Tekoälyakatemia – monitieteistä tekoälyopetusta ja -tutkimusta

Tekoälyakatemia tarjoaa monitieteistä tekoälyyn liittyvää koulutusta ja tutkimusta. Turun yliopisto on monialainen tiedeyliopisto, ja Tekoälyakatemia tuo yhteen kaikkien tiedekuntien tekoälyopetuksen ja -tutkimuksen ja tarjoaa yhteistyöalustan eri tieteenalojen sekä yritysten ja yhteisöjen edustajille.

Tekoäly mullistaa työn sisältöä ja muuttaa radikaalisti osaamistarpeita kaikilla toimialoilla. Tekoälyakatemia tarjoaa tammikuusta 2020 alkaen Turun yliopiston opiskelijoille 25 opintopisteen laajuisen Tekoälyn monitieteisen opintokokonaisuuden, jonka perustutkinto-opiskelijat voivat suorittaa sivuaineena.  Opintokokonaisuuden pääpaino on tekoälyn perusperiaatteiden ja sovellusten ymmärtämisessä sekä tekoälyn käyttöön liittyvissä taloudellisissa, oikeudellisissa ja eettisissä näkökulmissa.

Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus on tarjolla myös Avoimen yliopiston valikoimassa.