Tekoälyakatemia – monitieteistä tekoälyopetusta ja -tutkimusta

Tekoälyakatemia tarjoaa monitieteistä tekoälyyn liittyvää koulutusta ja tutkimusta. Turun yliopisto on monialainen tiedeyliopisto, ja Tekoälyakatemia tuo yhteen kaikkien tiedekuntien tekoälyopetuksen ja -tutkimuksen ja tarjoaa yhteistyöalustan eri tieteenalojen sekä yritysten ja yhteisöjen edustajille. Monitieteinen yhteistyö tukee tekoälytutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Tekoälyakatemia tekee tiiviisti yhteistyötä Turun yliopiston Sote-akatemian kanssa.

Tekoäly mullistaa työn sisältöä ja muuttaa radikaalisti osaamistarpeita kaikilla toimialoilla. Tekoälyakatemia tarjoaa lukuvuonna 2021-2022 Turun yliopiston opiskelijoille 25 opintopisteen laajuisen Tekoälyn monitieteisen opintokokonaisuuden, jonka perustutkinto-opiskelijat voivat suorittaa sivuaineena. Opintokokonaisuuden pääpaino on tekoälyn perusperiaatteiden ja sovellusten ymmärtämisessä sekä tekoälyn käyttöön liittyvissä taloudellisissa, oikeudellisissa ja eettisissä näkökulmissa. Ilmoittautuminen kokonaisuuteen oli auki 9.8. – 12.9.2021. Ilmoittautuminen seuraavalle lukuvuodelle on auki taas elo-syyskuussa 2022.

Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus on tarjolla myös Avoimen yliopiston valikoimassa.