Tekoäly haltuun humanisti!

Humanistinen tiedekunta on tammikuusta 2020 lähtien ollut mukana toteuttamassa tekoälyn monitieteistä opintokokonaisuutta. Tekoälyn sivuaine tarjoaa eväitä nykyiseen ja tulevaisuuden työelämään kaikkien alojen asiantuntijoille.

Monialaista osaamista tarvitaan

Tekoäly on löytänyt tiensä elämämme eri osa-alueille. Vertti-botti vastaa opiskelijoiden kysymyksiin humanistisen tiedekunnan intrassa. Facebookin algoritmit analysoivat ja ohjaajat meitä. Deepfake-teknologia puhuttaa. Tulevaisuuden työelämässä tekoäly on läsnä kaikkialla ja se muuttaa työelämässä tarvittavaa osaamista laaja-alaisesti. Myös ihmistieteilijät tarvitsevat tekoälyosaamista.

Tekoälyn synnyttämään osaamisvajeeseen pyrkii vastaamaan Tekoälyakatemia, joka perustettiin Turun yliopistoon kokoamaan yliopistossa tehtävää tekoälytutkimusta- ja opetusta yhteisen katon alle. Tammikuusta 2020 lähtien Tekoälyakatemia on tarjonnut tekoälyn monitieteisen opintokokonaisuuden.

Opintojen lähtökohtana on alusta asti ollut monialaisuus. 25 opintopisteen sivuaineen opetuksessa ovat mukana kaikki yliopistomme tiedekunnat ja se tarjoaakin ainutlaatuisen kattavan näkökulman tekoälyyn.

Jatkuvan oppimisen hengessä opinnot ovat tarjolla myös jo työelämään ehtineille avoimen yliopiston kautta. Opintokokonaisuuden lisäksi on mahdollista suorittaa yksittäisiä kursseja.

Tekoälyakatemia.
Ensimmäisenä vuonna tekoälyn opintokokonaisuuden paikoista puolet varattiin sekunneissa.

Uhkia ja mahdollisuuksia

Tekoälyuutisointi on varsinainen villilänsi. Tekoälystä maalaillaan milloin dystopisia uhkakuvia, milloin ihmisyyden rajallisuudesta vapauttavia utopioita. Joskus on vaikea erottaa, mikä on pelkkää scifiä ja mikä saattaa olla totta jo lähitulevaisuudessa.

Opintokokonaisuuden tarkoitus on antaa opiskelijoille valmiudet lähestyä tekoälystä käytävää keskustelua kriittisesti ja antaa työkaluja ymmärtää tekoälyn luonnetta omassa tulevassa asiantuntijaroolissaan. Ennakkotietoja ei tarvita, vaan opintoihin voi lähteä mukaan opintojen vaiheesta ja alasta riippumatta.

Opinnoissa perehdytään tekoälyn perusteisiin ja historiaan, sen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin ja siihen liittyviin filosofisiin ja oikeudellisiin kysymyksiin. Kursseilla käsitellään esimerkiksi tietoturvakysymyksiä, tekoälyn mahdollisuuksia lääketieteen diagnostiikassa ja populaarikulttuurin kuvastojen vaikutusta nykyisiin käsityksiimme tekoälystä.

Haku opintokokonaisuuteen on lukuvuoden alussa elo-syyskuussa. Tänä vuonna opintokokonaisuuteen voi ilmoittautua 12.9. asti. Lisätietoa opinnoista Tekoälyakatemian verkkosivuilla: https://sites.utu.fi/tekoalyakatemia/

Kirjoittaja on Tekoälyakatemian projektikoordinaattori.