Tutkijat

""

Pekka Lintunen

Professori, Englannin kieli (Turun yliopisto)
FT, dosentti

Asiantuntijuusalueet: vieraan kielen oppiminen, puhuttu kieli, ääntäminen, sujuvuus

Rooli FDF2-projektissa: tutkimuksen vastuullinen johtaja, 2020–2024

Rooli MultiFluency-projektissa: tutkimuksen vastuullinen johtaja, 2020–2023

pekka.lintunen(at)utu.fi


""Maarit Mutta

Yliopistonlehtori, Ranska (Turun yliopisto)
FT, dosentti

Asiantuntijuusalueet: digitaalinen oppiminen ja oppimisprofiilit, kirjoitusprosessit ja niiden sujuvuus, metakielellinen tietoisuus, monikieliset oppijat ja sanasto

Rooli FDF2-projektissa: avustaa kognitiivisten prosessien ja puheen sujuvuuden tutkimuksessa (tutkimusprojektin varajohtaja), 2021–2024

maamut(at)utu.fi


""Sanna Olkkonen

Tutkijatohtori, Englannin kieli (Turun yliopisto)
FT

Asiantuntijuusalueet: vieraan kielen oppiminen, sujuvuus, vieraalla kielellä lukeminen ja kirjoittaminen, kielen oppimisen kognitiiviset prosessit

Rooli FDF2-projektissa: vastaa kognitiivisten prosessien tutkimuksesta, 2021–2022

Rooli CogniFin-projektissa: päätutkija, 2023–2024

sanna.olkkonen(at)utu.fi


"" Pauliina Peltonen

Tutkijatohtori, Englannin kieli (Turun yliopisto)
FT

Asiantuntijuusalueet: vieraan kielen oppiminen, vieraskielisen puheen sujuvuus, vuorovaikutus, suullinen kielitaito, kommunikaatiostrategiat, multimodaalisuus

Rooli MultiFluency-projektissa: projektitutkija, 2020–2021

Rooli FDF2-projektissa: vastaa puheen sujuvuuden tutkimuksesta, 2022–2024

paupelt(at)utu.fi


""Magdalena Szyszka

Apulaisprofessori, Englannin kieli (Opolen yliopisto, Puola)

Asiantuntijuusalueet: vieraan kielen oppiminen, oppijoiden yksilölliset erot, oppijan autonomia, kielenoppimisstrategiat, englannin ääntämisen oppiminen ja opettaminen, äänentuotto ja äänenkäyttö 

Rooli FDF2-projektissa: vastaa affektiivisten tekijöiden tutkimuksesta, 2022–2023

mszyszka(at)uni.opole.pl


""Outi Veivo

Yliopistonlehtori, Ranska (Turun yliopisto)
FT

Asiantuntijuusalueet: kielen oppiminen, psykolingvistiikka, kääntäjäkoulutus 

Rooli FDF2-projektissa: avustaa kognitiivisten prosessien tutkimuksessa, 2021–2024

outqvi(at)utu.fi

 


""Elina Lehtilä

Väitöskirjatutkija, Englannin kieli (Turun yliopisto)
FM

Asiantuntijuusalueet: vieraan kielen oppiminen, sujuvuus, fonetiikka, puheen tuottaminen

Rooli FDF2-projektissa: aineiston keruun ja analyysin valmistelu, 2020–2021

Rooli MultiFluency-projektissa: projektitutkija, 2021–2023

anelleh(at)utu.fi

Kansainväliset yhteistyökumppanit

Tracey Derwing (Albertan yliopisto, Kanada)

Sandra Götz (Marburgin yliopisto, Saksa)

Miroslaw Pawlak (Adam Mickiewiczin yliopisto, Puola)

Patrick Snellings (Amsterdamin yliopisto, Alankomaat)

Parvaneh Tavakoli (Readingin yliopisto, Iso-Britannia)