Kasvun voimaa: Täydennyskoulutus varhaiskasvatuksen henkilöstölle

Hankkeessa kehitetään varhaiskasvatuksen tiimeille suunnattua täydennyskoulutusta, joka toteutetaan digitaalisessa oppimisympäristössä. Koulutuksen osana toteutettavalla etämentoroinnilla tehostetaan tiimien arkitilanteiden suunnittelua ja tehokkaaksi todettujen myönteisten kasvatuskäytänteiden käyttöönottoa.

Kehittämistyön tueksi toteutetaan alkuvuodesta 2021 Pohjois-Karjalan ja Varsinais-Suomen varhaiskasvatuksen henkilöstölle kartoituskysely.

Lisätietoja

Kati Granlund                                                     Katja Toivonen
Kehityspäällikkö                                                 Projektityöntekijä
050 530 3743                                                      050 469 8681

kasvunvoimaa@utu.fi

Logot: Turun yliopisto Voimaperheet, Invest, Itla