Haetaan Postdoc-tutkijaa

Eettisesti kestävä kielten opetus (EKKO) -hankkeeseen Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitokselle haetaan postdoc-apurahatutkijaa ajalle 1.8. – 31.12.2024.

Tutkijatohtorin tehtäviin sisältyvät:

  • tutkimusaineistojen keruu ja analysointi
  • osallistuminen tutkimusryhmän tieteellisten artikkelien laatimiseen
  • tieteellisten julkaisujen toimitustyö

Hakijalla tulee olla tohtorintutkinto kielentutkimuksen alalta tai muulta soveltuvalta alalta sekä aiempaa kokemusta tutkimustehtävistä ja tieteellisten julkaisujen toimitustyöstä.

Hakijoilta toivotaan kokemusta tutkimusaineistojen analysoinnista, tieteellisestä työskentelystä ja tieteellisten julkaisujen toimitustyöstä. Hakijalle katsotaan eduksi suuntautuminen kielen oppimiseen ja opettamiseen, kokemus poikkitieteellisestä määrällisestä ja laadullisesta tutkimuksesta sekä kiinnostus kestävän kehityksen aihepiirejä kohtaan. Tämän lisäksi edellytetään hyvää atk- ja some-osaamista, hyvää kirjallista ilmaisutaitoa (suomi ja englanti), vuorovaikutustaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Hakemukseen tulee liittää:

  • motivaatiokirje
  • CV
  • julkaisuluettelo

Haastattelemme hakijat huhtikuun alussa.

Voit jättää hakemuksen sähköpostitse hankkeen johtajalle viimeistään 25.3.2024: Minna Maijala, minna.maijala(at)utu.fi. Minna antaa sinulle myös mielellään lisätietoja. Täältä löydät tietoa Koneen Säätiön apurahoista: https://koneensaatio.fi/apurahat/apurahanhakijalle/ohjeet-apurahan-hakuun/.

Eettisesti kestävä kielten opetus (EKKO) on Koneen Säätiön rahoittama nelivuotinen tutkimushanke, joka käynnistyi Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitoksella tammikuussa 2021. Hankkeen lähtökohtana on kysymys, miten eettisyyden ja kestävän kehityksen periaatteita voidaan edistää kielten opetuksessa ja kielten opettajien koulutuksessa.

Kestävän kehitykseen liittyvien aspektien lisäksi kielellisen tasa-arvon huomioiminen on haaste sekä kielten opetuksessa että kielten aineenopettajakoulutuksessa. Tutkimustietoon perustuen hankkeen tavoitteena on selvittää, mitä eettisyyden ja kestävän kehityksen periaatteet tarkoittavat ja miten niitä voidaan edistää kielten opetuksessa ja kielten opettajien koulutuksessa. Kehitämme myös kielten oppilaille osallistavia toimintamuotoja, jotka edistävät eettisyyttä, kestävää kehitystä ja kielellistä tasa-arvoa, sekä pedagogisia ratkaisuja kielten opettajille ja opettajaopiskelijoille.

Hankkeen vastuullinen johtaja: Minna Maijala, minna.maijala(at)utu.fi
EKKO-työryhmä: Leena Maria Heikkola, Salla-Riikka Kuusalu, Päivi Laine, Judi Rose, Veijo Vaakanainen sekä asiantuntijat Maarit Mutta ja Katja Mäntylä
Lue lisää meistä, hankkeesta ja hankkeen tähänastisista julkaisuista: https://sites.utu.fi/ekko/