Pexels

Julkaisut

Minna Maijala, Soila Merijärvi, Leena Maria Heikkola, Salla-Riikka Kuusalu, Päivi Laine & Maarit Mutta 2024: EKKO-hanke: kestävästi kohti pedagogisia ratkaisuja. Hiiskuttua – Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan verkkojulkaisu.

Minna Maijala, Päivi Laine, Maarit Mutta & Salla-Riikka Kuusalu 2023: Kestävä kehitys yliopistojen kieltenopetuksessa. Yliopistopedagogiikka 2/2023.

Salla-Riikka Kuusalu, Päivi Laine, Minna Maijala, Maarit Mutta & Mareen Patzelt 2024: University language students’ evaluations of ecological, social, cultural and economic sustainability and their importance in language teaching.  International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. 25 No. 9, pp. 1-18.

Salla-Riikka Kuusalu & Minna Maijala 2023: Kestävyyskasvatuksen mahdollisuudet kieltenopetuksessa. Teoksessa T. Kim, M. Maijala, K. Mäntylä, S. Mäkinen (toim.) 2023. Kieliä ikä kaikki: Jatkuvaa kieltenoppimista kestävään tulevaisuuteen.

Minna Maijala, Anssi Roiha & Mareen Patzelt 2023: Vieraiden kielten aineenopettajaopiskelijoiden sähköposteja tulevaisuudesta: tarkastelussa teknologiset oppimisympäristöt. Ainedidaktiikka.

Mareen Patzelt, Salla-Riikka Kuusalu & Minna Maijala 2023: Monipuolisia kieli- ja kulttuuritaitoja tarvitaan kestävän kehityksen periaatteiden edistämisessä. Leala-tutkimuskeskuksen blogi 23.8.2023.

Minna Maijala, Leena Maria Heikkola, Salla-Riikka Kuusalu, Päivi Laine, Maarit Mutta & Katja Mäntylä 2023: Pre-service language teachers’ perceptions of sustainability and its implementation in language teaching. Language Teaching Research.

Päivi Laine, Minna Maijala & Katja Mäntylä 2023: Kestävän kehityksen periaatteet kielenoppimisen arvioinnissa. Teoksessa T. Mäkipää, R. Hilden & A. Huhta (toim.) 2023. Kielenoppimista tukeva arviointi –
Assessment for supporting language learning. AFinLA-teema 15, s. 162–183.

Minna Maijala, Niklas Gericke, Salla-Riikka Kuusalu, Leena Maria Heikkola, Maarit Mutta, Katja Mäntylä & Judi Rose 2023: Conceptualising transformative language teaching for sustainability and why it is needed. Environmental Education Research, 30:3, 377-396.

Päivi Laine, Salla-Riikka Kuusalu, Minna Maijala & Maarit Mutta 2022: Kestävä kehitys kieltenopetuksessa: kieliaineiden opettajaopiskelijoiden käsityksiä kestävyysaiheista kielten oppitunneilla. Teoksessa T. Seppälä, S. Lesonen, P. Iikkanen & S. D’hondt (toim.) 2022. Kieli, muutos ja yhteiskunta – Language, Change and Society. AFinLAn vuosikirja 2022. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja 79. Jyväskylä. s. 109 –132.

Minna Maijala & Mareen Patzelt 2022: Interkulturelle Vielfalt in finnischen Deutschlehrwerken (Intercultural diversity in Finland’s German textbooks). Goethe-Institut. Artificially correct: Deutsch divers.

Minna Maijala, Salla-Riikka Kuusalu, Maarit Mutta & Mareen Patzelt 2022: Eettisen kielenopetuksen jäljillä. Tempus 3/2022, n.p.

Minna Maijala & Maarit Mutta 2022: Robotti luokkahuoneen ekosysteemissä – robotit kestävän kehityksen tavoitteiden edistäjinä? Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 13(1).

Salla-Riikka Kuusalu, Leena Maria Heikkola, Minna Maijala, Maarit Mutta, Katja Mäntylä & Judi Rose 2021: Eettisyys ja kestävä kehitys. Tempus, 5/2021, 14–15.

Minna Maijala 2021: Kestävän kehityksen käytänteitä saksan opetuksessa – etämatkailua ja ekologista arkea saksankielisissä maissa, Aue-Säätiön blogi.

Minna Maijala, Salla-Riikka Kuusalu & Päivi Laine 2021: Tutkimusta monitieteisesti ja monikielisesti: miten kielten opetuksella voidaan edistää kestävää kehitystä? Vastuullinen tiede -verkkojulkaisu 23.9.2021

Salla-Riikka Kuusalu & Minna Maijala 2021: Kestävää kehitystä kielten opetukseen – mitä ja miten? Turun yliopiston blogi 7.6.2021

Leena Maria Heikkola, Päivi Laine, Maarit Mutta, Judi Rose, Veijo Vaakanainen & Minna Maijala 2021: Eettisyys ja kestävä kehitys suomen opetuksessa. Suomenopettajat: Suomi toisena kielenä -opettajat ry:n jäsenlehti 2 /2021.

Minna Maijala, Leena Maria Heikkola, Päivi Laine, Maarit Mutta, Judi Rose & Veijo Vaakanainen 2021: Eettisyys ja kestävä kehitys kielten opetuksen ja kielten opettajien koulutuksen tulevaisuuden haasteena. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 12(2).

Katja Mäntylä, Outi Veivo, Pirjo Pollari & Jaana Toomar 2021: English only? Kielten opettajien käsityksiä kielivalintojen monipuolistamisen esteistä ja keinoista. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 12(2).

Minna Maijala, Leena Maria Heikkola, Päivi Laine, Maarit Mutta & Judi Rose 2021: Kohti eettisesti kestävää kielten opetusta. Hiiskuttua – Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan verkkojulkaisu.

Konferenssiesitelmät

Tiedepäivä 2024, Turun yliopisto:

Salla-Riikka Kuusalu: Pre-service Language Teachers’ Reflections on Sustainability in Namibia and Finland.

Kieliverkoston Kieliparlamentti 2024, Tieteiden talo/Helsinki

Salla-Riikka Kuusalu: Kestävää kehitystä edistävää kieltenopetusta – mitä, miten, miksi ja milloin?​ (työpaja)

Kari Sajavaara -muistoluento 2024, Jyväskylän yliopisto: 

Minna Maijala: Kestävää kehitystä edistävä kielikoulutus.

AFinLAn syyssymposium 2023, Tampereen yliopisto:

Salla-Riikka Kuusalu, Päivi Laine, Minna Maijala, Maarit Mutta ja Mareen Patzelt: University Language Students’ Evaluations of Sustainability and Its Importance in Language Teaching.

Sustainable Linguistics: theories and methods. NOS-HS Workshop 2023, University of Helsinki, Helsinki, Finland

Minna Maijala & Salla-Riikka Kuusalu: Introducing transformative language teaching for sustainability.

AILA 2023 World Conference, Lyon, France:

(SYMPOSIO: Sustainability in Language Teaching; Chair: Minna Maijala & Salla-Riikka Kuusalu)

Salla-Riikka KuusaluMinna Maijala, Leena Maria Heikkola, Päivi Laine & Maarit Mutta: Language students’ understanding of the significance of ecological, social, cultural and economic sustainability.

Leena Maria Heikkola, Minna Maijala, Päivi Laine, Maarit Mutta & Judi Rose: Promoting sustainability through linguistic equity – pre-service language teachers’ beliefs on linguistically responsive teaching

Judi Rose, Minna Maijala, Salla-Riikka Kuusalu, Leena Maria Heikkola & Päivi Laine: Addressing linguistic and social sustainability: English reading comprehension strategies among multilingual students with varied heritage language literacy levels

Lancaster residential for PhD students, Sustainability in language and practice 2023, University of Lancaster, UK:

Minna Maijala: Sustainability as a future direction in language teaching: Why and how?

Salla-Riikka Kuusalu: Evaluations and perceptions of sustainability in language teaching: Two case studies.

EALTA Conference 2023, University of Helsinki, Helsinki, Finland:

Minna Maijala, Päivi Laine, Katja Mäntylä: Language teachers’ conceptions of the connection between sustainable development and assessment.

Tiedepäivä 2023, Turun yliopisto (Kieli- ja käännöstieteiden laitos ja Utuling):

Minna Maijala & Salla-Riikka Kuusalu: Transformative Language Teaching for Sustainability (posteriesitys)

Humanistipäivä 2023, Turun yliopisto:

Minna Maijala & Salla-Riikka Kuusalu: Transformative Language Teaching for Sustainability (posteriesitys)

Thematics Talk Together seminar 2023, University of Turku:

Salla-Riikka Kuusalu: Transformative language teaching for sustainability

AFinLAn syyssymposium 2022, Helsingin yliopisto:

Salla-Riikka Kuusalu, Minna Maijala & Mareen Patzelt: Kieltenopettajat muutosvoimina – toimijuuden kokemuksia kestävyyskasvatuksessa.

Minna Maijala, Anssi Roiha & Mareen Patzelt: Kielten aineenopettajaopiskelijoiden sähköposteja tulevaisuudesta: tarkastelussa uudenlaiset oppimisympäristöt.

BAAL 2022, Queen’s University, Belfast, Northern Ireland:

Minna Maijala, Salla-Riikka Kuusalu, Maarit Mutta, Judi Rose, Leena Maria Heikkola & Katja Mäntylä: Sustainability in language teaching promoting social justice: what, how and why?

Pedaforum 2022, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Helsinki:

Minna Maijala, Päivi Laine, Leena Maria Heikkola & Maarit Mutta: Yliopistojen eettisesti kestävä kieltenopetus [Ethical and Sustainable Language Teaching at University]

Ainedidaktinen symposiumi 2022, Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampus, etäkonferenssi:

Minna Maijala, Maarit Mutta, Salla-Riikka Kuusalu, Leena Maria Heikkola, Päivi Laine & Katja Mäntylä: Kieltenopettajaopiskelijoiden käsityksiä kestävästä kehityksestä ja sen toteuttamisesta kieltenopetuksessa

AFinLa 2021 juhlasymposiumi, Jyväskylän yliopisto:

Salla-Riikka Kuusalu, Minna Maijala, Päivi Laine & Maarit Mutta: Riittävätkö aika ja pätevyys kestävän kehityksen käsittelyyn kielten oppitunneilla?

Minna Maijala, Salla-Riikka Kuusalu, Leena Maria Heikkola, Maarit Mutta, Katja Mäntylä & Judi Rose: Role of Sustainability in Language Teaching: Whys and Wherefores

Judi Rose: Restrategizing Language Learning Strategies: English Reading Comprehension Strategies in the Multilingual Mind

LINGUAPEDA 2021, Itä-Suomen yliopisto, etäkonferenssi:

Minna Maijala, Leena Maria Heikkola, Salla-Riikka Kuusalu, Päivi Laine, Maarit Mutta & Judi RoseOpiskelijoiden näkemyksiä eettisesti kestävästä kielten opetuksesta

Maarit Mutta, Päivi Laine & Sinikka Lahtinen: Monikielisten kirjoittajien sanastokeskittymät elinikäisen oppimisen tukena

Katja Mäntylä & Paula Kalaja: Monikielisyys vieraan kielen luokkahuoneessa tulevien englanninopettajien visioimana

Katja Mäntylä, Outi Veivo, Pirjo Pollari & Jaana Toomar: Kielivalinnat: paljon on jo tehty, miksei se riitä?

Katja Mäntylä, Anssi Roiha & Hannele Dufva: Varhaisessa CLIL-opetuksessa olevien oppilaiden käsityksiä vieraan kielen käytöstä

Kielitieteen Päivät 2021, Tampereen yliopisto, etäkonferenssi:

Marjut Johansson & Minna MaijalaChild-robot interaction (CRI) and robotassisted language learning (RALL)

Minna Maijala, Leena Maria Heikkola, Salla-Riikka Kuusalu, Katja Mäntylä & Judi RoseKielten opiskelijoiden käsityksiä kestävän kehityksen merkityksestä kielten opetuksessa

Judi Rose & Leena-Maria Heikkola
Profiling the Multilingual Mind: Heritage language literacy and English reading comprehension

Katja Mäntylä & Paula Kalaja
Monikielisyys vieraan kielen luokkahuoneessa: kielenopettajaopiskelijoiden visiointia

Ainedidaktiikan symposium 2021, Helsingin yliopisto, etäkonferenssi:

Minna Maijala, Leena Maria Heikkola, Päivi Laine, Maarit Mutta, Katja Mäntylä & Judi Rose: Eettisesti kestävä kielten opetus – alustavia havaintoja tutkimushankkeesta

Leena Maria Heikkola, Minna Maijala, Päivi Laine & Judi Rose: Kieltenopettajaopiskelijoiden käsityksiä kielen roolista opetuksessa

Judi Rose & Maarit Mutta: Profiling Metalinguistic Ability & English Reading Comprehension

Webinaarit ja podcastit

Kieli on avain -webinaari, 2023

Minna Maijala: Kieli on avain – Kielten opetus tulevaisuuden muutosvoimana.

Humanisti vastaa -podcast, 2023

Minna Maijala: Mitä on eettinen kieltenopetus ja rakentava metsäkeskustelu.