Koulutusteema: Työikäiset ja ikääntyneet

Työikäiset ja ikääntyneet

Työikäiset ja ikääntyneet on suuri joukko ihmisiä, joiden elämää ja sisote-palvelujärjestelmää voidaan tarkastella monista eri näkökulmista. Työikäisten ammattilaisten johtaminen ja moniammatillisuus ovat tärkeitä asioita, samoin kuin ikääntyvän väestön palvelutarpeet ja niiden mahdollisuudet. Tulevaisuuteen varautuminen näkyy niin työelämässä kuin vapaa-ajallakin ja koskettaa meitä kaikkia. Sote-akatemian tarjonnasta löytyy opintoja työikäisten, ikääntyneen väestön ja tulevaisuuteen varautumisen teemoista.


Tähän teemaan kuuluvia opintojamme:

 

Avustavat eläimet osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa – Ihmisen ja eläimen yhteistyö

Ikääntyvä väestö, terveys ja palvelut

Moniammatillisen yhteistyön perusteet sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusaloilla

Monikulttuurinen perhe ja lapsi, kansainvälinen yksityisoikeus lapsioikeudessa

Osaaminen perhekeskuksissa

Surevan kohtaaminen

Tulevaisuusajattelu ja skenaariot sosiaali- ja terveydenhuollossa

Vaikuttava viestintä potilaskohtaamisissa

Muita koulutusteemojamme