Taiteen ja kielenopetuksen vuorovaikutusta edistävä pedagoginen työkalupakki on julkaistu

Kansainvälisessä ERASMUS+ -projektissa Language and Literacy Learning through Art (LALI) kehitetään aikuiskoulutuspakettia maahanmuuttajien kotouttamisen tueksi. Kotoutumista tuetaan opettamalla luku- ja kirjoitustaitoa sekä kieltä ja kulttuuria taiteen avulla museoissa ja luokkahuoneessa.

LALI-projektin pedagoginen työkalupakki Taiteen välittäminen kielen opetuksessa on nyt julkaistu. LALI-projektin muiden materiaalien tapaan myös työkalupakki on vapaasti saatavilla hankkeen verkkosivustolla.

– Pedagogista työkalupakkia pilotoitiin syksyllä 2018 ja keväällä 2019 Suomessa, Ranskassa ja Itävallassa, ja kokemukset olivat erittäin positiivisia. Turussa molempiin työpajoihin sisältyi luokkahuoneopetuksen lisäksi kolme museokäyntiä Turun taidemuseoon, projektia Suomessa koordinoiva ranskan yliopistonlehtori Maarit Mutta kertoo.

Työkalupakki julkaistiin suomeksi ja englanniksi. Sen ranskan- ja saksankieliset käännökset ilmestyvät tuonnempana.

– Työkalupakki sisältää temaattisiin kokonaisuuksiin ryhmiteltyjä aktiviteetteja, joita voidaan käyttää aikuisille maahanmuuttajille suunnattuun kielen opetukseen museossa ja/tai luokkahuoneessa. Jo aikaisemmin keväällä 2018 julkaisimme hankkeen teoreettista ja metodologista viitekehystä esittelevän käsikirjan. Käsikirja on saatavilla hankkeen kaikilla kielillä: englanniksi, ranskaksi, saksaksi ja suomeksi, Mutta sanoo.

LALI-opetusmenetelmää ja LALI:n kehittämää videoarviointityökalua käytetään ja arvioidaan kuluvana syksynä, jolloin hanke järjestää Turussa kaksi koulutustilaisuutta suomen kielen opettajille ja kouluttajille sekä muille aikuisten maahanmuuttajien opetuksen parissa työskenteleville.

Suomessa monikansallista LALI-projektia koordinoi Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitos, jonka lisäksi projektiin osallistuvat kolmannen sektorin toimijat Élan Interculturel (projektin vetäjä) ja De l’Art et D’autre Ranskassa, Stand 129 (Caritas) Itävallassa sekä Sopronin yliopisto Unkarissa. Suomessa LALI:n keskeiset yhteistyökumppanit ovat Turun kaupungin Ulkomaalaisyksikön KOTO-palvelut sekä Turun taidemuseo.

LALI-hankkeen väki kesäisellä Yliopistonmäellä. Vas. Maarit Mutta, Pauliina Peltonen, Éloïse Dubrana, Augustin Lefebvre, Julia Danzinger, Veronika Hackl, Tilman Fromelt, Vera Várhegyi, László Bacsardi, Gergely Bencsik, Julia Nyikos. Kuva: Maria Vasenkari.

– LALI-projektin partneritapaamisia on ollut tähän mennessä Pariisissa, Sopronissa ja Wienissä, ja viime kesäkuussa vihdoin tapasimme lämpimissä merkeissä Turun yliopiston Rosetan tiloissa. Vieraat olivat hyvin ihastuneita Turun yliopistoon, Turkuun ja Naantaliin. Seuraavaksi tapaamme 2020 tammikuun loppupuolella Pariisissa pidettävässä päätöskonferenssissa, Mutta kertoo.

> Taiteen välittäminen kielen opetuksessa

> Art Mediation for Language Learning

> Lue lisää LALI-projektin alkuvaiheista

Maarit Mutta on kieli- ja käännöstieteiden laitoksen ranskan kielen yliopistonlehtori sekä LALI-projektin koordinoija Suomessa. Saara Hellström toimii projektitutkijana LALI-projektissa. Pauliina Peltonen on puolestaan kieli- ja käännöstieteiden laitoksen englannin kielen tohtorikoulutettava ja toimi aiemmin projektitutkijana LALI-projektissa.