CogniFin

Kognitiivinen sujuvuus S2-oppijoilla (CogniFin)

Hankkeessa keskitytään kognitiivisen sujuvuuden ja puhutun kielen yhteyksiin. Tarkoituksena on perehtyä siihen, miten englanninkielisten suomi toisena kielenä (S2) –oppijoiden puheen taustaprosessien sujuvuus vaikuttaa puheen epäsujuvuuksiin. Oppijoita testataan sekä sanaston prosessoinnin tehokkuudessa että yleisessä puhesujuvuudessa. Koehenkilöiltä kerätään lisäksi äidinkielinen vertailuaineisto, mikä mahdollistaa kielitaidon ja kielenkäytön erojen tarkastelun yksilökohtaisemmalla tasolla. Tutkimus pohjaa FDF2-hankkeen kognitiivisen osion tuloksiin, jonka suomenkielisten englanninoppijoiden tuloksiin näitä tuloksia verrataan. Tarkastelemalla sujuvuuspiirteiden ja kielitaidon yhteyttä hyvin erilaisissa kohdekielissä (englanti ja suomi) saadaan tietoa kielityypin vaikutuksesta kielenprosessointiin.

Tutkija: FT Sanna Olkkonen
Rahoittaja: Turun yliopistosäätiö (syyskuu 2023 – toukokuu 2024).