LALI-projektin syyssatoa: taidetta, kieltä ja kotouttamista

Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitos osallistuu kansainväliseen ERASMUS+ -projektiin Language and Literacy Learning through Art. LALI-projektin tavoitteena on opettaa paikalliskieltä aikuisille maahanmuuttajille uudenlaisella menetelmällä, jossa luku- ja kirjoitustaitoa sekä kieltä ja kulttuuria opetetaan taiteen avulla.

Kotoutuminen on monisyinen prosessi, jossa yhtenä keskeisenä osana on paikalliskielen oppiminen ja paikalliseen kulttuuriin tutustuminen. Paikalliskielen oppimisessa saattaa kuitenkin olla monenlaisia haasteita: esimerkiksi eri kieliperheeseen kuuluva ensikieli tarjoaa vain vähän vertailukohtia opittavaan kieleen, ja paikalliskielen kirjoitusjärjestelmä saattaa erota aiemmin omaksutuista kielistä. Myös oman kielen heikko luku- ja kirjoitustaito voi vaikeuttaa uuden kielen oppimista. Lisäksi uusi kulttuuriympäristö saattaa tuntua tavoiltaan ja arvoiltaan vieraalta.

Kotouttamista edesauttavan suomen kielen ja kulttuurin opiskelua LALI-workshopissa Turussa. Kuva: Pauliina Peltonen.

LALI-projektissa pyritään tukemaan kotoutumista opettamalla luku- ja kirjoitustaitoa sekä kieltä ja kulttuuria taiteen keinoin museoissa ja luokkahuoneessa. Kieli- ja käännöstieteiden laitos on vastuussa tämän monikansallisen projektin koordinoinnista Suomessa. Projektin muina partnereina ovat kolmannen sektorin toimijat Élan Interculturel (projektin vetäjä) ja De l’Art et D’autre Ranskassa, Stand 129 (Caritas) Itävallassa sekä Sopronin yliopisto Unkarissa. Projekti tekee kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä, ja Suomessa LALI:n toteuttamiseen osallistuu muun muassa Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoita molemmilta laitoksilta. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä Turun kaupungin Ulkomaalaisyksikön, Yhdessä-yhdistys ry:n sekä Turun taidemuseon kanssa.

Monipuolisia materiaaleja kotouttamisen tueksi

LALI-projekti tuottaa verkkomateriaaleja opettajien, kouluttajien ja muiden ammattilaisten käyttöön kohderyhmien kotoutumisen tueksi. Kohderyhmänä ovat pääasiassa aikuiset maahanmuuttajat, joille opetetaan projektimaiden paikallisia kieliä taiteen avulla. Suomessa LALI:n kielenoppimismenetelmää sovelletaan parhaillaan syyskuun puolessa välissä aloitetulla kotouttamista edesauttavalla suomen kielen ja kulttuurin kurssilla Turun Varissuolla.

LALI-hankkeen partnereiden tapaaminen Sopronissa elokuussa 2018. Kuvassa myös kirjoittajat, Pauliina Peltonen (2. vas.) ja Maarit Mutta (2. oik).

Projektin lopputuloksena on vapaasti saatavilla oleva monipuolinen opetuspaketti neljällä kielellä (englanti, ranska, saksa ja suomi). Verkkosivuille www.lali-project.eu koottavasta opetuspaketista on jo saatavilla LALI-opetusmenetelmän teoreettisen taustan esittelevä englanninkielinen käsikirja, jonka käännökset ilmestyvät lähiaikoina. Digitaalisten taitojen tukemiseksi Sopronin yliopiston informaatioteknologian laitos kehittää myös Art App -mobiilisovelluksen, jonka avulla oppilaat voivat muun muassa harjoitella sanastoa. Syksyllä 2019 järjestetään maahanmuuttajien opetuksen parissa työskenteleville kaksi koulutustilaisuutta, joissa esitellään LALI-opetusmenetelmää sekä LALI:n kehittämää videoarviointityökalua.

>> Tutustu LALI-projektiin sen verkkosivustolla.

Maarit Mutta on kieli- ja käännöstieteiden laitoksen ranskan kielen yliopistonlehtori sekä LALI-projektin koordinoija Suomessa. Pauliina Peltonen on puolestaan kieli- ja käännöstieteiden laitoksen englannin kielen tohtorikoulutettava sekä projektitutkija LALI-projektissa.