Ota tekoäly haltuun!

Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus

Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus käsittelee nykyajan työelämän asiantuntijoiden tekoäly-osaamiselle olennaisia kysymyksiä: mitä tekoäly on, millaisia tekoälysovelluksia on olemassa ja miten tekoäly vaikuttaa yhteiskunnan eri osa-alueisiin. Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet ymmärtää tekoälyn merkitys omissa tulevissa asiantuntijatehtävissään, ja se on suunnattu Turun yliopiston kaikkien tiedekuntien ja avoimen yliopiston opiskelijoille.

Opintokokonaisuuden kurssit ja ilmoittautuminen

Opintokokonaisuuden opintojaksot

Tekoälyn perusteet -jakso on pakollinen opintokokonaisuuden (25 op) suorittajille, muut opintojaksot ovat valinnaisia. Tarkemmat toteutustiedot opintojaksoista saat klikkaamalla opintojakson nimeä ja avaamalla opintojakson toteutuksen (sininen palkki opintojaksokuvauksen yläosassa). Kurssien toteutustiedot päivittyvät syksyn osalta kesäkuun puoliväliin mennessä.

Opintoihin ilmoittautuminen avoimen yliopiston kautta

Ilmoittautumisaika lukuvuoden 2022 – 2023 opintokokonaisuuteen on 11.8. – 29.8.2022. Ilmoittautuminen aukeaa 11.8. klo 10.00 avoimen yliopiston ilmoittautumispalvelussa. Opintokokonaisuus on maksuton. Opiskelijakiintiö 50 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintoja koskeva infowebinaari järjestetään keskiviikkona 24.8.2022 klo 16.30.

Osa opintokokonaisuuteen kuuluvista kursseista on tarjolla myös muille kuin kokonaisuutta suorittaville yksittäisinä opintojaksoina, joista osa on maksuttomia.

Lukuvuonna 2022 – 2023 avoimen yliopiston kautta on tarjolla yksittäisistä jaksoista vapaasti Tekoälyn perusteet (maksuton), Tietoturva ja tietosuoja / AI & Cybersecurity MOOC (maksuton), Tekoälyn menetelmät (maksuton), Tietojärjestelmien kehittäminen, Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin, Yleinen tekoäly ja teoriat mielestä sekä Avoin paikkatieto ja geoinformatiikan perusteet.

Lisätietoja tarjonnasta Avoimen yliopiston kotisivuilla.

Opintoihin ilmoittautuminen tutkinto-opiskelijoille

Opintokokonaisuuteen valitaan yhteensä 100 tutkinto-opiskelijaa seuraavin kiintiöin:

Humanistinen tiedekunta 5, Kasvatustieteiden tiedekunta 5, Kauppakorkeakoulu 5, Lääketieteellinen tiedekunta 5, Oikeustieteellinen tiedekunta 5, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 5, Matemaattisluonnontieteellinen tiedekunta 5, Teknillinen tiedekunta 5. Näiden kiintiöiden lisäksi valitaan 60 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisaika opintokokonaisuuteen lukuvuodelle 2022-2023 on 11.8. – 29.8.2022. Opintoja koskeva infowebinaari järjestetään keskiviikkona 24.8.2022 klo 16.30. Voit tulla juttelemaan opinnoista myös Index ry:n järjestämillä sivuainemessuilla tiistaina 23.8.2022 klo 12-16 (Educariumin ja Publicumin piha-alue).

Opintokokonaisuuden lisäksi Turun yliopiston tutkinto-opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintokokonaisuuteen sisältyviä jaksoja yksittäisenä. Mikäli opintojaksolla on kiintiö, opintokokonaisuuteen valitut ovat etusijalla opintojaksoilmoittautumisissa.

Opintotarjonta on esillä Pepin opinto-oppaassa (lukuvuoden 2022-2023 tarjonta julkaistaan toukokuussa):

https://opas.peppi.utu.fi/fi/ohjelma/19757. Tarkemmat opintojaksokohtaiset tiedot on kirjattu totetutuksiin (sininen palkki opintojaksokuvauksen yläreunassa)

Opintojaksoille ilmoittaudutaan Peppi –opintotietojärjestelmässä.

Onko sinulla kysyttävää Tekoälyakatemian opinnoista?
Ota rohkeasti yhteyttä: tekoaly@utu.fi