Osaaminen perhekeskuksissa

MOOC-kurssi.

Tällä itsenäisesti vuoden ympäri suoritettavalla opintojaksolla pääset perehtymään, mitä perhekeskustoiminta on ja mitä tarkoittavat lapsi- ja perhelähtöisyys ja varhainen tuki perhekeskustoiminnan perustana. Tule mukaan oppimaan uutta perhekeskuksista!

Tutustut opintojaksolla myös perhekeskustoiminnan kehitysvaiheisiin, toimintakulttuuriin ja monialaisiin toimijoihin sekä toimintaa ohjaavaan lainsäädäntöön. Perhekeskuksia tarkastellaan tällä itsenäisellä verkkokurssilla monipuolisesti tutkimuksen, lasten ja perheiden sekä työntekijöiden näkökulmista. Opintojakso on vahvasti työelämälähtöinen, sillä sen sisältöjen tuottamisessa on ollut mukana Varsinais-Suomen ja Pohjois-Savon hyvinvointialueiden perhekeskuskehittäjiä ja -toimijoita sekä kokemusasiantuntijoita eri puolilta Suomea. Opintojakson kohderyhmänä ovat erityisesti sosiaali-, terveys-, kasvatus-, ja opetusalojen tulevat ja nykyiset ammattilaiset sekä johtajat ja lähiesihenkilöt.

Opintojakso soveltuu hyvin sekä alan opiskelijoille että työelämässä toimiville ammattilaisille. Alan opiskelijat oppivat ymmärtämään perhekeskustoimijoiden laajan verkoston, erilaisten ammattilaisten roolit ja kasvamaan osaksi lapsi-, nuori- ja perhekeskeistä toimintakulttuuria palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä. Lasten ja perheiden palveluissa jo työskentelevä ammattilaisille opintojakso kirkastaa uudenlaisen toimintakulttuurin merkitystä sekä lisää ymmärrystä jaetun asiantuntijuuden tärkeydestä osana monitoimijaista yhteistyötä.

Yhteistyökumppanit:

uef logo

  • Varsinais-Suomen ja Pohjois-Savon hyvinvointialueiden perhekeskuskehittäjiä ja -toimijoita
  • Kokemusasiantuntijoita eri puolilta Suomea


Opintopistemäärä:
1 op
Opintojaksokoodi: SOTE0029
Lisätietoja opinto-oppaasta

Avoin verkkokurssi – tutustu tästä

 

Ilmoittautuminen

Mikäli haluat suoritusmerkinnän, voit ilmoittautua opintojakson suorittajaksi ja tehdä vaadittavat tehtävät oppimisympäristössä. Vain ilmoittautuneet saavat pääsyn opintojakson tehtäviin/tenttiin.

Voit ilmoittautua suorittajaksi vuoden ympäri, avoimen yliopiston ilmoittautumisissa olevaa kesätaukoa lukuun ottamatta. Ilmoittautumisen jälkeen saat sähköpostiisi kirjautumisohjeet kurssialustalle HUOM! avoimen yliopiston kautta ilmoittautuvilla suoritusohjeiden saamisessa on viive (max. 12 arkipäivää) ja ohjeet saapuvat kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

  • Turun yliopiston tutkinto-opiskelijan ilmoittautuminen tehdään Pepissä opiskelijan työpöydällä, josta näet ilmoittautumisajat.
  • Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen tehdään ilmoittautumispalvelussa, josta näet ilmoittautumisajan ja opinto-oikeuden keston. Opintomaksu on 15 euroa. Lisätietoja avoimen yliopisto-opetuksen esittelysivulta.

 

Sinua voisi kiinnostaa myös opintojaksomme…

“Uskon, että monista kurssilla oppimistani asioista on minulle hyötyä työelämässä tulevaisuudessa. Erityisesti itselleni jäi mieleen opit monimuotoisten perheiden kohtaamisesta, joita en ollut aikaisemmin osannut ottaa huomioon. Näistä tiedoista voi olla hyötyä monissa eri ammateissa ja lasten parissa toimiessa.”
– Sote-akatemian opiskelija