Ota tekoäly haltuun!

Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus

Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus käsittelee nykyajan työelämän asiantuntijoiden tekoäly-osaamiselle olennaisia kysymyksiä: mitä tekoäly on, millaisia tekoälysovelluksia on olemassa ja miten tekoäly vaikuttaa yhteiskunnan eri osa-alueisiin. Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet ymmärtää tekoälyn merkitys omissa tulevissa asiantuntijatehtävissään, ja se on suunnattu Turun yliopiston kaikkien tiedekuntien ja avoimen yliopiston opiskelijoille. Ilmoittautuminen kokonaisuuteen oli auki 9.8. – 12.9.2021. Ilmoittautuminen opintokokonaisuuden seuraavalle kierrokselle aukeaa elo-syyskuussa 2022.

Opintokokonaisuuden kurssit ja ilmoittautuminen

Opintokokonaisuuden opintojaksot

Tekoälyn perusteet -jakso on pakollinen opintokokonaisuuden (25 op) suorittajille, muut opintojaksot ovat valinnaisia. Tarkempia toteutustietoja opintojaksoista saat klikkaamalla opintojakson nimeä ja avaamalla opintojakson toteutuksen (sininen palkki opintojaksokuvauksen yläosassa). Syksyn toteutustiedot julkaistaan 15.6. ja kevään opintojaksojen toteutustiedot 15.11. mennessä Pepissä.

Opintoihin ilmoittautuminen avoimen yliopiston kautta

Ilmoittautumisaika lukuvuoden 2021 – 2022 opintokokonaisuuteen oli 9.8. – 27.8.2021 (täynnä!). Opintokokonaisuus on maksuton. Opiskelijakiintiö 40 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

Osa opintokokonaisuuteen kuuluvista kursseista on tarjolla myös muille kuin kokonaisuutta suorittaville yksittäisinä opintojaksoina, joista on maksuttomia.

Lukuvuonna 2021 – 2022 avoimen yliopiston kautta on tarjolla yksittäisistä jaksoista vapaasti Tekoälyn perusteet (maksuton), Tietoturva ja tietosuoja / AI & Cybersecurity MOOC (maksuton), Tekoälyn menetelmät (maksuton), Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin (45 e) sekä Yleinen tekoäly ja teoriat mielestä (45 e).

Lisätietoja tarjonnasta Avoimen yliopiston kotisivuilla.

Opintoihin ilmoittautuminen tutkinto-opiskelijoille

Opintokokonaisuuteen valitaan yhteensä 110 tutkinto-opiskelijaa seuraavin kiintiöin:

Humanistinen tiedekunta 5, Kasvatustieteiden tiedekunta 5, Kauppakorkeakoulu 5, Lääketieteellinen tiedekunta 5, Oikeustieteellinen tiedekunta 5, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 5, Matemaattisluonnontieteellinen tiedekunta 5, Teknillinen tiedekunta 5. Näiden kiintiöiden lisäksi valitaan 65 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

JOO-opiskelijoille on varattu opintokokonaisuuteen 5 opiskelijan kiintiö.

Ilmoittautumisaika opintokokonaisuuteen oli 9.8. – 12.9.2021. Haku ensi vuoden kokonaisuuteen on auki taas elo-syyskuussa 2022.

Opintokokonaisuuden lisäksi Turun yliopiston tutkinto-opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintokokonaisuuteen sisältyviä jaksoja yksittäisenä. Mikäli opintojaksolla on kiintiö, opintokokonaisuuteen valitut ovat etusijalla opintojaksoilmoittautumisissa.

Opintotarjonta on esillä Pepin opinto-oppaassa:

https://opas.peppi.utu.fi/fi/ohjelma/19757. Tarkemmat opintojaksokohtaiset tiedot on kirjattu totetutuksiin (sininen palkki opintojaksokuvauksen yläreunassa)

Opintojaksoille ilmoittaudutaan Peppi –opintotietojärjestelmässä.

Onko sinulla kysyttävää Tekoälyakatemian opinnoista?
Ota yhteyttä: tekoaly@utu.fi