Vahvistu monialaisuudesta

Monialaista koulutusta, tutkimusta ja tietoa uudistuvan sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin

Sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus- ja tutkimuskeskus Sote-akatemia on Turun yliopiston kaikkien tiedekuntien yhteistyöalusta, joka saattaa yhteen eri tieteenalojen edustajat ja yliopiston ulkopuoliset toimijat.

Vastaamme sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelujen (sivisote) monialaisiin osaamis- ja tietotarpeisiin koulutuksen, tutkimuksen ja yhteistyön kautta.