Kielen oppimisen tutkimuskeskus

Kielen oppimisen tutkimuskeskuksessa tehdään monitieteistä ja monikielistä tutkimusta, jossa hyödynnetään laaja-alaisesti erilaisia aineistoja ja tutkimusmenetelmiä. Keskuksen tutkimuksen painopistealueita ovat muun muassa:

  • suullisen kielitaidon oppiminen
  • oppijoiden kielitaidon sujuvuus
  • kirjoitetun kielen oppiminen
  • kieliopin ja sanaston tutkimus
  • uudet kielenoppimisympäristöt
  • kielen opettajan asiantuntijuus.

Keskuksen tutkijat edustavat useita eri kieliä: englanti, espanja, italia, ranska, ruotsi, saksa, suomi ja venäjä. Lealan tutkimus liittyy läheisesti Turun yliopiston strategian (2021-2030) temaattiseen kokonaisuuteen ”Lapset, nuoret ja oppiminen”.

Leala

Keskus järjestää kielen oppimista käsitteleviä esitelmiä, luentoja, seminaareja, työpajoja ja muita tieteellisiä tapahtumia. Se tukee korkeatasoista tieteellistä julkaisemista esimerkiksi järjestämällä tutkijoille verkostoitumismahdollisuuksia kirjoitustyöpajoissa.

Leala tekee yhteistyötä yliopiston muiden kielen oppimisen ja opettamiseen erikoistuneiden yksiköiden, verkostojen ja keskusten kanssa. Kielen oppimisen tutkimuskeskus tekee myös tiivistä yhteistyötä Kielen oppimisen ja opettamisen tutkinto-ohjelman kanssa.

Mikäli organisaatiosi tai yrityksesi tarvitsee tutkimustietoa kielen oppimisen kysymyksistä, ota yhteyttä [minmai(at)utu.fi].