Yhteistyö hyvinvointialueiden kanssa

Olemme monialaisena yliopistotoimijana aktiivisesti mukana sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämisessä uudistuvilla hyvinvointialueilla. Olemme aina avoimia uusille yhteistyömahdollisuuksille tutkimuksen, koulutuksen ja kehittämistoiminnan parissa.

Osaamista uudistuviin palveluihin  

Hyvinvointialueen henkilöstön, johtajien ja päätöksentekijöiden käytettävissä on Sote-akatemian laaja ja työelämälähtöinen avoin koulutustarjonta.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen uudistumisen tukena on Itä-Suomen yliopiston ja työelämän toimijoiden kanssa rakennettu avoin Osaamispuu.fi -verkkoalusta.

Hyvinvointialueiden kanssa yhteistyössä toteutetut opintojaksot:

  • Johdatus omavalvontaan
  • Osaaminen perhekeskuksissa MOOC, mukana myös Itä-Suomen yliopisto ja Pohjois-Savon hyvinvointialue. Opintojakso aukeaa keväällä 2023.
  • Turvallisuusjohtamisen perusteet, opintojakso on tehty yhteistyössä Pohjanmaan hyvinvointialueen Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen kanssa.

Tutkimus muutoksen tukena

Vahvistamme tutkimuksen, työelämän ja sote-palvelujen kehittämisen välistä yhteyttä järjestämällä esimerkiksi monitieteistä jatkokoulutusseminaari LAITURI:a. Tutustu tutkimustoimintaamme!

Olemme mukana työelämälähtöisissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa joissa tutkimme muun muassa sote-, kasvatus- ja opetuspalvelujen monialaista yhteistyötä.

Vaikuttaminen ja verkostot 

Varsinais-Suomessa toimi vuosina 2017-2022 Turun yliopiston johtama Tutkimus-, koulutus-, kehittäminen ja innovaatiot (TKKI) -teemaryhmä, jonka tarkoituksena on tarjota hyvinvointialueen TKKI-toimintaa koskeviin kysymyksiin monialaista asiantuntijatukea.

Kehitämme tiiviissä yhteistyössä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen  kanssa yliopistollista sote-keskusta sekä edistämme yliopistollisuutta, eli kaikkea sitä toimintaa johon korkeakoulut osallistuvat hyvinvointialueella. Olemme mukana myös perhekeskus-kehittäjäverkostossa.

Tuemme mielellämme alueen organisaatioita palvelujen kehittämiseen liittyvässä viestinnässä esimerkiksi sosiaalisen median kanaviemme ja blogimme kautta.

Ota yhteyttä

Miia Laasanen tutkimuspäällikkö, FT+358 50 303 2529


Toiminnan johto, tutkimuksen kehittäminen

LASTU-hanke 
MONOPS-hanke
Right to Belong