Osaamispuu®

Yhteinen osaaminen kehittyy Osaamispuussa!

Osaamispuu-koulutusalusta on Sote-akatemian ja Itä-Suomen yliopiston Jatkuvan oppimisen keskuksen yhteistyön tulos. Näimme molemmat tärkeänä sen, että koulutus- ja tutkimusyhteistyöllä voisimme tukea kansallista lapsi- ja perhepalvelujen kehittämistä ja toteuttaa samalla yliopistojen strategioiden mukaista jatkuvan oppimisen periaatetta. Keräsimme yhteen yliopistojemme monialaisen asiantuntemuksen ja pyysimme mukaan myös alueiden ammattikorkeakoulut sekä lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman toimijat. Rakensimme verkkosivuston, jonne keräsimme yhteen jo olemassa olevaa koulutusta, sekä aloimme tuottamaan uutta, kaikille avointa koulutusmateriaalia helposti saavutettaviksi kokonaisuuksiksi.

Osaamispuu on Sote-akatemian ja Itä-Suomen yliopiston yhteinen avoin koulutusalusta, joka tarjoaa aihealueittain koottuja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia kaikille lapsi- ja perhepalveluissa työskenteleville nykyisille ja tuleville ammattilaisille.

Osaamispuusta löydät itseopiskelumateriaalia, kaikille avoimia verkko-opintojaksoja (MOOCeja), sekä avointen korkeakoulujen opintojaksoja ja täydennys- sekä erikoistumisopintomahdollisuuksia.

Osaamispuuta voivat hyödyntää niin yksittäiset lapsi- ja perhepalveluissa toimivat ammattilaiset kuin työyhteisötkin, opiskelijoita unohtamatta. Korkeakoulujen opettajat voivat hyödyntää Osaamispuuhun valmiiksi teemoiteltuja materiaaleja opetuksen tukena.

Tutustu Osaamispuu-verkkoalustaan osoitteessa www.osaamispuu.fi