Publications

2021
Jokila, S. & Filippou, K. (2021). Kansainvälisten opiskelijoiden kokema tuen tarve pandemian aikana. Tiedepolitiikka, 46(4), 21–26.