Kielen oppimisen tutkimuskeskus

Kielen oppimisen tutkimuskeskuksessa tehdään monitieteistä- ja monikielistä tutkimusta, jossa hyödynnetään laaja-alaisesti erilaisia aineistoja ja tutkimusmenetelmiä. Keskuksen tutkimuksen painopistealueita ovat muun muassa:

  • suullisen kielitaidon oppiminen
  • oppijoiden kielitaidon sujuvuus
  • kirjoitetun kielen oppiminen
  • kieliopin ja sanaston tutkimus
  • uudet kielenoppimisympäristöt
  • kielen opettajan asiantuntijuus.

Keskuksen tutkijat edustavat useita eri kieliä: englanti, espanja, italia, ranska, ruotsi, saksa, suomi ja venäjä. Lealan tutkimus liittyy läheisesti Turun yliopiston tutkimusstrategian (2016-2020) temaattiseen kokonaisuuteen ”Lapset, nuoret ja oppiminen”.

Leala

Keskus järjestää kielen oppimista käsitteleviä esitelmiä, luentoja, seminaareja, työpajoja ja muita tieteellisiä tapahtumia. Se tukee korkeatasoista tieteellistä julkaisemista esimerkiksi järjestämällä tutkijoille verkostoitumismahdollisuuksia kirjoitustyöpajoissa.

Leala tekee yhteistyötä yliopiston muiden kielen oppimisen ja opettamiseen erikoistuneiden yksiköiden, verkostojen ja keskusten kanssa. Kielen oppimisen tutkimuskeskus tekee myös tiivistä yhteistyötä Kielen oppimisen ja opettamisen tutkinto-ohjelman kanssa.

Lealan tutkijat toimivat tällä hetkellä seuraavissa kansainvälisissä Erasmus+ -opetusverkostoissa:

  • Copius (2018–2020)
  • Language and literacy learning through art (LALI, 2017–2020)

Tutkijoita on mukana myös seuraavissa kielen oppimisen verkostoissa:

  • Monikielisten lasten ja nuorten oman kielen oppimisen ympäristöt (DILALEA – Diversity of heritage language learning settings in Finland).

Mikäli organisaatiosi tai yrityksesi tarvitsee tutkimustietoa kielen oppimisen kysymyksistä, ota yhteyttä [minmai(at)utu.fi].