Ota tekoäly haltuun!

Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus

Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus käsittelee nykyajan työelämän asiantuntijoiden tekoäly-osaamiselle olennaisia kysymyksiä: mitä tekoäly on, millaisia tekoälysovelluksia on olemassa ja miten tekoäly vaikuttaa yhteiskunnan eri osa-alueisiin. Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet ymmärtää tekoälyn merkitys omissa tulevissa asiantuntijatehtävissään, ja se on suunnattu Turun yliopiston kaikkien tiedekuntien ja avoimen yliopiston opiskelijoille.

Opintokokonaisuuden kurssit ja ilmoittautuminen

Opintokokonaisuuden opintojaksot

Tekoälyn perusteet -jakso on pakollinen opintokokonaisuuden (25 op) suorittajille, muut opintojaksot ovat valinnaisia. Tarkemmat toteutustiedot opintojaksoista saat klikkaamalla opintojakson nimeä ja avaamalla opintojakson toteutuksen (sininen palkki opintojaksokuvauksen yläosassa). Kurssien toteutustiedot päivittyvät syksyn osalta kesäkuun puoliväliin mennessä ja kevään osalta marraskuun puolivälissä.

Lisätietoa opintojen suorittamisesta saat myös opintokokonaisuuden Moodle-alueella.

Opintoihin ilmoittautuminen avoimen yliopiston kautta

Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus on myös tarjolla avoimina yliopisto-opintoina. Kokonaisuuteen kuuluvia yksittäisiä opintojaksoja voi opiskella oman kiinnostuksensa mukaan; tarpeeksi kursseja (25 op) suorittavalle voidaan myöntää halutessaan opintokokonaisuudesta kokonaisuusmerkintä.

Ilmoittautuminen kevätlukukauden opintojaksoille alkaa pääosin 4.12.2023. Tekoälyn perusteet 2 op, AI & Cybersecurity 2 op sekä Tekoälyn menetelmät 5 op voi opiskella maksutta. Muut opinnot ovat pääsääntöisesti maksullisia.

Lue lisää opintotarjonnasta ja ilmoittautumisesta avoimen yliopisto-opetuksen sivuilta.

Opintoihin ilmoittautuminen tutkinto-opiskelijoille

Opintokokonaisuuteen valitaan yhteensä 110 tutkinto-opiskelijaa (sis. myös täydennysopintoja suorittavat) seuraavin kiintiöin:

Humanistinen tiedekunta 5, Kasvatustieteiden tiedekunta 5, Kauppakorkeakoulu 5, Lääketieteellinen tiedekunta 5, Oikeustieteellinen tiedekunta 5, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 5, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 5, Teknillinen tiedekunta 5. Näiden kiintiöiden lisäksi valitaan 70 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisaika opintokokonaisuuteen lukuvuodelle 2023 – 2024 aukesi 10.8.2023 klo 10 ja sulkeutui 22.8.2023 klo 23.59. Seuraava hakuaika on elokuussa 2024. Huomaathan, että paikat voivat täyttyä jo ennen hakuajan sulkeutumista. Ilmoittautuminen kokonaisuuteen tehdään Pepissä samalla tavoin kuin ilmoittautuminen opintojaksoille (ilmoittautumalla kurssille TEKOÄ-HAKU). Muistathan kokonaisuuteen ilmoittautumisen lisäksi ilmoittautua myös haluamillesi kursseille!

Opintokokonaisuuden lisäksi Turun yliopiston tutkinto-opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintokokonaisuuteen sisältyviä jaksoja yksittäisenä. Mikäli opintojaksolla on kiintiö, opintokokonaisuuteen valitut ovat etusijalla opintojaksoilmoittautumisissa. Opintokokonaisuus voidaan myöntää opiskelijalle, jolla on vaadittavat kurssit suoritettuna ja käytettävissä kokonaisuutta varten, vaikka häntä ei olisi valittu haussa.

Opintotarjonta on esillä Pepin opinto-oppaassa. Tarkemmat opintojaksokohtaiset tiedot on kirjattu toteutuksiin (sininen palkki opintojaksokuvauksen yläreunassa)

Opintojaksoille ilmoittaudutaan Peppi –opintotietojärjestelmässä.

Onko sinulla kysyttävää Tekoälyakatemian opinnoista?
Ota rohkeasti yhteyttä: tekoaly@utu.fi