Puut keväällä

Aidosti monitieteistä!

Opintokokonaisuudet

Sote-akatemiassa voit opiskella yksittäisiä opintojaksoja ja koostaa niistä halutessasi myös opintokokonaisuuksia.

Tarjolla on syksystä 2024 alkaen kolme opintokokonaisuutta: laajempi Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus (min. 25 op) sekä suppeammat Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen (10 op) ja Monialainen johtaminen uudistuvassa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä – MoJo (10 op).

Löydät tarkempia tietoja opintokokonaisuuksistamme alta. Erillistä hakua opintokokonaisuuksiin ei ole, vaan suoritat yksittäisiä opintojaksoja ja haet halutessasi opintokokonaisuuden loppumerkintää, kun tarvittavat suoritukset on tehty. Opintokokonaisuutta ei ole siis pakko hakea, vaan voit suorittaa myös juuri sinua kiinnostavia yksittäisiäkin opintojaksoja.

Tutustuthan ohjeisiin erityisen huolellisesti, mikäli olet suorittamassa tai aiot suorittaa useamman kuin yhden opintokokonaisuuden! Kaikki tarjolla olevat opintojaksomme löydät Opintotarjonta-sivultamme.

Opintokokonaisuudet

Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus (min. 25 op)

Mitä?

Voit koota Sote-akatemian noin 80 opintopisteen tarjonnasta minimissään 25 opintopisteen monitieteisen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuuden. Se sisältää sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalojen (soteko) rakennetta, toimijoita sekä palveluiden yhteensovittamista ja muutosta käsitteleviä opintojaksoja. Opiskelu on monialaista ja esimerkiksi useimmat ryhmätyöt ja loppuraportit toteutetaan monitieteisissä ryhmissä. Niissä voi olla opiskelijoita kaikista eri tiedekunnista sekä avoimesta yliopistosta.

Sote-akatemian opintoja suoritetaan yksittäisinä opintojaksoina ja opintokokonaisuuden loppumerkintää voi hakea, kun tarvittavat opintojaksot on suoritettu.

Kenelle?

Tämä opintokokonaisuus sopii kaikille kiinnostuneille koulutustaustasta tai ammatista riippumatta, erityisen hyvin esimerkiksi soteko-alojen opiskelijoille ja jo ammatissa toimivien osaamisen täydentämiseen.

Voit opiskella Sote-akatemian opintojaksoja ja koota opintokokonaisuuden joko Turun yliopiston tutkinto-opiskelijana tai Turun yliopiston avoimen yliopiston kautta.

Miten?

Opintokokonaisuuteemme tai opintoihimme ei ole erillistä hakua, vaan ilmoittaudut mukaan haluamillesi yksittäisille opintojaksoille.

Opintojaksojen ilmoittautumisajat ja -ohjeet löytyvät esimerkiksi Opintotarjonta-sivullamme olevilta opintojaksojen omilta kotisivuilta sekä Turun yliopiston tutkinto-opiskelijoilla Pepin opiskelijoiden työpöydältä ja avoimen yliopisto-opetuksen osalta avoimen yliopisto-opetuksen esittelysivulta.

Kun aloitat Sote-akatemian opintojen opiskelun, sinun ei tarvitse tietää haluatko suorittaa opintokokonaisuuden vai valikoiman yksittäisiä opintojaksoja. Suoritettuasi kaikki opintokokonaisuuteen vaadittavat opinnot, voit halutessasi hakea opintokokonaisuuden loppumerkintää osoitteesta sote@utu.fi. Katso alempaa opintokokonaisuuteen kuuluvat pakolliset opintojaksot!

Useimmat opintojaksot ovat suoritettavissa joko verkkokursseina tai etäopetuksena. Erityisesti vapaavalintaisissa opinnoissa voi olla myös seminaarimuotoista, läsnäoloa vaativaa opetusta. Näistä kerrotaan tarkemmin kunkin opintojakson tarkemmissa tiedoissa.

Oppimisalustana käytetään Turun yliopiston Moodlea sekä DigiCampuksen oppimisympäristöä, jossa on erityisesti kaikille avoimia verkkokursseja (MOOC-opintojaksoja ja 24/7 verkkokursseja). Opintojen tarkemmasta sisällöstä ja suoritustavoista kerrotaan opinto-oppaassa, jonne löydät linkin esimerkiksi kunkin opintojakson omalta kotisivulta.

Sisältö ja vaaditut suoritukset

Opintokokonaisuuteen on tulossa uusia opintojaksoja myös lukuvuoden aikana – seuraa sosiaalisen median kanaviamme sekä Opintotarjonta-sivujamme!

Mikäli haluat suorittaa minimissään 25 opintopisteen opintokokonaisuuden, ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille ja kerää suorituksesi seuraavasti, ks. tarkemmat opintojaksot opinto-oppaasta:

  • Yksi pakollinen opintojakso (3 op)
  • Minimissään 9 op ”Suorita vähintään kolme seuraavista” -osion opintoja
  • Minimissään 13 op ”Erityisen osaamisen opinnot” -osion opintoja

Jos suoritat minimissään 13 op ”Erityisen osaamisen opinnot” -osion alakohdasta ”Lapset, nuoret ja perheet”, opintokokonaisuutesi loppumerkinnän yhteyteen kirjataan tästä lisämaininta.

Huomaathan, että jos suoritat sekä tämän opintokokonaisuuden että Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen 10 op ja/tai Monialainen johtaminen uudistuvassa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä – MoJo (10 op) -opintokokonaisuuden, et voi sisällyttää tähän opintokokonaisuuteen niitä MOOC-opintojaksoja, jotka kuuluvat Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisen opintokokonaisuuden (SOTE0013, SOTE0007, SOTE0017, SOTE0014, SOTE0015) tai Monialainen johtaminen uudistuvassa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä – MoJo (SOTE0033–37) -opintokokonaisuuden pakollisiin suorituksiin.

Katso lisätietoja opinto-oppaasta:
Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus 2022-2024

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen (10 op)

Mitä?

Tämä opintokokonaisuus keskittyy avaamaan ja osoittamaan näköaloja ja toimintatapoja lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen. Toisin kuin Sote-akatemian laajempi, minimissään 25 op:n Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus, tämä opintokokonaisuus on laajuudeltaan aina 10 opintopistettä.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisen opintokokonaisuus rakentuu viidestä Sote-akatemian itsenäisesti suoritettavasta MOOC-opintojaksosta sekä niitä yhdistävästä ”Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen, reflektoiva näkökulma” -opintojaksosta (1 op).

Kenelle?

Opintokokonaisuus on tarkoitettu Turun yliopiston kaikkien tiedekuntien opiskelijoille ja se sopii erityisen hyvin esimerkiksi sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opiskelijoille.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen 10 op -opintokokonaisuus ei ole sellaisenaan tarjolla avoimen yliopiston opiskelijoille. Huomaathan kuitenkin, että avoimen yliopiston opiskelijana voit opiskella kaikki tähän opintokokonaisuuteen kuuluvat MOOC-opintojaksot avoimen yliopiston kautta! Sen sijaan vain tähän opintokokonaisuuteen kuuluva opintojakso ”Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen, reflektoiva näkökulma 1 op” ei ole tarjolla avoimen yliopiston opiskelijoille.

Miten?

Kun haluat suorittaa tämän opintokokonaisuuden, tee itsenäisesti kokonaisuuteen kuuluvat MOOC-opintojaksot. Tarkemmat tiedot niiden suorittamisesta löydät Opintotarjonta-sivultamme sekä verkko-opintojakson omasta oppimisympäristöstä. MOOC-opintojaksoilla ei ole kiintiöitä. ”Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen, reflektoiva näkökulma 1 op” -opintojakson kiintiö on 50 opiskelijaa ja sen suorittaminen on mahdollista vain tutkinto-opiskelijoille.

Sisältö ja vaaditut suoritukset

Suorita tutkinto-opiskelijana kaikki opintokokonaisuuteen kuuluvat MOOC-opintojaksot ennen ilmoittautumistasi ”Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen, reflektoiva näkökulma” -opintojaksolle, joka järjestetään kerran lukukaudessa (ilmoittautuminen syyskuussa ja tammikuussa, kiintiö 50, vain tutkinto-opiskelijoille). Opintokokonaisuuteen kuuluvat MOOC-opintojaksot voit suorittaa itsenäisesti vuoden ympäri niin tutkinto- kuin avoimen yliopistonkin opiskelijana.

Suoritettuasi kaikki MOOC-opintojaksot sekä ”Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen, reflektoiva näkökulma 1 op” -opintojakson, voit tutkinto-opiskelijana hakea opintokokonaisuuden loppumerkintää osoitteesta sote@utu.fi.


LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN 10 op (SOTE1000)

LUOT0050 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen, reflektoiva näkökulma 1 op
SOTE0013 Lastensuojelun perusteet: mitä minun tulee tietää monitoimijaisesta lastensuojelusta? 3 op
SOTE0007 Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet 2 op
SOTE0017 Nuoren kohtaaminen 1 op
SOTE0014 Nuoret hoivaajat 1: Perheenjäsenen vakava sairaus, vamma tai päihteiden käyttö lapsuuden kokemuksena 2 op
SOTE0015 Nuoret hoivaajat 2: Lapsen kehitysympäristöt ja perheen palvelut 1 op

Huomaathan, että mikäli suoritat kaksi tai kolme Sote-akatemian opintokokonaisuutta, tulee tässä mainitut SOTE-opintojaksot sisällyttää tähän opintokokonaisuuteen. Opintojaksoa ei voi sisällyttää kahteen opintokokonaisuuteen, joten mikäli suoritat myös Monitieteisen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuuden ja/tai Monialainen johtaminen uudistuvassa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä – MoJo, voit sisällyttää niihin muita tarjonnassamme olevia opintojaksoja.

Katso lisätietoja opinto-oppaasta:
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen 2022-2024

Monialainen johtaminen uudistuvassa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä – MoJo (10 op)

Lisätietoja tulossa alkukesästä 2024!

Lisätietoja: sote@utu.fi