Kieliä ikä kaikki -videoita

Turun yliopiston Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen opettajat kertovat tietoiskuvideoilla kielenoppimiseen liittyvistä aiheista, kuten mm. kielitietoisuudesta, kielenoppijuudesta ja digipedagogiikasta. Videot on…

Aineistoähkystä yhteistyöhön

Päivi Laine ja Minna Maijala Lealan toinen verkostoitumisseminaari järjestettiin 28.11.2019, ja seminaarin aiheena oli aineistoyhteistyö. Tarkoitus oli esitellä sellaisia omia…

Aivotutkimus kielen havaitsemisessa

Kielen havaitsemisen tutkimukseen on olemassa lukuisia menetelmiä, joista monet ovat olleet käytössä vuosikymmenien ajan. Vaikka äänteiden tunnistuskokeet, reaktioajat ja erottelun tarkkuuden mittaaminen tarjoavatkin monipuolista tietoa oppijan havaitsemistaidoista, voi kuitenkin olla vaikeaa tietää, mitkä prosessit tulosten taustalla vaikuttavat.