Lealan verkostoitumisseminaari keräsi yhteen kielen oppimisen tutkijoita

Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitoksen tutkijat perustivat keväällä 2019 Kielen oppimisen tutkimuskeskus Lealan. Keskuksessa tehdään monitieteistä tutkimusta eri kielillä (englanti, espanja, italia, ranska, ruotsi, saksa, suomi ja venäjä). Yhtenä Lealan tavoitteena on tehdä yhteistyötä muiden kielen oppimisen ja opettamiseen erikoistuneiden tutkijoiden ja yksiköiden kanssa.

Lealan verkostoitumisseminaarissa käytiin vilkasta keskustelua tutkimuskeskuksen toiminnasta.

 

Lealan ”historian” ensimmäinen verkostoitumisseminaari järjestettiin 13.9.2019. Seminaarin järjestämiseen saatiin tukea Turun yliopiston opetuksen kehittämismäärärahoista.

– Haluamme verkostoitua muiden kielen oppimisen tutkijoiden kanssa ja kehittää yhdessä sellaista toimintaa, josta on kaikille hyötyä, kertoo Lealan johtoryhmän puheenjohtaja Minna Maijala.

Turun yliopistossa ja Åbo Akademissa tehtävän kielen oppimisen tutkimuksen monimuotoisuudesta kertoi seminaarin PechaKucha-esitysten aiheiden kirjo. Esityksissä kerrottiin jo valmistuneista tutkimuksista ja luotiin katsauksia tuleviin. Esityskimaran avasi Ilmari Ivaskan videopuheenvuoro aiheesta ”Miten erottaa oppijankieltä ensikielisestä suomesta?” Ivaska havainnollisti, miten kielenoppimisen erityispiirteitä lähestytään koneoppimisen keinoin. Tietokoneen avulla saatiin esimerkiksi selville, että suomea toisena kielenään kirjoittavat eivät ilmaise kaunokirjallisen ja tieteellisen tekstin välisiä eroja siinä määrin kuin suomea äidinkielenään kirjoittavat. Tulevaisuuden teknologioiden laitoksen tutkija Antti Saloranta kertoi tuottoharjoittelun vaikutuksesta fonologisten pituuskontrastien havaitsemiseen ja tuottoon. Suomea osaamattomat osallistujat harjoittelivat esimerkiksi pitkien ja lyhyiden vokaalien eron kuulemista ja tuottoa, ja äänteiden erottelukykyä mitattiin mm. aivosähkökäyrällä ennen ja jälkeen harjoittelun. Espanjan oppiaineen yliopistonlehtori Hanna Lanton esitelmä käsitteli Baskimaan uusien kielenpuhujien roolia baskin kielen elvytyksessä.

Kieli- ja käännöstieteiden tohtoriohjelma Utulingin väitöskirjatutkijat kertoivat väitöskirjahankkeistaan: Judi Rose lukutaidottomien maahanmuuttajanuorten englannin kielen oppimisstrategioiden käytöstä, Pauliina Peltonen englannin oppijoiden puheen sujuvuudesta ja Maria Pyykönen modaali-ilmauksista, joita englannin oppijat käyttävät ilmaistessaan esittämiensä väitteiden mahdollisuutta, todennäköisyyttä tai luvallisuutta. Åbo Akademin tutkija Leena Maria Heikkola perehdytti kuulijat toisen kielen ääntämisen oppimiseen, ja Rauman opettajakoulutuslaitoksen yliopistonlehtori Juli-Anna Aerilan esitelmässä aiheena oli fiktiivisen kirjallisuuden merkitys monikielisten ryhmien kielen oppimisessa. Lealan johtoryhmän jäsenten esityksissä keskityttiin tuleviin tutkimuksiin. Maarit Mutta kertoi tutkimuksestaan, jossa keskitytään sanastokeskittymiin sujuvuuden mittarina. Sanastokeskittymiä ovat analysoimattomat kokonaisuudet eli ns. ’köntät’, esimerkiksi enligt min åsikt, ça y est tai because of. Outi Veivo perehdytti kuulijat kirjoitusasun vaikutukseen vieraskielisen puheen prosessoinnissa. Kun vierasta kieltä opitaan kirjoituksen avulla alusta lähtien, vieraan kielen sanoja voi olla vaikea oppia tunnistamaan puheesta. Esimerkiksi ranskankielinen tervehdys au revoir lausutaankin orvuaar. Katja Mäntylän esitys käsitteli varhennettua kielenoppimista ja Minna Maijalan kulttuuritietoista vieraan kielen oppimista.

Apulaisprofessori Minna Maijala esittelee Lealaa.

 

PechaKucha-esitysten jälkeen pohdimme ryhmissä, millaista toimintaa Lealan toivottaisiin järjestävän, millaista yhteistyötä voisimme tehdä ja miten voisimme vaikuttaa esimerkiksi tutkimuksen näkyvyyteen yhteiskunnassa. Ryhmissä keskusteltiin esimerkiksi siitä, miten samaa ilmiötä voisi tutkia eri kielissä, miten tutkimusaineistoja voisi kerätä laaja-alaisesti sekä miten saisimme aktivoitua mukaan myös opiskelijat ja opettajat. Tarvetta ilmeni ainakin menetelmäseminaarille sekä yhteiselle ”hengailulle” ja ajatusten vaihdolle.

Leala järjestää toisen verkostoitumisseminaarin 28.11.2019, jolloin tarkoituksena on löytää keinoja tiivistää aineistoyhteistyötä Turun yliopistossa vaikuttavien kielen oppimisen tutkijoiden kesken.

Minna Maijala & Päivi Laine
Minna Maijala on kielten oppimisen ja opettamisen  apulaisprofessori ja Lealan johtoryhmän puheenjohtaja. Päivi Laine on suomen kielen yliopistonlehtori ja Lealan johtoryhmän jäsen.

Kuvat: Eeva Herrala