg, karbli@utu.fi
Petri Ahokas, petria@utu.fi
Tomi Oravala, tomior@utu.fi
Jari Sjölund, jari.sjolund@utu.fi

 

CLIL liitoon!

Turun normaalikoulun kaksikielisen opetuksen kehityshanke, joka tukee kaksikielisen opetuksen kielellisiä tavoitteita sekä oppilaiden monikielisyyden ja kielenopiskelutaitojen kehittymistä monikulttuurisessa, kielitietoisessa kouluympäristössä.

Kehitämme koko perusasteen kaksikielisen opetuksen opettajien ammattitaitoa ja opetuksen hyviä käytänteitä monikielisten oppilaidemme eduksi. Hankkeen keskiössä on opetuksen kielellisten tavoitteiden terävöittäminen, koulun opettajien yhteistyön lisääminen ala- ja yläkoulun välillä ja uusien opettajien perehdyttäminen kaksikieliseen opetukseen. Hankkeen myötä toteutetaan niin opettajien yhteissuunnittelupäiviä, oppilaille suunnattua työskentelyä yli asterajojen kuin järjestetään kaksikielisen opetuksen koulutuskokonaisuuksia niin työyhteisön sisällä kuin opetusharjoittelijoille.

CLIL liitoon! Turun normaalikoulussa 2022-2023

  1. Kaksikielisen opetuksen kielellisten tavoitteiden vahvistaminen läpi koko perusasteen monikielisessä kouluyhteisössä
  2. Uusien opettajien perehdyttäminen koulun kaksikielisen opetuksen toimintakulttuuriin
  3. Kaksikielisen opetuksen jatkumon vahvistaminen alakoulusta yläkouluun ja perusopetuksen kaksikielisen opetuksen yhtenäisen toimintakulttuurin kehittäminen
  4. Opettajien täydennyskoulutuksen mahdollistaminen
  5. Koulumme kaksikielisen opetuksen oppaan päivittäminen

Turun normaalikoulun CLIL liitoon! hankevastaavat

Tuija Niemi, tuileh@utu.fi
Marjukka Skantsi, mhsalo@utu.fi
Salla Sissonen, satusis@utu.fi
Terhi Hovi, tkheli@utu.fi