Leluveneitä laituriin sidottuna.

LAITURI – monitieteinen jatkokoulutusseminaari lapsi- ja perhepalvelujen tutkijoille  

Tarjoamme turvallisen ja helposti lähestyttävän monitieteisen vertaisryhmän väitöskirjatutkijoille, joiden tutkimus käsittelee lapsi- ja perhepalveluita; esimerkiksi neuvolaa, varhaiskasvatusta tai koulua ja niiden vaikutuspiiriä.

Laituri-ryhmä ei korvaa tai syrjäytä väitöskirjatutkijan omaa ohjaussuhdetta tiedekunnassa vaan toimii hänen monitieteisenä tukenaan. Mukaan voi liittyä jo väitöskirjatutkimuksen suunnitteluvaiheessa. Ryhmän avulla myös post doc -vaiheen tutkijat saavat kokemusta työskentelystä eri tieteenaloja edustavien jatko-opiskelijoiden kanssa.

Laituri  toimii kiinteässä yhteistyössä työelämän asiantuntijaorganisaatioiden, esimerkiksi Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa, ja on avoin myös muiden yliopistojen tutkijoille. Monialainen yhteistyö vahvistaa verkostoja, ja mahdollistaa esimerkiksi jo olemassa olevien tutkimusaineistojen hyödyntämisen. 

MITÄ VÄITÖSKIRJATUTKIJA SAA?

 • Tukea ja sparrausta oman tutkimuksen kaikkiin vaiheisiin; esim.
  • tutkimussuunnitelman ideointi ja laatiminen
  • aineistojen ja menetelmien hallinta
  • tieteellisen artikkelin kirjoittaminen, yleistajuinen tiedeviestintä
  • tulosten soveltaminen käytäntöön, suositusten esittäminen
 • Laajat yhteistyöverkostot eli mahdollisuuden tutustua eri tieteenalojen tutkijoihin ja työelämän toimijoihin.
 • Mahdollisuuden esitellä omaa työtä ja saada palautetta rennossa ja kannustavassa vertaisryhmässä.

 

“Vertaistukea ja lempeää tuuppausta” – lue lisää Laiturista Turun yliopiston blogista (25.5.2022)!


Jos olet kiinnostunut osallistumaan niin ole meihin yhteydessä!

Niina Junttila.
Niina Junttila professori
Miia Laasanen tutkimuspäällikkö, FT