Pexels

Eettisesti kestävä kielten opetus (EKKO)

Eettisesti kestävä kielten opetus (EKKO) on Koneen Säätiön rahoittama nelivuotinen tutkimushanke, joka käynnistyi Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitoksella tammikuussa 2021. Hankkeen lähtökohtana on kysymys, miten eettisyyden ja kestävän kehityksen periaatteita voidaan edistää kielten opetuksessa ja kielten opettajien koulutuksessa.

Kestävän kehitykseen liittyvien aspektien lisäksi kielellisen tasa-arvon huomioiminen on haaste sekä kielten opetuksessa että kielten aineenopettajakoulutuksessa. Tutkimustietoon perustuen hankkeen tavoitteena on selvittää, mitä eettisyyden ja kestävän kehityksen periaatteet tarkoittavat ja miten niitä voidaan edistää kielten opetuksessa ja kielten opettajien koulutuksessa. Kehitämme myös kielten oppilaille osallistavia toimintamuotoja, jotka edistävät eettisyyttä, kestävää kehitystä ja kielellistä tasa-arvoa, sekä pedagogisia ratkaisuja kielten opettajille ja opettajaopiskelijoille.

Hankkeen vastuullinen johtaja: Minna Maijala, minna.maijala(at)utu.fi
EKKO-työryhmä: Leena Maria Heikkola, Salla-Riikka Kuusalu, Päivi Laine, Judi Rose, Veijo Vaakanainen sekä asiantuntijat Maarit Mutta ja Katja Mäntylä.

Hankkeen rahoitus: Koneen Säätiö 2021–2024

Sosiaalisessa mediassa