Tekoälyakatemia – monitieteistä tekoälyopetusta

Tekoälyakatemia tarjoaa monitieteistä tekoälyyn liittyvää koulutusta. Turun yliopisto on monialainen tiedeyliopisto, ja Tekoälyakatemia tuo yhteen kaikkien tiedekuntien tekoälyopetuksen ja tarjoaa yhteistyöalustan eri tieteenalojen sekä yritysten ja yhteisöjen edustajille. Monitieteinen yhteistyö tukee tekoälytutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tekoälyakatemia tekee tiiviisti yhteistyötä Turun yliopiston Sote-akatemian kanssa.

Tekoäly mullistaa työn sisältöä ja muuttaa radikaalisti osaamistarpeita kaikilla toimialoilla. Vastatakseen osaajapulaan Tekoälyakatemia tarjoaa Turun yliopiston opiskelijoille 25 opintopisteen laajuisen Tekoälyn monitieteisen opintokokonaisuuden, jonka perustutkinto-opiskelijat voivat suorittaa sivuaineena. Opintokokonaisuuden pääpaino on tekoälyn perusperiaatteiden ja sovellusten ymmärtämisessä sekä tekoälyn käyttöön liittyvissä taloudellisissa, oikeudellisissa ja eettisissä näkökulmissa. Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus on tarjolla myös avoimena yliopisto-opetuksena.

Ilmoittautuminen opintoihin lukuvuodelle 2024 – 2025 aukeaa elokuussa 2024. Lisätietoa opinnoista ja niihin hakemisesta opintokokonaisuutta koskevalla sivulla.

Sosiaalisessa mediassa