Julkaisut

Minna Maijala, Salla-Riikka Kuusalu, Maarit Mutta & Mareen Patzelt 2022: Eettisen kielenopetuksen jäljillä. Tempus 3/2022, n.p.

Minna Maijala & Maarit Mutta 2022: Robotti luokkahuoneen ekosysteemissä – robotit kestävän kehityksen tavoitteiden edistäjinä? Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 13(1).

Salla-Riikka Kuusalu, Leena Maria Heikkola, Minna Maijala, Maarit Mutta, Katja Mäntylä & Judi Rose 2021: Eettisyys ja kestävä kehitys. Tempus, 5/2021, 14–15.

Minna Maijala 2021: Kestävän kehityksen käytänteitä saksan opetuksessa – etämatkailua ja ekologista arkea saksankielisissä maissa, Aue-Säätiön blogi.

Minna Maijala, Salla-Riikka Kuusalu & Päivi Laine 2021: Tutkimusta monitieteisesti ja monikielisesti: miten kielten opetuksella voidaan edistää kestävää kehitystä? Vastuullinen tiede -verkkojulkaisu 23.9.2021

Salla-Riikka Kuusalu & Minna Maijala 2021: Kestävää kehitystä kielten opetukseen – mitä ja miten? Turun yliopiston blogi 7.6.2021

Leena Maria Heikkola, Päivi Laine, Maarit Mutta, Judi Rose, Veijo Vaakanainen & Minna Maijala 2021: Eettisyys ja kestävä kehitys suomen opetuksessa. Suomenopettajat: Suomi toisena kielenä -opettajat ry:n jäsenlehti 2 /2021.

Minna Maijala, Leena Maria Heikkola, Päivi Laine, Maarit Mutta, Judi Rose & Veijo Vaakanainen 2021: Eettisyys ja kestävä kehitys kielten opetuksen ja kielten opettajien koulutuksen tulevaisuuden haasteena. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 12(2).

Katja Mäntylä, Outi Veivo, Pirjo Pollari & Jaana Toomar 2021: English only? Kielten opettajien käsityksiä kielivalintojen monipuolistamisen esteistä ja keinoista. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 12(2).

Minna Maijala, Leena Maria Heikkola, Päivi Laine, Maarit Mutta & Judi Rose 2021: Kohti eettisesti kestävää kielten opetusta. Hiiskuttua – Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan verkkojulkaisu.

Konferenssiesitelmät

Ainedidaktinen symposiumi 2022, Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampus, etäkonferenssi:

Minna Maijala, Maarit Mutta, Salla-Riikka Kuusalu, Leena Maria Heikkola, Päivi Laine & Katja Mäntylä: Kieltenopettajaopiskelijoiden käsityksiä kestävästä kehityksestä ja sen
toteuttamisesta kieltenopetuksessa

AFinLa 2021 juhlasymposiumi, Jyväskylän yliopisto:

Salla-Riikka Kuusalu, Minna Maijala, Päivi Laine & Maarit Mutta: Riittävätkö aika ja pätevyys kestävän kehityksen käsittelyyn kielten oppitunneilla?

Minna Maijala, Salla-Riikka Kuusalu, Leena Maria Heikkola, Maarit Mutta, Katja Mäntylä & Judi Rose: Role of Sustainability in Language Teaching: Whys and Wherefores

Judi Rose: Restrategizing Language Learning Strategies: English Reading Comprehension Strategies in the Multilingual Mind

LINGUAPEDA 2021, Itä-Suomen yliopisto, etäkonferenssi:

Minna Maijala, Leena Maria Heikkola, Salla-Riikka Kuusalu, Päivi Laine, Maarit Mutta & Judi RoseOpiskelijoiden näkemyksiä eettisesti kestävästä kielten opetuksesta

Maarit Mutta, Päivi Laine & Sinikka Lahtinen: Monikielisten kirjoittajien sanastokeskittymät elinikäisen oppimisen tukena

Katja Mäntylä & Paula Kalaja: Monikielisyys vieraan kielen luokkahuoneessa tulevien englanninopettajien visioimana

Katja Mäntylä, Outi Veivo, Pirjo Pollari & Jaana Toomar: Kielivalinnat: paljon on jo tehty, miksei se riitä?

Katja Mäntylä, Anssi Roiha & Hannele Dufva: Varhaisessa CLIL-opetuksessa olevien oppilaiden käsityksiä vieraan kielen käytöstä

Kielitieteen Päivät 2021, Tampereen yliopisto, etäkonferenssi:

Marjut Johansson & Minna MaijalaChild-robot interaction (CRI) and robotassisted language learning (RALL)

Minna Maijala, Leena Maria Heikkola, Salla-Riikka Kuusalu, Katja Mäntylä & Judi RoseKielten opiskelijoiden käsityksiä kestävän kehityksen merkityksestä kielten opetuksessa

Judi Rose & Leena-Maria Heikkola
Profiling the Multilingual Mind: Heritage language literacy and English reading comprehension

Katja Mäntylä & Paula Kalaja
Monikielisyys vieraan kielen luokkahuoneessa: kielenopettajaopiskelijoiden visiointia

Ainedidaktiikan symposium 2021, Helsingin yliopisto, etäkonferenssi:

Minna Maijala, Leena Maria Heikkola, Päivi Laine, Maarit Mutta, Katja Mäntylä & Judi Rose: Eettisesti kestävä kielten opetus – alustavia havaintoja tutkimushankkeesta

Leena Maria Heikkola, Minna Maijala, Päivi Laine & Judi Rose: Kieltenopettajaopiskelijoiden käsityksiä kielen roolista opetuksessa

Judi Rose & Maarit Mutta: Profiling Metalinguistic Ability & English Reading Comprehension