""

Äidinkielen ja vieraan kielen sujuvuuden tutkimusryhmä Turun yliopiston Kieli- ja käännöstieteiden laitoksella

FlowLang-tutkimusryhmä

Näillä sivuilla esittelemme FlowLang-tutkimusryhmän projekteja ja julkaisuja. Lähestymme äidinkielen ja vieraan kielen sujuvuutta eri näkökulmista, ja tutkimuksessamme yhdistyvät puheen tutkimuksen, psykolingvistiikan ja vieraan kielen oppimisen lähestymistavat ja metodit.

Katso myös tutkimusryhmän johtajan Pekka Lintusen professoriluento, jolla esitellään muun muassa tutkimusryhmän sujuvuustutkimusta:

Professoriluento | Pekka Lintunen

Sujuvuutta suulliseen kielitaitoon (SuSuKi)

Opetushallituksen rahoittamaa täydennyskoulutusta kieltenopettajille

Turun yliopiston Kieli- ja käännöstieteiden laitos järjestää lukuvuonna 2022–2023 Opetushallituksen rahoittaman täydennyskoulutuksen suullisen kielitaidon opettamisesta ja arvioinnista. Koulutus on suunnattu erityisesti lukion kieltenopettajille, mutta sisällöt soveltuvat myös muilla koulutusasteilla työskenteleville.

Lisätietoja koulutuksesta löytyy Sujuvuutta suulliseen kielitaitoon -hankkeen verkkosivuilta.

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa tunnisteella #FlowLangGroup

Tutkimusryhmämme on myös osa Turun yliopiston Kielen oppimisen tutkimuskeskusta (Leala).