MultiFluency

Monikielisten puhujien sujuvuus (MultiFluency)

""

MultiFluency-projektissa tutkitaan henkilökohtaisen puhetyylin ja kieltenvälisten erojen vaikutusta vieraan kielen puhuttuun kieleen. Projektissa tarkastellaan erityisesti suomi–ruotsi-kaksikielisten yliopisto-opiskelijoiden ensimmäisten kielten sujuvuutta ja niiden vaikutusta vieraan kielen (englanti) sujuvuuteen, ja projektissa kerätään myös verrokkiaineistoa suomenkielisiltä yliopisto-opiskelijoilta eri ensimmäisten kielten vaikutuksien selvittämiseksi. Projektissa tarkasteltavat ensimmäiset kielet ovat näin ollen ruotsi ja suomi ja kohdekielet ovat suomi, ruotsi ja englanti, mikä mahdollistaa monikielisten puhujien puheen piirteiden vertailun eri kohde- ja ensimmäisissä kielissä.

Projekti on kolmivaiheinen, ja jokainen vaihe tuo oman näkökulmansa monikielisten oppijoiden sujuvuuteen. Projektin ensimmäisessä vaiheessa (2020–2021) tarkasteltiin suomenkielisten ja suomi–ruotsi-kaksikielisten yliopisto-opiskelijoiden puhetuotoksen sujuvuutta eri kielissä (suomi, ruotsi, englanti). Toisessa vaiheessa (2021–2022) tarkasteltiin henkilökohtaisen puhetyylin ja kieltenvälisten erojen vaikutusta puheen sujuvuuden arviointiin eri vieraissa kielissä (ruotsi, englanti). Projektin kolmannessa vaiheessa (2023) tutkittiin monikielisten puhujien kognitiivista sujuvuutta katseenseurantamenetelmän avulla.

Tutkimusryhmä:
Pekka Lintunen – tutkimuksen vastuullinen johtaja, 2020–2023
Pauliina Peltonen – projektitutkija, 2020–2021
Elina Lehtilä – projektitutkija, 2021–2023
Eva-Lydia Mäki – tutkimusavustaja, 2020–2021
Saara Naapila – tutkimusavustaja, 2020–2021

Projektia rahoittaa Svenska kulturfonden (2020–2023).

Svenska kulturfonden