Johtoryhmä

Olli Raitakari, akatemiaprofessori, Väestötutkimuskeskuksen johtaja (LASERI ja STRIP)

Linnea Karlsson, dosentti, Väestötutkimuskeskuksen varajohtaja (FinnBrain)

Hasse Karlsson, professori (FinnBrain)

Harri Niinikoski, professori (STRIP)

Katja Pahkala, apulaisprofessori (LASERI ja STRIP)

Sari Stenholm, professori (FIREA)

Jorma Toppari, professori (DIPP ja BoyCohort)

Jussi Vahtera, professori (FIREA)

Väestötutkimuskeskuksen toimintaa ohjaa ohjausryhmä, jonka Turun yliopiston rehtori nimittää. Ohjausryhmään kuuluvat Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani, kliinisen laitoksen johtaja, biolääketieteen laitoksen johtaja, sekä kolme VSSHP:n nimittämää edustajaa. Varsinaisille jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii dekaani.