Haetaan Postdoc-tutkijaa

Eettisesti kestävä kielten opetus (EKKO) -hankkeeseen Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitokselle haetaan postdoc-apurahatutkijaa ajalle 1.8. – 31.12.2024. Tutkijatohtorin tehtäviin…

Minna Maijala Kari Sajavaara -muistoluennolla 2024

EKKO-tiimin oma Minna Maijala toimi pääpuhujana Kieliverkosto ja Soveltavan kielentutkimuksen keskus järjestämässä neljännessätoista Kari Sajavaara -muistoluennolla 26.1.2024.  Luennon otsikko oli Kestävää kehitystä edistävä…

Kieli on avain – maailma pyörii kielillä

EKKO-tiimin tutkijat Minna Maijala ja Salla-Riikka Kuusalu olivat mukana keskustelemassa Kieli on avain -webinaarissa. Webinaarissa he perehtyvät kysymykseen, miten kestävää…

Professoriluento Minna Maijala

“Miten kielten opetuksella voidaan edistää tasa-arvoista kielenkäyttöä ja demokratiaa yhteiskunnassa? Miten kestävän kehityksen tavoitteita voidaan yhdistää kielten opetukseen? Miten kielten…

EKKOlaiset AFinLAn syyssymposiumissa

EKKO -hankkeen tutkijoita osallistui Helsingin yliopistossa järjestämään AFinLAn syyssymposiumiin 27.10.-29.10.2022. Esittelimme tutkimuksiamme kielten opetuksen tulevaisuudesta. Esityksissä tarkasteltiin kestävyyskasvatusta kieltenopettajien näkökulmasta…

EKKO-tutkijat mukana kouluttamassa kieltenopettajia

EKKO-hankkeen tutkijoita osallistuu kouluttajina Turun yliopiston Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen järjestämään Kieliä ikä kaikki -täydennyskoulutukseen huhti-toukokuun aikana. Koulutus on suunnattu…