Väestötutkimuskeskus

Turun yliopisto ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ovat perustaneet yhteisen Väestötutkimuskeskuksen, jonka tavoitteena on edistää terveyttä ja hyvinvointia tehostamalla kliinisepidemiologisiin väestötutkimuksiin liittyvää tutkimus­- ja kehitystyötä.

Väestötutkimuskeskus

Väestötutkimuskeskuksen tehtävänä on edistää monitieteistä elämänkaaren eri vaiheisiin kohdistuvaa terveystutkimusta ja kehittää uusia mallinnusmenetelmiä, joiden avulla kansallisia rekistereitä ja kliinisiä väestötutkimusaineistoja pystyttäisiin hyödyntämään väestön terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ennustamiseen ja edistämiseen. Aikuisiän terveyteen vaikuttavat koko elämänaikaiset tapahtumat, kuten sikiökauden olosuhteet ja lapsuuden ympäristö. Myös aikaisempien sukupolvien elintavat ja ympäristöaltisteet voivat vaikuttaa yksilön terveyteen. Ylisukupolvisten elinkaaritutkimusten avulla pystytään tuottamaan tietoa, jota voidaan käyttää yksilöiden sairastumisriskin arvioinnissa ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden suunnittelussa.

Väestötutkimuskeskuksen rahoittajia ovat Turun Yliopistosäätiö ja Suomen Akatemia (profiloitumisrahoitus).

Tutkimuskeskuksen yhteiset tilat valmistuvat vuonna 2021 Medisiina A ja B -rakennuksiin osoitteeseen Kiinamyllynkatu 10, Turku.

Kohorttitutkimukset

LASERI

STRIP

FinnBrain

DIPP

BoyCohort

Miesten lisääntymisterveys -tutkimus
Miesten lisääntymisterveys -tutkimus pohjautuu Poikatutkimukseen, jossa on ollut mukana vuosina 1997 – 2002 Tyksissä syntyneitä poikia ja heidän perheitään. Poikatutkimuksen vauvaosiossa selvitettiin synnynnäisen kiveksen laskeutumattomuuden (piilokiveksisyys) ja virtsaputken alahalkioisuuden (hypospadia) yleisyyttä ja riskitekijöitä yhteistyössä tanskalaisen tutkimusryhmän kanssa. Osa pojista on osallistunut myös murrosiän seurantatutkimukseen. Tällä hetkellä on käynnissä Poikatutkimuksessa mukana olleiden poikien aikuisiän seurantatutkimus. Tämä aikuisiän seurantatutkimus toteutetaan yhteistyössä tanskalaisen tutkimusryhmän kanssa, ja sen tavoitteena on selvittää mm. varhaiskehityksen yhteyttä nuorten miesten lisääntymisterveyteen. Myös poikien isät kutsutaan mukaan aikuisiän seurantatutkimukseen ja näin selvitetään isien ja poikien lisääntymisterveyden välistä yhteyttä. Poikatutkimuksen lisäksi tutkimme määräajoin koko väestön lisääntymisterveyttä kutsumalla tutkimukseen Turun ja naapurikaupunkien 18 – 20-vuotiaita nuoria miehiä.

FIREA