Minna Maijala Kari Sajavaara -muistoluennolla 2024

EKKO-tiimin oma Minna Maijala toimi pääpuhujana Kieliverkosto ja Soveltavan kielentutkimuksen keskus järjestämässä neljännessätoista Kari Sajavaara -muistoluennolla 26.1.2024.  Luennon otsikko oli Kestävää kehitystä edistävä kielikoulutus. Tilaisuutta oli seuraamassa yhteensä n. 90 henkeä.

Meille kaikille tuttuja teemoja kestävään kehitykseen liittyen ovat luonnonvarojen riittävyys ja niiden suojelu, mutta kestävä kehitys on paljon muutakin. Kestävä kehitys sisältää kielten näkökulmasta neljä ulottuvuutta: sosiaalisen, ekologisen, taloudellisen ja kulttuurisen kestävyyden. Maijala nosti esiin kulttuurisen kestävyyden tavoitteet monikielisyydestä ja monikulttuurisuudesta sekä kulttuurisen perinnön ylläpidosta, jotka liittyvät vahvasti kielten opetukseen ja oppimiseen sekä tutkimiseen. Näiden lisäksi luennolla nousi esiin termi kestävyyskasvatus, jonka avulla saavutetaan kestävän kehityksen tavoitteet. Kestävyyskasvatus on kokonaisvaltaista, tilannesidonnaista, monitieteistä ja oppijalähtöistä. Kestävyyskasvatuksessa on tarkoitus kehittää oppijan autonomiaa, yhteiskunnallista osallistuvuutta, reflektointitaitoja, systeemistä ajattelua sekä kykyä ymmärtää eri kokonaisuuksien välisiä yhteyksiä.

Lue kieliverkoston uutinen Maijalan luennosta: https://www.kieliverkosto.fi/fi/toiminta/kieliverkostossa-tapahtuu/26-1-2024-kari-sajavaara-muistoluento-kielesta-ja-kestavasta-kehityksesta.

Tallenne muistoluennosta on nyt katsottavana. Mikäli olet kiinnostunut näkemään tallenteen, ota yhteyttä: kieliverkosto(at)jyu.fi