Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus

Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus

Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus käsittelee nykyajan työelämän asiantuntijoiden tekoäly-osaamiselle olennaisia kysymyksiä: mitä tekoäly on, millaisia tekoälysovelluksia on olemassa ja miten tekoäly vaikuttaa yhteiskunnan eri osa-alueisiin. Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet ymmärtää tekoälyn merkitys omissa tulevissa asiantuntijatehtävissään, ja se on suunnattu Turun yliopiston kaikkien tiedekuntien ja avoimen yliopiston opiskelijoille. Opintokokonaisuus järjestetään seuraavan kerran lukuvuonna 2021-2022. Ilmoittautuminen kokonaisuuteen on auki 9.8. – 12.9.2021. Ilmoittautuminen 27.8. jälkeen sähköpostitse osoitteeseen tekoaly@utu.fi.

Opintokokonaisuuden kurssit ja ilmoittautuminen

Opintokokonaisuuden opintojaksot

Tekoälyn perusteet -jakso on pakollinen opintokokonaisuuden (25 op) suorittajille, muut opintojaksot ovat valinnaisia. Tarkempia toteutustietoja opintojaksoista saat klikkaamalla opintojakson nimeä ja avaamalla opintojakson toteutuksen (sininen palkki opintojaksokuvauksen yläosassa). Syksyn toteutustiedot julkaistaan 15.6. ja kevään opintojaksojen toteutustiedot 15.11. mennessä.

Opintoihin ilmoittautuminen avoimen yliopiston kautta

Ilmoittautumisaika opintokokonaisuuteen on 9.8. – 27.8.2021 (täynnä!). Opintokokonaisuus on maksuton. Opiskelijakiintiö 40 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Alustavan suunnitelman mukaan tarjotaan mahdollisuutta opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja.

Avoimen yliopiston kautta on tarjolla opintokokonaisuus sekä yksittäisistä jaksoista Tekoälyn perusteet, Tekoälyn menetelmät, Tietojärjestelmien kehittäminen (3 tai 5 op), Tietoturva ja tietosuoja MOOC ja alustavan suunnitelman mukaan myös muita opintojaksoja, mutta tästä tiedotetaan myöhemmin.

Lisätietoja tarjonnasta Avoimen yliopiston kotisivuilla: https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintotarjonta/tekoalyakatemia/tekoaly

Opintoihin ilmoittautuminen tutkinto-opiskelijoille

Opintokokonaisuuteen valitaan yhteensä 110 tutkinto-opiskelijaa seuraavin kiintiöin:

Humanistinen tiedekunta 5, Kasvatustieteiden tiedekunta 5, Kauppakorkeakoulu 5, Lääketieteellinen tiedekunta 5, Oikeustieteellinen tiedekunta 5, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 5, Matemaattisluonnontieteellinen tiedekunta 5, Teknillinen tiedekunta 5. Näiden kiintiöiden lisäksi valitaan 65 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

JOO-opiskelijoille on varattu opintokokonaisuuteen 5 opiskelijan kiintiö.

Ilmoittautumisaika opintokokonaisuuteen on 9.8. – 12.9.2021. Ilmoittautuminen 27.8.2021 jälkeen sähköpostitse tekoaly@utu.fi. Opintokokonaisuuden lisäksi Turun yliopiston tutkinto-opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintokokonaisuuteen sisältyviä jaksoja yksittäisenä. Mikäli opintojaksolla on kiintiö, opintokokonaisuuteen valitut ovat etusijalla opintojaksoilmoittautumisissa.

Opintotarjonta on esillä Pepin opinto-oppaassa:

https://opas.peppi.utu.fi/fi/ohjelma/19757. Tarkemmat opintojaksokohtaiset tiedot on kirjattu totetutuksiin (sininen palkki opintojaksokuvauksen yläreunassa)

Opintojaksoille ilmoittaudutaan Peppi –opintotietojärjestelmässä.

Onko sinulla kysyttävää Tekoälyakatemian opinnoista?
Ota yhteyttä: tekoaly@utu.fi