Mångfald i finländsk seriehistoria: minoriteter och självrepresentation

Forskningsprojektet Mångfald i finländsk seriehistoria: Minoriteter och självrepresentation (2023–2026) klargör hur serieskapare från olika minoriteter i Finland och deras serier historiskt och i nutid bildar en del av den finländska seriekulturen. Vidare granskas hur serierna behandlat frågor om den egna minoritetsgruppens ställning samt format dess identiteter. I projektet granskas särskilt den svenskspråkiga befolkningens, kvinnors, köns- och sexuella minoriteters serieproduktion. Fokus är både på serierna som uttrycksform och på den bredare seriekulturella och samhälleliga kontexten från 1850-talet till 2020-talet.

Projektet utförs vid institutionen för inhemsk litteratur vid Åbo universitet och finansieras av Svenska litteratursällskapet i Finland och Svenska kulturfonden.

Läs mera

Bild: Iiva Vilvas

Aktuellt