Älyä tekoälyyn

Maksuton täydennyskoulutus kieltenopettajille

Älyä tekoälyyn – mielekästä teknologiapedagogiikkaa kielten opetukseen (ÄlyTeKO) on Turun yliopiston Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen järjestämä ja Opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutus lukuvuonna 2023-2024.

Koulutus tarjoaa kielten opettajille mahdollisuuden perehtyä erilaisiin oppimista tukeviin teknologisiin ratkaisuihin sekä kehittää omia teknologiapedagogisia taitoja. Sen teemoja ovat digipedagogiikka, oppimisanalytiikka, virtuaaliset oppimisympäristöt, verkkovälitteisyys, sosiaaliset robotit, tekoälyn ja konekääntämisen hyödyntäminen sekä teknologiaan liittyvät eettiset kysymykset.

Mitä, missä, milloin?

Turun yliopiston Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen järjestämä täydennyskoulutuskokonaisuus kieltenopettajille muodostuu

  • luennoista (viitenä perjantai-iltana klo 17–20),
  • työpajoista (viitenä lauantaina klo 10-15),
  • luentoihin ja työpajoihin liittyvistä ennakkotehtävistä sekä
  • omaan työhön sidotusta kehittämisprojektista.

Kokonaisuus vastaa laajuudeltaan 6 opintopistettä. Osallistujat voivat suorittaa myös pelkät luento-osuudet ennakkotehtävineen (2 opintopistettä). Koulutuksen suorittaneet saavat todistuksen, jossa kuvataan suorituksen laajuus opintopisteinä.

Täydennyskoulutus sisältää yhteensä viisi koulutusjaksoa:

  1. Digilukutaito ja mobiilioppiminen kielten opetuksessa (6.–7.10.2023)
  2. Oppimisanalytiikka ja tietoturvallisuus kielten opetuksessa (17.–18.11.2023)
  3. Videovälitteisyys ja virtuaalitodellisuus kielten opetuksessa (26.–27.1.2024)
  4. Sosiaaliset robotit kielten opetuksessa (22.–23.3.2024)
  5. Tekoälyn mahdollisuudet ja haasteet kielten opetuksessa (26.–27.4.2024)

Luennoitsijoina toimivat kielten oppimiseen, opettamiseen ja opetusteknologiaan perehtyneet tutkijat.

Sekä luennot että työpajat järjestetään Turun yliopistolla. Luentoja on mahdollista seurata myös etäyhteyden välityksellä.

Tutustu tarkempaan ohjelmaan täältä: Ohjelma

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti peruskoulun ja lukion kieltenopettajille, mutta se soveltuu myös luokanopettajille, korkea-asteen ja vapaan sivistystyön kieltenopettajille sekä muille kielikoulutuksen parissa työskenteleville.

Hinta

Opetushallituksen rahoittama koulutus on kohderyhmään kuuluville osallistujille maksuton. Rahoitus ei kuitenkaan kata osallistujien mahdollisia lounas-, matka-, tai sijaiskuluja.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen päättyi 15.9.2023.

Ilmoittautumisen yhteydessä kerättäviä tietoja hyödynnetään koulutuksen järjestämisessä sekä koulutuksen rahoittajan (Opetushallitus) edellyttämässä raportoinnissa.

Yhteyshenkilöt

Outi Veivo
yliopistonlehtori
Ranska
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Turun yliopisto
outqvi@utu.fi


Susanna Mäkinen
projektitutkija
Ranska
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Turun yliopisto
semaki@utu.fi