Opiskelijoita seisomassa ringissä katsomassa ylös kameraan.

Vahvistu
monialaisesta
koulutuksesta

Koulutus

Sote-akatemiassa koulutus kohdentuu sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kasvatus- ja opetusaloilla ja niiden yhdyspinnoilla tarvittavaan monialaiseen osaamiseen.

Toteutamme tutkintokoulutukseen sisältyviä monialaisia opintoja ja tarjoamme mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen jo työelämässä toimiville. Useimpia opintojamme voi suorittaa myös avoimessa yliopistossa ja JOO-opintoina.

Kärkiteemojamme:

  • osaaminen muuttuvassa sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja sivistystoimen palvelujärjestelmässä
  • lasten ja perheiden palveluissa tarvittava osaaminen
  • monialaisen osaamisen ja pedagogiikan kehittäminen

Sote-akatemian koulutusten laatukriteerit


”Kiitos hyvästä kokonaisuudesta. Ammattilainenkin on saanut opinnoista uusia ajatuksia ja erilaista näkökulmaa omaan työhönsä.”
– Sote-akatemian opiskelija