Vahvistu monialaisuudesta

Monialaista koulutusta, tutkimusta ja yhteistyötä sosiaali-, terveys- ja sivistysalan tarpeisiin

Sote-akatemia on Turun yliopiston tiedekuntien yhteistyöalusta, joka saattaa yhteen eri tieteenalojen edustajat ja yliopiston ulkopuoliset toimijat.

Vastaamme sosiaali-, terveys- ja sivistysalan osaamis- ja tietotarpeisiin monialaisen koulutuksen, tutkimuksen ja yhteistyön kautta.

Tutustu vuoden 2020 toimintakertomukseemme (pdf).