Tekoälyakatemia – monitieteistä tekoälyopetusta ja -tutkimusta

Tekoälyakatemia tarjoaa monitieteistä tekoälyyn liittyvää koulutusta ja tutkimusta. Turun yliopisto on monialainen tiedeyliopisto, ja Tekoälyakatemia tuo yhteen kaikkien tiedekuntien tekoälyopetuksen ja -tutkimuksen ja tarjoaa yhteistyöalustan eri tieteenalojen sekä yritysten ja yhteisöjen edustajille. Monitieteinen yhteistyö tukee tekoälytutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tekoälyakatemia tekee tiiviisti yhteistyötä Turun yliopiston Sote-akatemian kanssa.

Tekoäly mullistaa työn sisältöä ja muuttaa radikaalisti osaamistarpeita kaikilla toimialoilla. Vastatakseen osaajapulaan Tekoälyakatemia tarjoaa Turun yliopiston opiskelijoille 25 opintopisteen laajuisen Tekoälyn monitieteisen opintokokonaisuuden, jonka perustutkinto-opiskelijat voivat suorittaa sivuaineena. Opintokokonaisuuden pääpaino on tekoälyn perusperiaatteiden ja sovellusten ymmärtämisessä sekä tekoälyn käyttöön liittyvissä taloudellisissa, oikeudellisissa ja eettisissä näkökulmissa. Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus on tarjolla myös avoimena yliopisto-opetuksena.

Ilmoittautuminen opintoihin lukuvuodelle 2023 – 2024 on auki 10 – 22.8.2023. Lisätietoa opinnoista ja niihin hakemisesta opintokokonaisuutta koskevalla sivulla.