Vahvistu monialaisuudesta

Monialaista koulutusta, tutkimusta ja yhteistyötä sosiaali-, terveys- ja sivistysalan tarpeisiin

Sote-akatemia on Turun yliopiston tiedekuntien yhteistyöalusta, joka saattaa yhteen eri tieteenalojen edustajat ja yliopiston ulkopuoliset toimijat. Vastaamme sote-, kasvatus- ja opetuspalvelujen osaamis- ja tietotarpeisiin monialaisen koulutuksen, tutkimuksen ja yhteistyön kautta.

Toimintamme keskittyy sote-, kasvatus- ja opetuspalvelujen tutkimukseen ja osaamisen kehittämiseen erityisesti lasten, nuorten ja perheiden, työikäisten ja ikääntyneiden, johtamisen ja juridiikan sekä ympäristöjen ja kulttuurin näkökulmista. Läpileikkaavina teemoina toimintaamme ohjaavat monialainen osaaminen, palvelujen kehittäminen ja muutos, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä kestävä kehitys. Sote-akatemian teemat kuviona.

Tutustu vuoden 2022 toimintakertomukseemme!

Sosiaalisessa mediassa