Hankkeita

DILALEA (Monikielisten lasten ja nuorten oman kielen oppimisen ympäristöt)

Miten ja millaisissa ympäristöissä eritaustaisten monikielisten lasten ja nuorten oman kielen oppiminen tapahtuu? Millaiset muuttujat vaikuttavat oman kielen oppimiseen? Nämä kysymykset muodostavat keskeiset tutkimuskysymykset DILALEA-hankkeessa, jossa tavoitteena on saada uutta tutkittua tietoa monikielisten perheiden kielipolitiikasta ja oman kielen oppimisesta Suomessa. Tarkoituksena on kehittää tutkimuksen kautta oman kielen oppimisen käytäntöjä, etsiä ratkaisuja monikielisten perheiden tukemiseksi ja tuottaa tutkittua tietoa suomalaisille koulutuksen suunnittelijoille ja toteuttajille oman kielen oppimisen haasteista.

contact: Minna Maijala, minmai(at)utu.fi

Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen tutkimuspäivän työpaja 29.3.2019 (Kuva: Viestintä)

LALI (Language and literacy learning through art)

Monikansallisessa LALI-hankkeessa pyritään tukemaan maahanmuuttajien kotoutumista opettamalla paikalliskieltä ja luku- ja kirjoitustaitoa taiteen avulla. Paikalliskielen opetuksen lisäksi hanke tuottaa verkkomateriaaleja opettajien, kouluttajien ja muiden ammattilaisten käyttöön maahanmuuttajien integraation tueksi.

Projektin lopputuloksena on vapaasti verkossa saatavilla oleva monipuolinen opetuspaketti neljällä eri kielellä: suomeksi, englanniksi, ranskaksi ja saksaksi. Projektin aikana kerätään myös tutkimusaineistoa multimodaalisesta vuorovaikutuksesta. Turun yliopistolla hankkeeseen osallistuvat molemmat humanistisen tiedekunnan laitokset.

Hankkeen johtaja (KKL): Maarit Mutta
Rahoittaja: ERASMUS+ (2017-1-FR01-KA204-037399), 2017-2020

Kansainväliset partnerit (LALI):
Élan interculturel (projektin koordinointi, Pariisi, Ranska)
De l’Art et D’autre (Pariisi, Ranska)
Stand 129 (Wien, Itävalta)
Institute of Informatics and Economics, University of Sopron (Unkari)

Muut pääyhteistyökumppanit:
Turun Taidemuseo
Turun kaupungin ulkomaalaisyksikkö

contact: Maarit Mutta, maamut(at)utu.fi

Vauhtia ja virikkeitä varhennettuun kielen opetukseen

Kieli- ja käännöstieteiden laitoksella starttaa syksyllä 2019 ”Vauhtia ja virikkeitä varhennettuun kielenopetukseen” -täydennyskoulutushanke, jonka tarkoituksena on vahvistaa luokanopettajien ja kieltenopettajien varhaisen kielipedagogiikan osaamista sekä parantaa heidän kielitaitoaan. Lisäksi tavoitteena on kehittää heidän valmiuksiaan sitouttaa ja motivoida oppilaita kielten opiskeluun. Keskeisiä sisältöjä ovat: varhennettu kielipedagogiikka; toiminnalliset ja kielitietoiset työtavat alakoulun kielten opetuksessa; informaali oppiminen sekä osanottajille räätälöity kielitaidon opetus (englanti, espanja, ranska ja saksa), jossa otetaan huomioon oppilaiden arkipäiväinen elinpiiri ja kiinnostuksen kohteet. Tarkoituksena on myös tukea monipuolisten kielivalintojen toteutumista kouluissa. Koulutus voidaan suorittaa a) osallistumalla webinaareihin ja laatimalla oman opetuksen kehittämishanke (2 op) tai b) osallistumalla webinaareihin, kielikohtaisiin harjoituksiin sekä laatimalla oman opetuksen kehittämishanke (4 op).

Contact: Minna Maijala, minmai(at)utu.fi

Virike-hankkeen sivuille.