Valaistu tiiliseinä.

Koulutusteema: Ympäristöt ja kulttuuri

Ympäristöt ja kulttuuri

Kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyy monenlaisia fyysisiä ja aineettomia ympäristöjä, joiden tuntemus on tärkeää ammatillisesti ja yleishyödyllisesti. Ympäristöillä voidaan tarkoittaa luontoympäristöä, kulttuurista toimintaympäristöä tai esimerkiksi palveluympäristöä. Kulttuurilla on myös tärkeä rooli palveluissa ja ihmisten hyvinvoinnissa. Monikulttuurisuus luo uudenlaisia vaatimuksia ja odotuksia soteko-ammattilaisille, kulttuurihyvinvoinnin näkökulmaa unohtamatta.


Tähän teemaan kuuluvia opintojamme:

Avustavat eläimet osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa – Ihmisen ja eläimen yhteistyö

Digitalisaation mahdollistamat työkentän ja toimintatapojen muutokset

Humanistisia näkökulmia terveyteen ja hyvinvointiin

Johdatus bioturvallisuuteen

Kulttuurihyvinvoinnin perusteet

Luontoperustainen hyvinvointi

Monikulttuurinen perhe ja lapsi, kansainvälinen yksityisoikeus lapsioikeudessa

Palveluiden yhteensovittaminen ja monialaisuus sosiaali- ja terveysaloilla

Tulevaisuusajattelu ja skenaariot sosiaali- ja terveydenhuollossa

Muita koulutusteemojamme