Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus

Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus

Kuvaus

Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus käsittelee nykyajan työelämän asiantuntijoiden tekoäly-osaamiselle olennaisia kysymyksiä: mitä tekoäly on, millaisia tekoälysovelluksia on olemassa ja miten tekoäly vaikuttaa yhteiskunnan eri osa-alueisiin. Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet ymmärtää tekoälyn merkitys omissa tulevissa asiantuntijatehtävissään, ja se on suunnattu Turun yliopiston kaikkien tiedekuntien ja avoimen yliopiston opiskelijoille.

Opintokokonaisuuden laajuus on 25 op ja opintojakso Johdatus tekoälyyn tai Tekoälyn perusteet (2 op) tulee sisällyttää opintokokonaisuuteen. Mikäli opintokokonaisuuden pakollinen opintojakso sisältyy muihin opiskelijan suorittamiin opintokokonaisuuksiin (esim. tietojenkäsittelytieteen pää- ja sivuaineopinnot), tilalle valitaan kurssi valinnaisten opintojen listasta. Muut sisällytettävät kurssit voi valita vapaasti kokonaisuuteen tarjolla olevista kursseista. Katso opintokokonaisuuden tarkemmat tiedot Pepistä.

Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot järjestetään kalenterivuoden 2020 aikana (kevätlukukausi 2020 ja syyslukukausi 2020). Yliopisto-opiskelijoiden haku sulkeutui 18.10.2019. Opintokokonaisuuteen sisältyviä opintojaksoja voi kuitenkin suorittaa myös yksittäin, jos kiintiöihin jää tilaa. Opintokokonaisuutta suorittavat ovat etusijalla ilmoittautumisissa, jos opintojaksolle on määritelty kiintiö.

Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus on tarjolla myös Avoimen yliopiston valikoimassa (uusi linkki: https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintotarjonta/tekoalyakatemia/tekoaly). Avoimessa yliopistossa ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen on sulkeutunut, mutta avoin yliopistonkin kautta voit yhä ilmoittautua mukaan yksittäisille opintojaksoille.

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää, mitä tekoälyllä tarkoitetaan ja millaisia ongelmia tekoälyllä voidaan ratkaista
  • osaa pohtia tekoälyn yhteiskunnallisia vaikutuksia erityisesti eettisistä, oikeudellisista ja/tai taloudellisista näkökulmista
  • osaa tarkastella tekoälyn yleistymisen mukanaan tuomia muutoksia erityisesti omalla tieteen- tai ammattialallaan mutta myös muilla tieteenaloilla
  • osaa huomioida ja tuoda esille tekoälyn mahdollisuuksia ja rajoituksia omassa työssään