Ohjelma

Huom! Ohjelmaan tulee tarkennuksia myöhemmin.

1. koulutusjakso 6.-7.10.2023

Digilukutaito ja mobiilioppiminen kielten opetuksessa

Ensimmäinen koulutusjakso johdattaa koulutuksen teemaan esittelemällä ajankohtaiseen tutkimukseen perustuen, millaisia pedagogisia mahdollisuuksia erilaiset sovellukset tarjoavat kielten oppimiseen. Kattavana teemana on digilukutaito ja kyky arvioida kriittisesti erilaisia teknologisia ratkaisuja. Koulutuksessa pohditaan mm. millaiset ratkaisut soveltuvat eritasoisten ja -ikäisten oppijoiden kielitaidon kehittymisen tukemiseen.

Luento-osuus perjantaina 6.10. klo 17.00-20.00
Seminaarisali A270, Arcanum, Turun yliopisto (Arcanuminkuja 1)
etäosallistumismahdollisuus (zoom-linkki Moodlessa)

Luennot:

– Digipedagogiikka ja digitaaliset oppimisympäristöt
– Digitaalinen lukutaito ja pedagoginen tausta digioppimiselle
– Mobiilioppiminen kielten opetuksessa

Työpajat lauantaina 7.10. klo 10.00-15.00
A112 ja Luoma, Arcanum, Turun yliopisto
ei etäosallistumismahdollisuutta


kouluttajat:

Pekka Lintunen
Maarit Mutta
Sanna Pelttari
Pauliina Peltonen

2. koulutusjakso 17.-18.11.2023

Oppimisanalytiikka ja tietoturvallisuus kielten opetuksessa

Toisella koulutusjaksolla keskitytään tekoälypohjaisen oppimisanalytiikan mielekkääseen hyödyntämiseen kielten opetuksessa. Oppimisanalytiikkaan liittyy mahdollisuuksia yksilöllisten opintopolkujen huomioimisessa, mutta myös tietoturvahaasteita sekä eettisiä kysymyksia – mihin tiedot tallennetaan ja kuka niitä pääsee käyttämään.

Luento-osuus perjantaina 17.11. klo 17.00-20.00
Arcanum A112, Turun yliopisto
etäosallistumismahdollisuus

Luennot:

– Tietoturva tekoälyn aikakaudella: mihin opiskelijoiden ja opettajien kannattaa kiinnittää huomiota

Kieltenopetus ja tekoäly – eettisiä näkökulmia

– Oppimisanalytiikka opettajan työvälineenä

 

Työpajat lauantaina 18.11. klo 10.00-15.00
Arcanum A112, Turun yliopisto
ei etäosallistumismahdollisuutta


kouluttajat:

Tomi Rautaoja
Minna Maijala
Ilmari Ivaska

3. koulutusjakso 26.-27.1.2024

Videovälitteisyys ja virtuaalitodellisuus kielten opetuksessa

Kolmannella koulutusjaksolla tarkastellaan verkkovälitteisyyden ja erityisesti videovälitteisyyden mahdollisuuksia etäopetuksen toteuttamisessa sekä sitä, miten virtuaalitodellisuutta ja pelillisyyttä voidaan hyödyntää kielten opetuksessa. Koulutuksessa tutustutaan mm. vuorovaikutukseen verkkovälitteisissä tilanteissa ja VR-ratkaisuihin eri tasoisten oppijoiden kielitaidon kehittämisessä.

Luento-osuus perjantaina 26.1. klo 17.00-20.00
Turun yliopisto
etäosallistumismahdollisuus

– Virtuaalisuus ja videovälitteisyys kielenoppimisympäristöjen muokkaajana

– 3D-hiekkalaatikkomaailmat oppijatoimijuuden mahdollistajina

– Virtuaalitodellisuus kielten oppimisen konkreettisena työkaluna

Työpajat lauantaina 27.1. klo 10.00-15.00
Turun yliopisto
ei etäosallistumismahdollisuutta


kouluttajat:

Teppo Jakonen
Laura Pihkala-Posti
Timo Korkalainen, CTRL Reality
Leo Sakari, CTRL Reality

 

4. koulutusjakso 22.-23.3.2024

Tekoäly ja sosiaaliset robotit suullisen kielitaidon opetuksessa

Neljännellä koulutuskerran luennoilla perehdytään siihen, miten tekoälyä voidaan hyödyntää kielten opetuksessa. Siinä keskitytään etenkin suullisen kielitaidon ja vuorovaikutustaitojen oppimiseen. Lisäksi tarkastellaan sitä, miten sosiaalisia robotteja voidaan käyttää suullisen kielitaidon opetuksessa. Työpajaosuudessa käsitellään myös robottilukutaitoa ja perehdytään oppimateriaalien tuottamiseen sosiaalisille roboteille.

Luento-osuus perjantaina 22.3. klo 17.00-20.00
Turun yliopisto
etäosallistumismahdollisuus

-Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa

-Sosiaaliset robotit suullisen kielitaidon opetuksessa

Työpajat lauantaina 23.3. klo 10.00-15.00
Turun yliopisto
ei etäosallistumismahdollisuutta


kouluttajat:

Matleena Laakso
Outi Veivo
Liisa Peura
Hilla-Marja Honkalammi

5. koulutusjakso 26.-27.4.2024

Tekoälyn mahdollisuudet ja haasteet kielten opetuksessa

Viimeisellä koulutusjaksolla tarkastellaan sitä, millaisiin toimintaperiaatteisiin konekääntimet ja ChatGPT:n kaltaiset tekstigeneraattorit perustuvat ja millaisia haasteita ne tuovat kielten opetukseen.

Luento-osuus perjantaina 26.4. klo 17.00-20.00
Turun yliopisto
etäosallistumismahdollisuus

Työpajat lauantaina 27.4. klo 10.00-15.00
Turun yliopisto
ei etäosallistumismahdollisuutta


kouluttajat:

Veronika Laippala
Leena Salmi
Tiina Holopainen
Päivi Laine
Maarit Mutta