Vahvistu monialaisuudesta

Turun yliopiston Sote-akatemia

Monialaista koulutusta, tutkimusta ja yhteistyötä sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalojen tarpeisiin

Sote-akatemia:

  • tarjoaa opiskelijoille ja ammattilaisille ajankohtaista ja monialaista koulutusta
  • tuottaa monitieteistä tutkimusta sekä tarjoaa tutkijoille verkostoitumismahdollisuuksia ja ohjausta
  • saattaa yhteen eri tieteenalojen edustajat ja yliopiston ulkopuoliset toimijat. Toiminnassamme mukana ovat Turun yliopiston kaikki tiedekunnat.

Keskitymme sote-, kasvatus- ja opetusalojen tutkimukseen ja osaamisen kehittämiseen erityisesti lasten, nuorten ja perheiden, työikäisten ja ikääntyneiden, johtamisen ja juridiikan sekä ympäristöjen ja kulttuurin näkökulmista. Läpileikkaavina teemoina toimintaamme ohjaavat monialainen osaaminen, palvelujen kehittäminen ja muutos, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä kestävä kehitys. Sote-akatemian teemat kuviona.

Tutustu vuoden 2023 toimintakertomukseemme!

Sosiaalisessa mediassa