Leluveneitä laituriin sidottuna.

Sote-akatemia tutkii

Tutkimus

Monitieteinen tutkimus luo perustan asiakaslähtöisten palvelujen näyttöön perustuvalle kehittämiselle. Sote-akatemia edistää ja koordinoi eri tieteenalojen tutkijoiden yhteistyötä sisote-palvelujärjestelmän kehittämiseksi.

Tarjoamme tutkijoille ja sidosryhmille

  • Laajat monitieteiset ja -alaiset yhteistyöverkostot Turun yliopistossa, Varsinais-Suomessa sekä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.
  • Tuen monitieteisten tutkimushankkeiden käynnistämiselle ja toteutukselle (esim. yhteistyökumppaneiden löytäminen, tulosten näkyvyys ja levittäminen).
  • Mahdollisuuksia tutustumiseen, verkostoitumiseen ja tiedonvaihtoon tutkijoiden ja työelämän asiantuntijoiden kesken.
  • Näköalapaikan palvelujärjestelmän muutokseen ja kehittämiseen.

 

Sote-akatemia mukana lastensuojelun työelämäprofessuuri -hankkeessa.

Katso tästä hankkeessa kerätyt tutkimukset ja suositukset lastensuojelun sosiaalityön kehittämiseksi.