Järvimaisema ja pilviä taivaalla.

Vahvistu monialaisuudesta

Monialaista koulutusta, tutkimusta ja tietoa uudistuvan sosiaali-, terveys- ja sivistysalan tarpeisiin

Sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus- ja tutkimuskeskus Sote-akatemia on Turun yliopiston kaikkien tiedekuntien yhteistyöalusta, joka saattaa yhteen eri tieteenalojen edustajat ja yliopiston ulkopuoliset toimijat.

Vastaamme sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelujen (sisote) monialaisiin osaamis- ja tietotarpeisiin koulutuksen, tutkimuksen ja yhteistyön kautta.