Sote-akatemia tutkii

Tutkimus

Monitieteinen tutkimus luo perustan asiakaslähtöisten palvelujen näyttöön perustuvalle kehittämiselle. Sote-akatemia edistää ja koordinoi eri tieteenalojen tutkijoiden yhteistyötä sisote-palvelujärjestelmän kehittämiseksi.

Tarjoamme tutkijoille ja sidosryhmille

  • Laajat monitieteiset ja -alaiset yhteistyöverkostot Turun yliopistossa, Varsinais-Suomessa sekä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.
  • Tuen monitieteisten tutkimushankkeiden käynnistämiselle ja toteutukselle (esim. yhteistyökumppaneiden löytäminen, tulosten näkyvyys ja levittäminen).
  • Mahdollisuuksia tutustumiseen, verkostoitumiseen ja tiedonvaihtoon tutkijoiden ja työelämän asiantuntijoiden kesken.
  • Näköalapaikan palvelujärjestelmän muutokseen ja kehittämiseen.

Toiminnan perustana ovat avoimet tutkijafoorumit, jotka kehittyvät osallistujien tarpeiden mukaan. Tavataan foorumeilla!

Olemme käynnistäneet keväällä 2020 Sote-akatemian toimintaa koskevan arviointitutkimuksen. Kerromme tutkimuksen etenemisestä nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavissamme. Lisätietoja: projektitutkija Jere Kyyrö.

Sote-akatemian tutkijafoorumit