Ota tekoäly haltuun!

Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus

Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus käsittelee nykyajan työelämän asiantuntijoiden tekoäly-osaamiselle olennaisia kysymyksiä: mitä tekoäly on, millaisia tekoälysovelluksia on olemassa ja miten tekoäly vaikuttaa yhteiskunnan eri osa-alueisiin. Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet ymmärtää tekoälyn merkitys omissa tulevissa asiantuntijatehtävissään, ja se on suunnattu Turun yliopiston kaikkien tiedekuntien ja avoimen yliopiston opiskelijoille.

Opintokokonaisuuden kurssit ja ilmoittautuminen

Opintokokonaisuuden opintojaksot

Tekoälyn perusteet -jakso on pakollinen opintokokonaisuuden (25 op) suorittajille, muut opintojaksot ovat valinnaisia. Tarkemmat toteutustiedot opintojaksoista saat klikkaamalla opintojakson nimeä ja avaamalla opintojakson toteutuksen (sininen palkki opintojaksokuvauksen yläosassa). Kurssien toteutustiedot päivittyvät syksyn osalta kesäkuun puoliväliin mennessä ja kevään osalta marraskuun puolivälissä.

Opintoihin ilmoittautuminen avoimen yliopiston kautta

Ilmoittautumisaika lukuvuoden 2022 – 2023 opintokokonaisuuteen oli 11.8. – 29.8.2022. Opintokokonaisuus on maksuton. Opiskelijakiintiö 50 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opintoja koskeva infowebinaari järjestettiin keskiviikkona 24.8.2022 klo 16.30 Zoomissa. Katso infon diat Tekoalyakatemia-opintoinfo-2022

Osa opintokokonaisuuteen kuuluvista kursseista on tarjolla myös muille kuin kokonaisuutta suorittaville yksittäisinä opintojaksoina, joista osa on maksuttomia.

Lukuvuonna 2022 – 2023 avoimen yliopiston kautta on tarjolla yksittäisistä jaksoista vapaasti Tekoälyn perusteet (maksuton), Tietoturva ja tietosuoja / AI & Cybersecurity MOOC (maksuton), Tekoälyn menetelmät (maksuton), Tietojärjestelmien kehittäminen, Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin, Yleinen tekoäly ja teoriat mielestä sekä Avoin paikkatieto ja geoinformatiikan perusteet.

Lue lisää opintotarjonnasta ja ilmoittautumisesta avoimen yliopisto-opetuksen sivuilta.

Opintoihin ilmoittautuminen tutkinto-opiskelijoille

Opintokokonaisuuteen valitaan yhteensä 100 tutkinto-opiskelijaa seuraavin kiintiöin:

Humanistinen tiedekunta 5, Kasvatustieteiden tiedekunta 5, Kauppakorkeakoulu 5, Lääketieteellinen tiedekunta 5, Oikeustieteellinen tiedekunta 5, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 5, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 5, Teknillinen tiedekunta 5. Näiden kiintiöiden lisäksi valitaan 60 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisaika opintokokonaisuuteen lukuvuodelle 2022-2023 oli 11.8. – 29.8.2022. Ilmoittautuminen kokonaisuuteen tehdään Pepissä samalla tavoin kuin ilmoittautuminen opintojaksoille (ilmoittautumalla kurssille TEKOÄ-HAKU-3001). Muistathan kokonaisuuteen ilmoittautumisen lisäksi ilmoittautua myös kursseille!

Opintoja koskeva infowebinaari järjestettiin keskiviikkona 24.8.2022 klo 16.30 Zoomissa. Katso infon diat Tekoalyakatemia-opintoinfo-2022

Opintokokonaisuuden lisäksi Turun yliopiston tutkinto-opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintokokonaisuuteen sisältyviä jaksoja yksittäisenä. Mikäli opintojaksolla on kiintiö, opintokokonaisuuteen valitut ovat etusijalla opintojaksoilmoittautumisissa. Opintokokonaisuus voidaan myöntää opiskelijalle, jolla on vaadittavat kurssit suoritettuna ja käytettävissä kokonaisuutta varten, vaikka häntä ei olisi valittu haussa.

Opintotarjonta on esillä Pepin opinto-oppaassa. Tarkemmat opintojaksokohtaiset tiedot on kirjattu toteutuksiin (sininen palkki opintojaksokuvauksen yläreunassa)

Opintojaksoille ilmoittaudutaan Peppi –opintotietojärjestelmässä.

Onko sinulla kysyttävää Tekoälyakatemian opinnoista?
Ota rohkeasti yhteyttä: tekoaly@utu.fi