""

Julkaisut

2024

Lehtilä, E., Peltonen, P. & Lintunen, P. (2024). Listener perceptions of L1 speech in L2 and L3 fluency assessment contexts: a qualitative approach. Teoksessa M. Toivola, P. Lintunen & L. M. Heikkola (toim.), Puheen tutkimuksen uusia suuntia – Aineistona vapaasti tuotettu puhe. New directions in speech research – Freely produced speech as data (s. 191–215). AFinLA-teema / n:o 17. Jyväskylä.

Lehtilä, E., Rauha, A. & Lintunen, P. (2024). I projektet MultiFluency studeras flerspråkiga personers flyt med ögonspårning. Hiiskuttua: Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan verkkojulkaisu.

Olkkonen, S. (2024). Sini… eikun punainen: suomenoppijoiden puheen sujuvuustutkimusta. Hiiskuttua: Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan verkkojulkaisu.

Olkkonen, S., Mutta, M. & Lintunen, P. (2024). Fluency profiles in L2 monologue production: the role of underlying cognitive factors. Teoksessa M. Toivola, P. Lintunen & L. M. Heikkola (toim.), Puheen tutkimuksen uusia suuntia – Aineistona vapaasti tuotettu puhe. New directions in speech research – Freely produced speech as data (s. 167–190). AFinLA-teema / n:o 17. Jyväskylä.

Peltonen, P. & Lintunen, P. (2024). Word searches and fluency during problem-solving tasks: a mixed-methods study of L1 Finnish and L2 English interaction. Teoksessa M. Toivola, P. Lintunen & L. M. Heikkola (toim.), Puheen tutkimuksen uusia suuntia – Aineistona vapaasti tuotettu puhe. New directions in speech research – Freely produced speech as data (s. 143–166). AFinLA-teema / n:o 17. Jyväskylä.

Peltonen, P., Olkkonen, S., Szyszka, M. & Lintunen, P. (2024). L2 repair fluency through the lenses of L1 repair fluency, cognitive fluency, and language anxiety. Applied Linguistics Review.

2023

Lehtilä, E. (2023). Monikielisten oppijoiden tarkastelu tuo uusia näkökulmia puheen sujuvuuden tutkimukseen. Elävää tiedettä -blogi.

Peltonen, P. (2023). Fluency revisited. ELT Journal, 1–4.

Peltonen, P., Kosmala, L., Götz, S. & Lintunen, P. (2023) The interplay between speech fluency and gesture in L1 Finnish and L2 English task-based interactions. Proc. Disfluency in Spontaneous Speech (DiSS) Workshop 2023, 8–12.

Szyszka, M. & Lintunen, P. (2023). Zooming into the L2 Speech Fluency Markers of Anxious and Non-Anxious Advanced L2 Learners – an Extreme Case Sampling Report. Research in Language, 24(4),  357–376.

2022

Lehtilä, E., Peltonen, P. & Lintunen, P. (2022). Miten äidinkielen puhetyyli vaikuttaa vieraan kielen sujuvuuteen? Hiiskuttua: Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan verkkojulkaisu.

Lintunen, P., Mutta, M., Olkkonen, S., Peltonen, P. & Veivo, O. (2022). Sujuvuus ja epäsujuvuus vieraan kielen oppimisen näkökulmasta: monitahoinen ilmiö edellyttää monitieteistä tutkimusta. Teoksessa S. Loukusa, T. Hautala & A.-K. Tolonen (toim.), Sujuvaa vai sujumatonta? Puheen ja kielen sujuvuutta tutkimassa. Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys. s. 75–87.

Peltonen, P. & Lintunen, P. (2022). Multilingual speakers’ L1, L2, and L3 fluency across languages: A study of Finnish, Swedish, and English. Nordand, 17(1), 48–63.

2021

Mutta, M. & Salminen S. (2021). Les séquences préfabriquées dans la production écrite dans le cas de scripteurs finnophones de français et suédois L2. [Formulaic sequences in written production: the case of Finnish learners of L2 French and Swedish] Synergies pays riverains de la Baltique, 14/20, 11–26.

Olkkonen, S. & Veivo, O. (2021). Mitä katse voi kertoa puheen takeltelusta? Hiiskuttua: Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan verkkojulkaisu.

Olkkonen, S. & Veivo, O. (2021). Miten mieli käsittelee kieltä – Prosessointinäkökulma kielenopetukseen. Tempus 3/2021.

Peltonen, P. (2021). Connections between measured and assessed fluency in L2 peer interaction: a problem-solving perspective. International Review of Applied Linguistics in Language Teaching.

2020

Lintunen, P., Mutta, M. & Peltonen, P. (2020). Fluency in L2 Learning and Use. Bristol: Multilingual Matters.

Lintunen, P., Mutta, M. & Peltonen, P. (2020). Sujuvuustutkimuksen käänteitä: katsaus sujuvuustutkimuksen menetelmiin. Teoksessa S. Grasz, T. Keisanen, F. Oloff, M. Rauniomaa, I. Rautiainen & M. Siromaa (toim.) Menetelmällisiä käänteitä soveltavassa kielentutkimuksessa – Methodological Turns in Applied Language Studies (s. 174–197). AFinLAn vuosikirja 2020. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 78. Jyväskylä.

Peltonen, P., Mäki, E-L. & Lintunen, P. (2020). Monikielistä sujuvuutta. Hiiskuttua: Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan verkkojulkaisu.

Peltonen, P., Naapila, S. & Lintunen, P. (2020). Projektet MultiFluency studerar talflytet hos flerspråkiga personer. Leala-tutkimuskeskuksen blogi.

Opinnäytetyöt

Elo, H. (2023). Complexity and Accuracy in Multilingual Finnish University Students’ Speech: A Quantitative Comparison of Grammatical and Lexical Measures in L1 Finnish, L2 English, and L3 Swedish. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto.

Kaltiomaa, S. (2021). Speed of talk as a measure of fluency: The relationship between Finnish L1 and English L2 speech rate and articulation rate. Kandidaatintutkielma. Turun yliopisto.

Lehtilä, E. (2021). Comparing L2 speech fluency in monologue and dialogue: A quantitative study of Finnish upper secondary school learners of English. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto.

Mäki, E-L. (2021). Connections between L1 and L2 stalling mechanisms: A mixed methods study on university level English second language speakers’ fluency. Kandidaatintutkielma. Turun yliopisto.

Seppänen, E. (2023). “Do we put the star map after the first aid kit?” – The Use of Questions as Indicators of Interactional Fluency in L1 Finnish and L2 English Interaction. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto.