Leluveneitä laituriin sidottuna.

LAITURI – monitieteinen jatkokoulutusseminaari lapsi- ja perhepalvelujen tutkijoille  

Tarjoamme turvallisen ja helposti lähestyttävän monitieteisen vertaisryhmän väitöskirjatutkijoille, joiden tutkimus käsittelee lapsi- ja perhepalveluita; erityisesti neuvolaa, varhaiskasvatusta tai koulua.

Ryhmä ei korvaa tai syrjäytä jatko-opiskelijan omaa ohjaussuhdetta tiedekunnassa vaan toimii tohtorikoulutettavan monitieteisenä tukena. Ryhmän avulla myös post doc -vaiheen tutkijat saavat kokemusta ja tukea uralleen osallistumalla työskentelyyn yhdessä ryhmän vetäjien kanssa.

TOTEUTUS

  • Ryhmän vetäjinä toimivat professori Niina Junttila ja tutkimuspäällikkö Miia Tuominen.
  • Ryhmän asiantuntijasenioreina toimivat professori Päivi Rautava ja professori Sakari Suominen.
  • Ryhmä toimii kiinteässä yhteistyössä työelämän asiantuntijaorganisaatioiden, esimerkiksi Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Yhteistyö vahvistaa verkostoitumista ja mahdollistaa esimerkiksi jo olemassa olevien aineiston hyödyntämisen.

MITÄ VÄITÖSKIRJATUTKIJA SAA?

  • Tukea ja sparrausta oman tutkimuksen kaikkiin vaiheisiin – tutkimussuunnitelman ideointivaiheesta aina käytännön implikaatioiden yhteispohdintaan.
  • Laajat yhteistyöverkostot eli mahdollisuuden tutustua eri tieteenalojen tutkijoihin ja työelämän tärkeisiin toimijoihin.
  • Mahdollisuuden esitellä omaa työtään ja saada palautetta rennossa ja kannustavassa vertaisryhmässä.


Jos olet kiinnostunut osallistumaan niin ole meihin yhteydessä!

Niina Junttila.
Niina Junttila professoriniina.junttila@utu.fi
Miia Tuominen.
Miia Tuominen tutkimuspäällikkö, FTmiia.tuominen@utu.fi