Sivuston tietosuojailmoitus

Tämä tietosuojailmoitus koskee tätä (sites.utu.fi) verkkosivustoa sekä sen alasivustoja ja niiden kävijöiden tietoja, joita siinä kerätään ja käsitellään.

Rekisterinpitäjä

Turun yliopisto
20014 TURUN YLIOPISTO

​Rekisterin yhteyshenkilö

Turun yliopiston digipalvelut
helpdesk@utu.fi

Yliopiston tietosuojavastaava: dpo@utu.fi

Käy​ttötarkoitus

Alla mainittuja tietoja voidaan käyttää verkkosivuston tekniseen ja sisällölliseen kehittämiseen ja verkkomainonnan kohdentamiseen.

Lokimerkintöjä käytetään palvelun tietoturvallisuudesta huolehtimiseen, palvelun tekniseen kehittämiseen sekä vikatilanteiden havaitsemiseen, estämiseen ja selvittämiseen.

Tietosisältö​

Verkkosivusto kerää seuraavia tietoja automaattisesti:

Lokimerkinnät​​

Palvelun käytöstä syntyy lokimerkintöjä.

Evästeet​

Yhteisöliitännäiset

Kävijän käyttämät sivujen yhteisöliitännäiset toiminnot sosiaaliseen mediaan siirtyvät kolmannen osapuolen palvelun seurantatietoihin.

Verkkosivustolla voidaan käyttää seuraavien palveluiden evästeitä ja yhteisöliitännäisiä palveluita: Google Analytics, Google Tag Manager, Matomo, Instagram, Twitter, Sanoma, AddThis, Facebook, Snapchat ja LinkedIn.

Osa kolmannen osapuolen tarjoamista palveluista voivat sijaita Euroopan talousalueen ulkopuolella olevissa maissa.

Tietojen siirtäm​inen

Yliopisto voi jakaa anonyymeja tietoja kolmansien osapuolten kanssa, jotka avustavat yliopistoa verkkosivuston kehittämisessä ja vikatilanteiden selvittämisessä.

Käyttöperuste​

Turun yliopisto täyttää yliopistolain 2§:ssa annettua lakisääteistä tehtävää yleiseen etuun perustuen, kun se tutkii, opettaa ja harjoittaa yhteiskunnallista vuorovaikutusta.

Tietojen säilytysa​ika

Tietoja säilytetään näihin tarkoituksiin tarvittava aika eikä niitä käytetä muuhun tarkoitukseen.

Rekisteröidyn oikeudet

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö sivustollamme evästeilmoituksen kautta.  Evästeiden tallennuksen estäminen saattaa vaikuttaa verkkosivuston toiminnallisuuksiin.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.​