Arkisto

Kaikki artikkelit

Herttuankulman uusia kerrstaloja. taustalla näkyy Turun linna.
Museologian ja etnologian opiskelijat mukana Hyvinvoiva Linnakaupunki -tutkimushankkeessa 
Turun yliopistolla ja Åbo Akademilla on parhaillaan käynnissä Turun Linnakaupunkiin ja linnan lähiympäristöön sijoittuva kaupunkilaisten hyvinvointia tutkiva hanke. Museologian ja...
Pääkirjoitus: teemana kaupunki 
Mitä yhteistä on pyhiinvaelluksella, puhuvilla aaveilla, hyvinvoinnilla ja Itämeren kaupungeilla? Vastaus: Ne ovat kaikki tämänkertaisen teemanumeromme aiheita. Hiiskutun teemanumero esittelee...
Pyhiinvaelluksella Turussa
Monitieteinen tutkimuskeskus Center for the Study of Christian Cultures (CSCC) sai hankerahoituksen Turun kaupunkitutkimusohjelmasta yhtenä neljästä rahoitetusta hankkeesta, joissa on...
Ghosts of Helsinki – Näkökulmia kaupunkisuunnitteluun aktivismin keinoin
Maisemantutkimuksen kurssiprojekti toteutti Helsingissä näyttelyn, joka paneutui pohtimaan kaupunkikehittämistä ja kaupunkiaktivismia. Näyttelyn keskiössä oli arkkitehtuurin havainnekuvat ja tapaustutkimuksena esitellään Eteläsataman...
Haastattelijana kaupunkitutkimushankkeessa – haasteita ja oivalluksia
Touko-kesäkuussa 2023 haastattelin yhtenä neljästä opiskelijasta Linnakaupungin asukkaita osana ”Hyvinvoinnin suunniteltu, koettu ja aistittu sosio-materiaalisuus Turun Linnakaupungissa -hanketta”. Hankkeen tarkoituksena...
Itämeren kaupungit muutoksen tekijöinä 
Itämeren kaupunkien liitto tarjoaa alueen kaupungeille yhteistyömahdollisuuksia. 30-vuotisen historiansa aikana liitto on osannut mukautua ajan haasteisiin, samalla kun alkuperäinen tavoite...
Yksityiskohta Andrea Solarion maalauksesta (Wikimedia Commons).
Arvanheittoa ristin juurella
Kaikki, tai ainakin useimmat, tietävät varmasti, mitä Jeesus Nasaretilaiselle tapahtui pitkänäperjantaina, mutta mitä tapahtuikaan Jeesuksen vaatteille? Kaikki Raamattuun päätyneet evankeliumit...
AntConc-ohjelma
”Suomi on henkeäsalpaavan kaunis kieli”
Turun yliopistolla järjestettiin 12.2. Z-sukupolven kieli-ideologiat: kielenrakennus tekstuaalisena performanssina (Kiera) -hankeen kick off -seminaari. Kolmevuotisen rahoituksen Emil Aaltosen säätiöltä saaneen hankkeen...
Ilmapallo toivottaa hauskaa kevään juhlaa kahdella kielellä
Suomen ja suomenruotsin vuorovaikutuskäytänteet vertailussa uudessa KoM2Språk-hankkeessa
Nordistit ja fennistit yhdistävät voimansa uudessa tutkimushankkeessa. Tarkastelussa on useita arkipäivän vuorovaikutuskäytänteitä, kuten tervehtiminen ja puhuttelu. KoM2Språk-hankkeen päämääränä on selvittää...
Pääkirjoitus: Kielen opettamisen ajankohtaiset ilmiöt
Kevään toinen teemakokonaisuus kielen opettamisesta on jatkoa ensimmäiselle kirjoittajakutsulle, joka oli kielen opettaminen ja oppiminen. Erittäin suuren suosion ansiosta kokonaisuus...
Työpajatyöskentelyä Sanna Pelttarin ja Pauliina Peltosen johdolla lokakuun koulutuksessa. Kuva: Susanna Mäkinen
Tekoälyä ja teknologiaa – täydennyskoulutusta kielten opettajille 
Kieli- ja käännöstieteiden laitoksella on käynnissä Opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutus Älyä tekoälyyn – mielekästä teknologiapedagogiikkaa kielten opetukseen (ÄlyTeKO). Koulutus on herättänyt...
Tekoälyn generoima kuva KISUVI-hankkeen tutkijasta.
Kirjoittamisen opettamisen ja tutkimuksen tulevaisuus tekoälymaailmassa
Miksi tutkimme kirjoittamisen opettamista, jos tekoäly kirjoittaa tulevaisuudessa kaiken puolestamme? Mihin tarvitsemme kirjoitustaitoa tai kykyä kirjoittaa erilaisia tekstejä? Miksi meidän...
A recent report suggests English and Finnish can coexist in Finland, and that the prospect of returning to a bilingual Finland is as unlikely as reverting to the era of telephone boxes. “Coexistence” by Antti Suomela. CC BY-SA 4.0. Derivative of works under public domain.
English teachers: from accomplices in linguistic erosion to agents of change
Recently, a pivotal government report on the role of English in Finland allayed concerns about linguistic erosion, underscoring the enduring...
Sanakirjoja
Kielten opetuksen noidankehästä kestävään kielikoulutuspolitiikkaan
Peruskoulussa ja lukiossa muiden vieraiden kielten kuin englannin opiskelu on vähentynyt. Yliopistoissa joihinkin vieraiden kielten pääaineisiin pyrkii myös vähemmin opiskelijoita...
Piirros, kuvituskuva: kolme lääkäriä
Den svenskbetonade läkar- och tandläkarutbildningen vid Åbo universitet – innovativt samarbete över fakultets- och universitetsgränser 
Studier i det andra inhemska språket ingår i alla högskoleexamina i Finland. Därmed studerar också blivande läkare och tandläkare vid...
Sujuvuutta suulliseen kielitaitoon -koulutuksen julkaisu ilmestynyt
Sujuvuutta suulliseen kielitaitoon -täydennyskoulutus esitteli tutkimustietoa suulliseen kielitaitoon ja sujuvuuteen liittyen kieltenopettajille ympäri Suomea. Koulutuksen anteihin voi nyt tutustua myös...
EKKO-hanke: kestävästi kohti pedagogisia ratkaisuja
Koneen Säätiön rahoittama tutkimushanke Eettisesti kestävä kielten opetus (EKKO) tukee kestävän kehityksen ulottuvuuksien integroimista kielten opetukseen pedagogisilla ratkaisuilla ja tutkimustyöllä. ...
Pääkirjoitus: Hiiskutun teemakokonaisuudet käynnistyvät kielen oppimisen teemalla
Hiiskuttua-lehti uudistuu ja elävöittää uudelleen teemakokonaisuudet. Ensimmäisen teeman aihepiiriksi valikoitui Kielen oppiminen ja opettaminen. Samalla päätimme laajentaa tarjolla olevaa kielivalikoimaa...
kirjainpalikoita
Reflektointi osaksi kieliopin opetusta ja oppimista? 
Kielioppi ja sen opetus herättää aina muistoja, kysymyksiä ja keskustelua. Nykyisin kieliopissa kiinnostaa enemmän sen hyödyllisyys kielten oppimiselle kuin sen...
Kuva: benzoix / Freepik.com. Muokattu
Lion on leijona ranskaksi ja enkuksi – Miten englanti vaikuttaa ranskan oppimiseen?
Lion on leijona ranskaksi ja enkuksi – mutta äännettynä sana kuulostaakin ihan erilaiselta kielten välillä! Miten tämä vaikuttaa ranskan oppimiseen?...
I projektet MultiFluency studeras flerspråkiga personers flyt med ögonspårning
Projektet MultiFluency (”Fluency across Multilingual Speakers”), vars första fas inleddes hösten 2020, börjar snart lida mot sitt slut. Målet med...
Turkkilainen Turkulainen: Linguistic observations of a teacher of Turkish and learner of Finnish
Mustafa Kemal Atatürk, the founding figure of the Turkish Republic, ordered the inclusion of the book “Finlandiya: Beyaz Zambaklar Ülkesinde”...
Opiskelijoita opiskelemassa kirjastossa.
Kielten opiskelu kiinnostaa nuoria
Kielten suosio yläkoulussa ja lukiossa näyttää tilastojen valossa laskeneen viime vuosina. Mediassa tilastoja tulkitaan usein niin, että kielet eivät kiinnosta....
Sini… eikun punainen: suomenoppijoiden puheen sujuvuustutkimusta
Uusi projekti avaa kognitiivisia näkökulmia suomen kielen oppijoiden puheen sujuvuuteen. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti epäsujuvuudet, kuten puheen korjaukset ja niiden...
Vastineen vastine
Oppikirjoja koskeva keskustelu oli Suomessa 1800-luvun jälkimmäisellä puoliskolla vilkasta. Kirjoja arvioitiin ja arvioihin kirjoitettiin myös vastineita, joiden usein taidokas retoriikka...
Studerandena väntar ivrigt utanför Lingsoft inför första besöket!
Studerande i nordiska språk besökte Lingsoft
På kursen Svenskan i samhället fick vi under tre torsdagar i november besöka Lingsoft i Åbo stadskärna. Lingsoft är ett...
Weckmanin mysteeriarkisto soitti suomalaista ja suomenruotsalaista viulukansanmusiikkia.
Taide ja kaukainen menneisyys -seminaari
Lauantaina 14.10.2023 järjestettiin Turun yliopistolla Taide ja kaukainen menneisyys –seminaari, järjestäjinään 70-vuotta täyttävä Turun Seudun Kalevalaiset, Lounais-Suomen esihistoriamatkailuyhdistys Louhi Ry...
Kohti suomenkielisiä keskustelumalleja: tule kehittämään tekoälyä
Erilaiset generatiiviset kielimallit ovat olleet huomion keskipisteenä noin vuoden ajan ChatGPT:n tultua laajan yleisön käyttöön. Tekoälystä on keskusteltu runsaasti uutisissa,...
Vasemmalta Jussi Lehtonen , Maria Lähteenmäki, Helena Ruotsala, Sigga-Marja Magga ja Ildikó Lehtinen.
Tiedettä ja muistelua – emeritaprofessori Helena Ruotsalan juhlaseminaari 
Emeritaprofessori Helena Ruotsalan juhlaseminaari marraskuun lopulla keräsi salin täyteen juhlijoita. Tapahtumassa kuultiin luentoja Ruotsalalle läheisistä aiheista ja muisteltiin lämpimästi kuluneita...
K-pop-faneja Pariisin vuoden 2016 KCON-konsertissa.
Faniuden ytimessä – vivahteikkaita näkökulmia fanitutkimukseen
IIPC:n ja INTERACT-tutkimusprojektin 3.11.2023 järjestämässä Politics of Fandom -seminaarissa käsiteltiin fanien toimijuutta ja faniyhteisöjen poliittisia ulottuvuuksia. Seminaari osoitti, että fanius...